Trang nhất » Tin Tức » Giới thiệu

Facebook Twitter More...DeliciousDiggFavorites

PHÙNG HƯNG (TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ) Phần tiếp theo

Thứ bảy - 12/07/2014 14:11
Tiểu thuyết lịch sử Phùng Hưng của nhà văn Phùng Văn Khai đã in phần 1 dài 200 trang năm 2013 nhận được sự quan tâm nhất định của độc giả. Tiểu thuyết khái quát và phục dựng lại cuộc trường kỳ kháng chiến 24 năm của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của cha con Phùng Hạp Khanh - Phùng Hưng cùng tướng lĩnh, nhân sĩ khắp nơi trên cả nước đánh đổ ách thống trị nhà Đường, giành lại đất nước, mở ra thời kỳ độc lập dân tộc, một trang sử vàng trong tiến trình lịch sử dân tộc Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc một số hồi của phần 2 tiểu thuyết lịch sử Phùng Hưng.

 

HỒI THỨ BẢY

Thành Tống Bình, Trương Thuận về nơi chín suối

Bãi Màn Trù, Vũ Khánh bắt sứ Chà Và

 

Lại nói tiếp chuyện cha con Trương Thuận, Trương Bá Nghi đắp La Thành.

Hiểu được tâm ý của cha cũng là dã tâm của chính mình, Trương Bá Nghi cùng bộ tướng không quản ngày đêm đôn đốc phu phen khẩn trương đắp La Thành. Vốn có chút kiến thức về phong thủy học được từ những ngày còn ở phương Bắc, Trương Bá Nghi dựa trên dấu vết thành cũ cho đắp bốn cửa chính. Cửa thành phía Bắc có ba tầng trên có địch lâu lớn đặt đại đội quân canh được làm bằng đá xám. Hai cửa Đông, Tây chỉ cho làm những địch lâu nhỏ. Riêng mặt thành phía Nam y cho mở tới năm cửa đều có đặt trống, chiêng, loa. Đây tuy là mặt phụ nhưng gắn liền với khu dân cư, phu phen tạp dịch đều đi qua cửa này. Để tiện bề trị nhậm, y cho chốt hai đại đội quân mã thường xuyên theo dõi, khám xét, sẵn sàng bắt bớ, đàn áp người dân. Mặt chính Bắc, trên luy lâu, y cho đắp thêm một đàn tế lễ để mỗi khi quan quân cử lễ có chỗ quỳ lạy hướng về phương Bắc. Điều này là nhất cử lưỡng tiện, vừa như tỏ lòng trung thành với Đường triều nhằm bịt miệng bọt tấu báo lung tung vừa là nơi để y ra oai với đám liêu thuộc sở tại.

Luôn mấy tháng ròng, việc phu dịch căng thẳng. Đám phu phen chỉ lăm le trốn chạy khiến Trương Bá Nghi không vui. Bản thân y cùng thuộc tướng ngày đêm canh giữ mà chúng vẫn tìm cách đào thoát. Thậm chí chúng không hề sợ chết. Mới biết ở cái xứ An Nam này, dân chúng cũng cứng đầu cứng cổ lắm và địa chất địa tầng ở đây cũng phức tạp, đôi chỗ rất khó lường. Có khúc thành theo phương vị ăn ra sát mép sông Tô cứ ngày đắp đêm lại lở ùm ùm như có ma quỷ quấy nhiễu. Một hôm, nhân trong người buồn bực, Trương Thuận gọi con đến bảo:

- Bá Nghi con! Đêm qua ta nằm mộng thấy một vị thần cầm roi dâu đến đánh vào vai phải của ta. Ta đau như lìa mất cánh tay, mồ hôi tháo ra đầm đìa, tỉnh ra mới biết là nằm mơ vậy. Không biết là điềm gì. Lành dữ còn chưa biết thế nào. Con mau triệu thầy Quách đến đoán xem sao.

Trương Bá Nghi cúi đầu suy nghĩ rồi nói:

- Chắc luôn mấy tháng đắp thành binh lính phu phen oán thán bị con giết nhiều quá mà oan hồn cỏ rác của chúng kết lại với nhau tác oai tác quái khiến phụ thân mộng mị chăng. Phụ thân tuổi đã cao cần bảo trọng. Cũng xin người bớt đi cái khoản mỹ nữ để thân thể khang kiện trở lại. Con xin tuân mệnh đi đón thầy Quách đến ngay.

Trương Thuận ừ ào:

- Ừ… Con đi đi. Lũ gái man di đúng là lũ mọi như quỷ hút hết sức lực của ta. Lại nữa ở đây mưa nắng bất thường khiến tâm trí ta nhiều lúc bất an. Con cũng phải giữ mình đấy. Theo mật báo của ta thì lũ giặc cỏ Chà Và và Côn Lôn năm nay sẽ lại vào cướp phá. Bọn chúng cũng gian giảo lắm. Cúng tiến chúng vẫn cúng tiến mà cướp phá thì vẫn cướp phá hành hoành khiến ta càng khó chịu. Bao giờ có binh hùng tướng mạnh nhất định ta sẽ thân chinh hỏi tội bọn chúng. Con đi đi.

Trương Bá Nghi đi rồi, Trương Thuận ngồi xuống chiếc bàn gỗ. Trên bàn là tấm địa đồ An Nam chằng chịt những nét gạch xóa. Ở phía góc bàn có tấm địa đồ nhỏ hơn thể hiện tòa La Thành trên giấy bồi mà thủ hạ vừa dâng lên hôm trước. Trương Thuận nhìn tấm địa đồ bất giác thở dài. Y chợt nhớ hôm tiễn y đi trấn nhậm phương Nam, vua Đường ân cần khẩu dụ: Vẫn biết ngươi phải đi vào vùng lam sơn chướng khí trăm nghìn khổ cực nhưng ngươi hãy vì thể diện của trẫm mà yên ổn phương Nam thời công ngươi lớn lắm đấy. Trẫm vẫn nghe rằng, An Nam có nhiều vùng quý địa có thể kết phát tới thiên tử. Đất ấy xưa nay không hiếm gì anh hùng hào kiệt luôn làm cho các triều đại phương Bắc không được ăn ngon ngủ yên là một mối lo trong lòng trẫm vậy. Nay ngươi hãy vì trẫm sang đó chú ý lưu tâm tới các mạch đất quý địa mà tìm cách trấn trị nó đi thời không những ngươi truyền đời con cháu được phân phong trị nhậm ở đó mà còn là đại kế lâu dài của Đường triều ta cũng là tránh cái họa sau này cho phương Bắc. Trẫm nói ít ngươi phải tự hiểu mà làm.

Trương Thuận cứ nhìn mãi vào tấm địa đồ mà còn nghe lời vua văng vẳng. Đang chìm vào luồng suy tưởng, bỗng đâu Trương Bá Nghi dẫn thầy Quách, viên quan chuyên coi việc trấn trại đã theo cha con họ Trương từ buổi đầu sang đất An Nam. Trương Thuận dợm đứng lên đang định nói điều gì với thầy Quách bỗng lảo đảo ngã sụm luôn xuống. Trương Bá Nghi thất kinh vội chạy lại đỡ Trương Thuận.

- Cha! Người sao vậy?

Thầy Quách cũng vội chạy đến dìu Trương Thuận tới chiếc sập gỗ bên phải, đoạn bắt mạch chăm chú lắm. Gương mặt thầy Quách thoắt trở lên căng thẳng. Thầy đờ đẫn bảo Trương Bá Nghi:

- Trương đại nhân nguy mất!

Trương Bá Nghi tâm trí rối bời, vội nói với thầy Quách giọng cầu khẩn:

- Phụ thân ta thực ra là mắc bệnh gì vậy. Ông là tâm phúc của phụ thân ta có điều gì ông cứ nói. Mọi chuyện còn có ta đây.

Thầy Quách trầm ngâm một lúc, đợi cho Trương Thuận đã thiêm thiếp sau khi uống thuốc mà thầy luôn mang theo rồi khẽ đứng dậy ra hiệu cho Trương Bá Nghi tới chiếc tràng kỷ góc bên trái, nơi vẫn dùng làm chỗ tiếp khách của Trương Thuận. Hai người nhìn quanh quất mãi thầy Quách mới nói:

- Ta cũng không giám giấu tướng quân nữa. Quả là chuyện hệ trọng chứ không phải tầm thường. Trương đại nhân cha ngài e rằng cũng không còn được lâu nữa. Mệnh trời khó cưỡng lắm. Hôm trước, Trương đại nhân đã bàn soạn với ta dùng phương cách để trấn trị mười bảy mạch đất của vùng này có khí số kết phát sinh ra những bậc tuấn kiệt, thần đồng. Đặc biệt là ngôi đất ở phía chính Nam có khí số kết phát đế vương bền vững của vùng đất phương Nam. Điều này có nguy cơ ảnh hưởng cả tới phương Bắc chúng ta. Hôm phụ thân tướng quân nhận chức hành binh, hoàng đế Đại Đường đã gọi ta và Trương đại nhân đặc biệt dặn dò. Sang đến đất này, toàn bộ tâm tư của ta và phụ thân ngươi đều đặt cả cho việc đó. Nếu không kịp thời trị nhậm nó đi thời không biết đâu mà lường. Ngay như chính sinh mạng của phụ thân ngươi và ta cũng khó bảo toàn. Làm quan cho Đường triều vốn luôn như nằm trên hố gai miệng vực. Ngặt nỗi, vị thần chủ trì ngôi đất phát tích đế vương ấy là thần sông Lớn, một vị thần phúc trạch dồi dào lại rất quảng giao. Ngôi đất lại được dẫn mạch từ núi Tổ Ba Vì có thánh Tản Viên sơn cai quản nên không dễ gì trị được. Hôm trước, giấu tướng quân, Trương đại nhân đã cho lập đàn tế thần định mưu mời vị thần sông về rồi dùng gươm có máu gà chém cho mất thiêng đi. Chẳng dè phúc trạch của Trương tướng quân còn mỏng lại trong lúc thánh Tản Viên báo trước cho vị thần sông nên việc lớn thành ra hỏng cả. Hiện nay vị thần sông đã quyết định trừng trị chúng ta. Ngay như việc tướng quân dốc sức đắp La Thành cũng chưa biết thành bại ra sao đâu. Trương đại nhân từ đó lo nghĩ không yên mới kết phát thành bệnh trong tâm vậy. Luôn mấy hôm nay, lão phu cũng thường xuyên mộng mị. Vị thần sông đang nổi giận muốn lấy mạng chúng ta. Việc cũng gấp lắm rồi.

Trương Bá Nghi không khỏi kinh động thốt lên:

- Thảo nào! Phụ thân luôn mấy tuần nay toàn tính chuyện hậu sự. Thì ra người không muốn họa lớn giáng xuống đầu ta. Cái xứ An Nam chó chết này ta nguyện sẽ giết sạch, đốt sạch nếu chúng còn dám chống đối. Cả Đường triều nữa! Đã đưa cha con ta vào nơi lam sơn chướng khí mà hễ mở miệng tấu xin cái gì đều bị lũ lộng thần gạt sạch. Cha con ta quả tiến cũng không nổi, lùi cũng không xong. Mai kia bọn Chà Và, Côn Lôn thuận nước thuận gió tiến sang thì chúng ta chỉ còn nước treo cổ tự tận. Thầy Quách! Ông vốn nổi tiếng nhiều mưu ma chước quỷ mà thấy cha con ta chết mà không cứu hay sao?

Lão Quách chợt rúm người trên kỷ gỗ. Y quá hiểu sự thâm độc tàn bạo của cha con họ Trương. Có lẽ phải dùng mưu mới mong thoát được. Y vờ run rẩy nói:

- Trương tướng quân! Thực ra hùng tâm tráng trí của ngài còn hơn hẳn phụ thân mà quyền biến cơ mưu cũng ít người sánh kịp vậy. Hôm trước quả là Trương đại nhân cũng hồ đồ mạo phạm thần thánh nên sự thể mới như thế này. Theo ta, ngài cũng đừng nên đau xót quá mà lỡ việc lớn. Phụ thân mất rồi việc đầu tiên không phải là thương xót theo lối nữ nhi thường tình mà ngài phải mau chóng ổn định cục diện đường hoàng chấp chính mới là chí khí của bậc quân tử, khí phách vương giả của họ Trương. Ta biết ngài có điều khó xử. Nhưng còn ta đây, có lẽ nào vô dụng vậy sao?

Trương Bá Nghi ranh mãnh nhìn thầy Quách. Hóa ra lão thầy địa lý này đã biết đến cả tim đen của cha con y. Việc tháng trước, Trương Thuận cho làm giả chiếu chỉ của Đường triều tấn phong con y làm Chinh Nam đại tướng quân và gia tộc họ Trương được đời đời thế tập chức An Nam đô hộ sứ họ Quách cũng biết. Y điềm nhiên bảo:

- Quách lão tiền bối mãi mãi là cha mẹ của ta. Việc lớn trong thiên hạ không nhờ vào lão bối thì dựa vào ai. Một mai cha ta cưỡi hạc về trời thì Quách lão bối chính là trọng phụ vậy. Xem ra, tài làm giả chiếu chỉ của lão bối lại có lần nữa được thi thố. Ta nói như vậy chẳng hay lão bối có chấp thuận cho không?

Thầy Quách mặt cắt không còn giọt máu, miệng lắp bắp:

- Xin tuân lệnh đại tướng quân.

Trương Bá Nghi mặt đanh lại. Đôi mắt đầy lòng trắng quăng quắc nhìn về phía trước. Trên kỷ gỗ, thầy Quách không dám động cựa. Không gian như đặc quánh lại trước mưu ma chước quỷ. Cả hai người mỗi người theo đuổi dã tâm của riêng mình mà không hề hay biết trên chiếc sập gỗ phía góc sảnh đường, hồn Trương Thuận đã lìa khỏi xác từ lâu. Vị mệnh quan Đường triều chết mà mắt vẫn mở trừng trừng như vẫn còn muốn tiếp tục gây thù chuốc oán.

                                                                                       *

                                                                                    *      *

Vâng mệnh Phùng trại chủ, Vũ Khánh tuyển chọn trong đám tráng đinh vùng Đường Lâm một trăm người giỏi võ nghệ và bơi lặn thành lập đội quân chuẩn bị cho việc đón lõng đoàn tiến cống xứ Chà Và. Vũ Khánh cho sửa soạn bảy chiếc thuyền nhẹ bên ngoài trông như những thuyền đánh cá lặng lẽ nửa đêm rời khỏi Đường Lâm. Theo tính toán của Phùng trại chủ, chỉ khoảng cuối tuần trăng đoàn cống xứ Chà Và sẽ thuận buồn xuôi nước qua bãi Màn Trù. Trại chủ cũng dặn dò trước tiên hãy đến bàn bạc với Phan Đường xem có cao kiến gì không. Sau hai đêm lặng lẽ xuôi dòng, đoàn thuyền của Vũ Khánh đã ẩn tàng kín nhẹm nơi cửa sông Màn Trù. Bảy chiếc thuyền neo đậu ẩn khuất trong lau sậy um tùm. Ngay như lũ chim chóc cũng thản nhiên như không có chuyện gì. Vùng cửa sông êm đềm lóc bóc. Đang mùa gặt, đám dân chài cũng đã lên bờ hết. Đợi sáng hẳn, Vũ Khánh chọn chiếc thuyền nhỏ cùng hai tráng đinh bơi thẳng về phía căn nhà nhỏ bên lùm nhãn cổ, nơi hôm trước cùng Phùng trại chủ tới yết kiến Phan tiên sinh.

Bậc đá rêu phong dẫn lên căn nhà gỗ nằm thiêm thiếp bên mép sông. Vừa mới bước chân lên bậc đá, đã có tiếng cười sang sảng và bóng Phan tiên sinh nhanh nhẹn băng qua hàng hiên tiến về phía Vũ Khánh:

- Xin chào Vũ tráng sĩ! Chắc có việc gì cần kíp mà Phùng trại chủ cảm phiền Vũ đệ sớm quay lại tệ xá làm vậy?

Vũ Khánh vội rảo bước tiến lên thi lễ. Thấy sắc diện tươi nhuần của Phan tiên sinh, Vũ Khánh chợt thấy ấm lòng, khẽ nói:

- Kính chào Phan tiên sinh! Nhìn sắc diện an khang của tiên sinh chắc hẳn Phùng trại chủ ở nơi xa cũng rất vui mừng. Quả là tiểu đệ có chút công việc muốn thưa cùng tiên sinh. Chẳng hay công tử theo hầu học tiên sinh hai tuần trăng qua có điều gì sơ xuất khiến tiên sinh phải bận lòng chăng?

Phan Đường vừa nhẹ bước trở lại thư phòng cùng Vũ Khánh vừa ôn tồn phe phẩy chiếc quạt lông trên tay hồ hởi bảo:

- Vị công tử trưởng của Phùng gia quả thật thần đồng. Buổi sớm, ta mới mời công tử cùng Phan Lăng tiểu đồng vào phía đình trong thỉnh Phạm đại ca ra bàn việc. Chắc tới giờ Ngọ, hiền huynh cùng công tử sẽ có mặt ở tệ xá đây. Vũ hiền đệ! Phùng trại chủ có chủ kiến gì chăng mà sớm sai hiền đệ trở lại đây vậy?

Vũ Khánh đem câu chuyện Phùng trại chủ sai khiến thưa cùng Phan tiên sinh. Nghe xong, họ Phan lặng lẽ suy ngẫm, một lát tiên sinh ngẩng đầu bảo Vũ Khánh:

- Chủ trương của Phùng trại chủ thông qua việc cầm bắt đám cống sứ Chà Và khiến Tống Bình phải chịu sức ép chiến tranh là diệu kế. Ta ở đây đã nhiều năm nên cũng nắm được quy luật của cống sứ Chà Và. Độ cuối tuần trăng này, theo thông lệ, chắc bọn họ sẽ theo đường sông vào Tống Bình. Vũ đệ lên để anh em khảo sát luồng lạch thật kỹ lưỡng mới mong vẹn toàn công việc. Ngày mai, ta sẽ đích thân cùng hiền huynh đi cùng Vũ đệ. Hiền huynh cũng là một tay hảo hán sông nước của vùng này có lẽ sẽ hữu dụng trong công việc của Phùng trại chủ. Trong đoàn tiến cống chắc cũng có không ít cao thủ đâu. Nhưng hẳn là bọn họ cũng không ngờ đến kế hoạch của huynh đệ ta. Cái khó là phải bắt sống toàn bộ mà không được gây thương vong. Có lẽ ta phải dùng mưu mới mong kế hoạch được vẹn toàn. Để đợi hiền huynh đến xem có cao kiến gì chăng.

Hai người vừa uống trà đàm đạo được một lúc đã thấy con đường nhỏ men bờ sông thấp thoáng bóng người. Đi đầu là Phùng công tử. Mới hai tuần trăng không gặp đã như cao lớn hơn hẳn. Đi giữa là một lão ông tuổi trên lục tuần, vẻ cân quắc phong sương tóc râu nhuốm bạc. Phía sau là cậu tiểu đồng hầu trà hôm trước. Nhác thấy bóng con thuyền gỗ đậu nơi mép sông, công tử họ Phùng phấn chấn rảo bước, vẻ mặt rạng rỡ như đã đoán được bảy tám phần việc có mặt của đoàn người từ Đường Lâm trở lại.

Vũ Khánh và Phan tiên sinh cùng đứng dậy bước ra hàng hiên hoa thiên lý phơ phất rủ xuống mái dậu tre cũng là lúc lão ông cùng hai tiểu công tử tươi cười đi thẳng vào khoảng sân đất nện trong khuôn viên căn nhà gỗ. Lão ông cất giọng sang sảng:

- Phan hiền đệ hẳn có kỳ thủ phương xa tới chỉ giáo chăng mà cho gọi ngu huynh. Sức cờ hiền đệ mấy tháng nay cũng tiến bộ lắm kia mà. Luôn mấy tuần huynh bận việc bên ngoại không đến thăm đệ được. Ta cũng nhớ bến sông với món trà sen rượu cúc của tiểu đệ lắm rồi. Hôm nay có khách cùng tương kiến, nhất định phải say một trận mới thỏa.

- Phạm huynh! Đã bao giờ đệ thiếu trà thiếu rượu cho huynh dùng đâu. Thưa huynh, vị này là Vũ tiểu đệ, biệt khách của Phùng trại chủ ở Đường Lâm mà hôm trước tiểu đệ đã thưa chuyện cùng huynh vậy.

Phạm Khang tiến tới thi lễ chào Vũ Khánh, trang nghiêm nói:

- Hôm trước Phùng trại chủ cùng tráng sĩ đến Màn Trù mà Phạm mỗ chưa kịp tới chào thật là đắc lỗi vậy. Xin hỏi Phùng trại chủ hiện giờ có được khang kiện chăng?

Vũ Khánh nghiêm trang cúi chào, vừa nhìn thẳng vào Phạm Khang điềm đạm nói:

- Cảm ơn Phạm huynh đã hỏi đến tướng công tôi. Trại chủ tuy tuổi tác đã cao nhưng vẫn còn vững vượng lắm. Trại chủ cũng có lời mời các hiền huynh sớm ghé thăm Đường Lâm. Được hạnh ngộ nơi bản xá là tấm lòng mong mỏi của Phùng tướng công tôi vậy.

Phạm Khang, Phan tiên sinh cùng Vũ Khánh đàm đạo trong thư phòng. Câu chuyện ngày một xoắn bện cũng là lúc tiểu đồng mang lên một bình rượu cúc. Rót ra ba chung lớn, Phan tiên sinh khảng khái nói:

- Mời huynh đệ cạn chung rượu này! Chúng ta nguyện đồng tâm hoàn thành kế sách của Phùng trại chủ.

Ba người nâng cao chung rượu uống liền một mạch. Phạm Khang khảng khái tiếp lời:

- Ngu huynh xin chịu sự sắp đặt của các hiền đệ. Luồng lạch cửa sông Màn Trù này như trong lòng bàn tay huynh vậy. Cũng đã lâu không được giở ngón nghề huynh đây cũng ngứa ngáy lắm.

Vũ Khánh rót rượu đầy ra ba chung lên tiếng:

- Xin mời hai hiền huynh một chung. Mong sớm được hạnh ngộ tại Đường Lâm. Khi ấy tiểu đệ sẽ xin phép Phùng trại chủ uống thực say với Phạm huynh. Có sự giúp sức của các huynh, tiểu đệ đã vững tâm lắm vậy.

Ba người lại cùng nâng chung rượu. Ngoài kia, mặt sông giữa ngọ im lìm in bóng lau lách tịnh không một tiếng động. Nắng từ trên trời như rót thẳng xuống mặt sông lóa nhóa. Nơi căn nhà gỗ, tiếng cười sảng khoái thỉnh thoảng lại rộ lên.

Những ngày sau, Phạm Khang, Phan Đường cùng Vũ Khánh và đám tráng đinh Đường Lâm miệt mài nhưng kín đáo xuôi ngược khắp các luồng lạch bãi Màn Trù. Vốn có kiến thức đặc biệt về sông nước, Vũ Khánh nhanh chóng nắm bắt và hình thành một kế hoạch giăng lưới đoàn cống sứ Chà Và. Phạm Khang quả không hổ là một cao thủ sông nước bãi Màn Trù. Những ý kiến, tính toán của họ Phạm nhiều điều trùng khít với Vũ Khánh. Nhiều lúc Vũ Khánh giật mình trước suy nghĩ táo bạo nhưng kỹ lưỡng của họ Phạm, trong lòng không khỏi thầm khen. Quả là ông trời đem người hiền đúng lúc giúp Phùng trại chủ vậy. Khi kế hoạch đã được sắp đặt đâu vào đấy. Đám tráng đinh đã thông thạo các luồng lạch, từng khe lau lách, bùn lầy, dòng chảy, khúc quanh, chỗ ngoặt của vùng cửa sông Màn Trù cũng là cuối tuần trăng.

Các tráng sĩ Đường Lâm lặng lẽ nhưng cũng nóng lòng lập chiến công đầu tiên trong công cuộc đuổi giặc Bắc mà Phùng trại chủ và các huyng đệ đã bao năm lao tâm khổ tứ.

Đêm ấy, khi Phạm Khang, Phan Đường và Vũ Khánh đang thong thả vừa uống trà vừa rà soát cặn kẽ lại một lần nữa công việc bỗng hai tráng đinh bước vào vòng tay đứng nghiêm. Vũ Khánh hỏi ngay:

- Đã có tin tức của đoàn cống sứ rồi chăng?

Người tráng đinh nói nhỏ nhưng rành rẽ:

- Thưa hai tiên sinh! Thưa Vũ huynh! Trạm tiền tiêu phía hạ nguồn vừa báo về: Đoàn cống sứ gồm bốn thuyền gỗ lớn và hai thuyền nhỏ đêm qua đã neo đậu cách đây hơn mười dặm trong một đầm cuối hạ nguồn. Các thuyền cống sứ thường đi vào ban đêm, ban ngày họ dạt vào bờ neo đậu để phòng giặc cướp. Khi di chuyển thường theo đội hình hàng dọc. Thuyền nhỏ tiễu thính phía trước, các thuyền lớn chở đồ cống sứ và sứ bộ đi giữa. Phía sau là thuyền nhỏ quan sát động tĩnh. Các thủy thủ Chà Và đồng thời là giáp sĩ dũng cảm thiện chiến, đặc biệt là thủy chiến. Theo quan sát của trạm tiền tiêu, bọn chúng có khoảng trên năm mươi tên. Xin hai tiên sinh và Vũ huynh định liệu.

Phan Đường tiên sinh khẽ nhíu cặp lông mày lên tiếng trước:

- Năm nay chúng sang đông đúc vậy hẳn có ý đồ gì chăng. Ta xem ra chúng muốn thông qua bang giao để dò biết binh lực của Tống Bình mà tiện cho việc tính đến cướp vùng Hoan, Diễn chăng. Dã tâm của nó hẳn các huynh đệ cũng chả lạ gì. Dụng kế lần này tất chúng sẽ tương tàn lẫn nhau. Cũng nhân đây, Vũ hiền đệ nên đặc biệt lưu tâm cho tuyến đường sông này. Mai kia vào cướp phá Tống Bình, hẳn bọn chúng sẽ xử dụng. Bây giờ ta mới hiểu, mỗi khi chúng vào đất ta thường nhẩn nha bất kể ngày tháng. Thì ra chúng vừa đi vừa thăm dò luồng lạch nông sâu, luồng nước, bãi bồi, hiểm địa để mai kia tính chuyện đưa chiến thuyền vào cướp phá. Về lâu dài, vẫn phải có kế sách phá chúng mới được.

Phạm Khang khẽ vuốt chòm râu bạc, tươi cười nói:

- Phan hiền đệ quả nhìn thấu tim gan người khác. Vẫn tưởng đệ ưa nhàn tịch ai biết trong lòng vẫn ôm chứa một bầu nhiệt huyết sục sôi. Hóa ra là đệ đợi minh chủ để giúp đời giúp nước. Ngu huynh tuy không có con mắt nhìn xa trông rộng bằng đệ nhưng cuộc này nguyện cùng Vũ hiền đệ tóm gọn đoàn cống sứ để Phùng trại chủ tiện mưu tính đại sự.

Nghe nhắc đến mình, Vũ Khánh sốt sắng nói:

- Được hai hiền huynh bày mưu tính kế, nói rõ thực lực dã tâm của bọn giặc, tiểu đệ vững lòng vào trận. Theo ý tiểu đệ, ta tuyệt đối không thể kinh động gươm đao mà lỡ việc. Đoàn chúng cũng không phải ít người. Bắt sống toàn bộ mà không để máu chảy đầu rơi quả không phải dễ dàng gì.

Ba người chìm vào im lặng. Hai tráng đinh đã ra phía bên ngoài. Mặt sông đêm im lặng như tờ chỉ thi thoảng tiếng cá đớp nước lóc tóc. Ngọn nến nhỏ sôi rí rách trên mặt chiếc bàn gỗ mộc. Ba người đàn ông chung mối tâm sự ngồi im lặng như những pho tượng. Một lúc, Phạm Khang khẽ đập tay xuống bàn:

- Các hiền đệ. Ta có một kế nhỏ này. Không biết ý các đệ thế nào.

Vũ Khánh sốt ruột giục:

- Việc gấp rồi, huynh mau nói ra đi.

Phạm Khang sửa giọng nghiêm trang:

- Mệnh lệnh của Phùng trại chủ là bắt sống toàn bộ. Hai chiếc thuyền nhỏ đi trước đi sau thì dễ tính vì ta chỉ cần lừa vào trong vùng lau lách là anh em xử trí thuận tiện. Ngặt bốn chiếc thuyền lớn rất khó đột nhập lại được các giáp sĩ canh phòng cẩn mật. Chúng lại ngày đi đêm nghỉ nên chỉ còn cách dùng mưu mới xong. Người sứ Chà Và xưa nay vẫn mê đắm tửu sắc. Sắc thì anh em ta bây giờ cũng chẳng đào đâu ra. Có tìm được các cô nương chúng chí hướng mà đưa vào công việc e rằng phải đợi đến lần sau mất. Khi ấy tất lỡ việc nên chỉ còn cách dùng tửu kế mà thôi. Trong bốn thuyền lớn, thể nào cũng có một thuyền chuyên đảm bảo việc ăn uống cho đoàn cống sứ. Ban đêm chúng tất chè chén đến khuya vì trên sông nước làm gì có trò gì nữa. Việc này e ngoài Vũ đệ không ai làm được. Ta vốn từng nghe tài bơi lặn của đệ. Thấy bảo đệ ở dưới nước như đi trên cạn còn thần kỳ gần như không để lại dấu vết tiếng động gì. Đệ phải tiếp cận bằng được chiếc thuyền phục dịch của chúng, đánh thuốc mê vào các bình rượu thì mọi chuyện còn lại dễ như trở bàn tay. Ngặt một điều nếu chúng phát hiện ra mà bắt được đệ thì việc tất bại vậy. Chúng sẽ cảnh giác bội phần mà ta thì thời cơ lỡ mất. Chẳng hay ý của Vũ đệ thế nào?

Vũ Khánh nhìn hai người, nghiêm ngắn đáp:

- Tiểu đệ xin tuân lệnh hiền huynh. Việc dẫu muôn khó đệ nào dám từ nan. Đệ tin rằng việc lớn của Phùng trại chủ tất thành nên linh khí tổ tông sẽ phù trợ cho chúng ta. Huynh sớm tính toán lượng thuốc mê sao cho vừa đủ. Quá tay ra đấy bọn chúng ngỏm củ tỏi cả là tại huynh đấy.

Phan tiên sinh phe phẩy quạt lông mỉm cười:

- Vũ đệ yên tâm! Việc dùng tửu kế xưa nay vốn là sở trường của đại huynh đây. Cả đời mê man chè rượu hóa ra cũng có khi đắc dụng. Mong hiền đệ dốc hết sức cho cuộc này. Không vào hang cọp sao bắt được cọp. Ta và Phạm huynh sẽ chỉ huy anh em tráng sĩ hỗ trợ đệ. Ta cũng tin việc lớn tất thành.

Tối hôm sau, khi trời mới chạng vạng, một chiếc thuyền gỗ nhỏ lặng lẽ xuôi dòng về phía hạ nguồn. Đêm cuối tháng trời tịnh không một giọt sao. Chỉ ánh trăng suông mờ mờ càng tăng vào lòng sông cái không khí tịch liêu. Thi thoảng, tiếng quạ ăn đêm bay lạt sạt trên những chùm lau lách rùm ròa sát mặt nước. Trên thuyền, Vũ Khánh cởi trần đang lặng lẽ thoa lên mình chất chu sa xam xám màu nước đêm. Hai tráng đinh lặng lẽ chèo thuyền như không gây ra một tiếng động. Đến một khúc quanh, Vũ Khánh ra hiệu cho hai tráng đinh tấp thuyền vào sát bờ sông. Phía xa hiện lên mấy chấm nhỏ lấm tấm trên mặt sông. Ba người lặng lẽ không nói một câu. Các chấm nhỏ lớn dần lờ mờ hiện lên mấy chiếc thuyền dập dềnh tiến về phía bãi Màn Trù. Vũ Khánh nói nhỏ với giọng quả quyết:

- Ta xuống nước rồi các đệ lập tức xuôi thuyền về phía Màn Trù để tránh chúng phát hiện. Nhớ giữ khoảng cách cho thật tốt và bám sát về phía bờ Bắc. Xong công việc ta sẽ trở về thuyền ngay. Các đệ không được nóng ruột mà gây kinh động khiến hỏng việc lớn.

Hai người tráng đinh thốt nhìn nhau rồi nhìn vào đôi mắt sáng như đang rực lên của Vũ tráng sĩ. Càng gần gũi Vũ Khánh, các tráng đinh càng học tập được sự điềm tĩnh đến kỳ lạ của người con vùng Hoan, Diễn luôn dốc một lòng theo Phùng trại chủ. Dòng sông nhè nhẹ đón người tráng sĩ vào lòng mình gần như không gây ra một tiếng động. Con thuyền gỗ nhỏ từ từ quay ngược trở lại men theo mạn bắc bờ sông về hướng bãi Màn Trù.

Mãi đến gần sáng, khi hai tráng đinh bụng dạ nóng như lửa đốt đang tính chèo gấp thuyền về báo cho Phan tiên sinh sự biệt vô âm tín của Vũ Khánh thì ngay sát mạn thuyền gỗ, họ Vũ khẽ nhô người lên khỏi mặt nước. Chỉ một cái cuộn mình điêu luyện, họ Vũ đã ngồi ngay ngắn trên lòng thuyền sảng khoái nói:

- Các đệ chèo gấp về mau để ta cùng các hiền huynh bắt giặc.

Hai tráng đinh gấp tay chèo mà không cần hỏi. Chỉ cần nhìn gương mặt rạng rỡ của Vũ Khánh biết việc lớn đã thành. Đoàn cống sứ chắc chắn đã là những con cá nằm im trong giỏ.

 

HỒI THỨ TÁM

Giả chiếu chỉ Trương Bá Nghi giết thầy

Tha Sứ bộ Phan tiên sinh dụng kế

 

Đây nói tiếp chuyện cha con Trương Thuận, Trương Bá Nghi ở Tống Bình.

Rời phủ sở sau khi chứng kiến cái chết thảm của Đô hộ xứ Trương Thuận, thầy Quách không khỏi kinh hãi vội vã rảo bước về gian nhà thuốc góc Đông Nam thành Tống Bình. Đã cưỡi lên lưng cọp thì ngay việc rời khỏi đó cũng là muôn khó. Sực nhớ tới lời dặn dò của Hàn lâm Đại học sĩ Lý Tất, vị quan lừng danh khuông phò cha con Đường Huyền tông, Đường Túc tông, người đã hóa giải nhiều mâu thuẫn phức tạp trong nội bộ Đường triều, đã lập công xuất sắc trong loạn phiên trấn An Lộc Sơn - Sử Tư Minh, người đã mạnh dạn trọng dụng và luôn đứng về phía các tiết độ sứ tài danh như Quách Tử Nghi, Lý Quang Bật đồng thời cũng là bậc huynh trưởng của Quách Kiến. Hồi còn lang bạt ở Liêu Đông, quê gốc của họ Quách cũng là quê gốc của Lý Tất, họ Quách đã được nghe truyền tụng về tài học phi phàm của Lý Tất. Sau này có dịp thụ học cùng họ Lý, Quách Kiến khi ấy còn là một môn sinh nhỏ tuổi luôn được Lý Tất để ý. Khi ấy Lý Tất đã vang danh và thường thay mặt thầy quản chế các môn sinh cũng là những thiếu niên tuấn kiệt, những con cái nhà danh gia vọng tộc quan lại khi ấy. Bất giác nhớ đến tài năng và công nghiệp mà Hàn lâm Đại học sĩ họ Lý đã khuông phò, góp phần dẹp loạn, hưng thịnh Đường triều, Quách Kiến không khỏi thầm tâm phục khẩu phục mà lại nghĩ đến thân phận đầy bất chắc nơi thâm sơn cùng cốc của mình. Nhớ hôm theo cha con Trương Thuận, Trương Bá Nghi lên đường Nam chinh, Lý Tất đã gọi riêng Quách Kiến ra một chỗ hỏi:

- Hiền đệ đi phen này có nguyện vọng gì chăng?

Rơm rớm nước mắt trước tình cảm Lý đại quan dành cho mình, Quách Kiến cảm động nói:

- Việc hoàng đế giao phó, các đại nhân mệnh lệnh, hạ quan xin nhất nhất tuân theo. Hạ quan chỉ đau buồn là không phụng dưỡng được mẹ già, con dại và nhất là không được gần gũi với đại quan để sớm hôm ngài chỉ dạy cho điều hơn lẽ thiệt ở chốn quan trường.

Lý Tất cười ha hả mà rằng:

- Ta vẫn tự hào về tài trí và sự quyền mưu của hiền đệ. Phụ mẫu đệ ta sẽ lo liệu giúp. Còn cái việc đàn bà trẻ con đệ chớ bận lòng. Nam nhi đại trượng phu ở đời lập công danh phải biết gạt đi những điều nữ nhi thường tình. Ở trong triều, mọi việc còn có ta đây. Hôm qua, Trương Đô hộ sứ cũng có tới tư gia ta, tiếng là chào giã biệt xin kế vạn toàn cho công cuộc Nam chinh nhưng thực chất y thăm dò và cậy cục ta xin lên hoàng đế để cha con y mãi mãi được phân phong tước vị ở An Nam. Ta đã sớm thấy dã tâm một đi không trở lại của cha con y. Cái trò Ba Thục tuy nhỏ nhưng cũng là nơi hổ ngồi rồng cuộn của Lưu Bị khi xưa ta đâu có lạ gì. Cũng là cục diện Đường triều hiện nay đã xui khiến ra thế. Sở dĩ ta đã tâu lên hoàng đế Túc Tông để hiền đệ sang bên ấy một là thỏa chí tang bồng cả đệ muốn nghiên cứu cây thuốc, sản vật, phong tục phương Nam, đặc biệt là dò tìm trấn trị các huyệt đất phát tích của xứ ấy để tính kế lâu dài; hai nữa là - Lý Tất đột nhiên cười bí hiểm - Điều thứ hai, ta không cần nói hẳn hiền đệ cũng không muốn ta nói thẳng ra phải không?

Nói đến đó, vị Hàn lâm Đại học sĩ vuốt râu cười ha hả, cặp mắt sáng quắc đột ngột thắt nhỏ lại. Quách Kiên rùng mình toát mồ hôi. Không ngờ những điều chôn sâu trong gan ruột, Lý đại quan cũng đều biết cả. Thật không hổ danh thần đồng. Mãi sau này, khi nhiều đêm trằn trọc nơi lam sơn chướng khí, họ Quách mới thấy những nước cờ mà Lý Tất tính toán thật người thường không thể lường hết được. Tiếng Lý Tất vẫn còn như văng vẳng:

- Cha con Trương Thuận, Trương Bá Nghi tài năng và dã tâm không phải nhỏ đâu. Ta chỉ e mỗi một điều chúng quá ham đánh giết nên lòng dân ở xứ ấy sẽ không thuần phục là cái họa lớn cũng là mối nhục của Đường triều sau này. Con giun xéo mãi cũng quằn. Xứ An Nam xưa nay vốn không thiếu gì anh hùng hào kiệt. Vừa mới hiển nhiên cái loạn họ Mai xưng vương xưng tướng ngang nhiên chống lại Đường triều đó thôi. Ngày ấy, nếu Đường triều ta không xua binh hùng tướng mạnh sang làm cỏ đất chúng thì bây giờ chúng đã hùng cứ ở phương Nam rồi. Ngươi phải nên cẩn thận giữ mình. Nếu có bề gì, phải tìm cách thông tin cho ta biết. Ta cũng khuyên ngươi chớ sớm lộ diện đối đầu với cha con họ Trương bởi đám quân tướng sang phương Nam lần này đều là thủ túc của cha con y cả. Vạn nhất nếu cha con y sinh lòng phản trắc, làm giả thánh chỉ, hùng cứ phương Nam ngươi cũng không nên vọng động vội mà phải lặng lẽ khuông phò đợi chủ ý của Đường triều. Ngươi nên nhớ: Thà rằng để cha con họ Trương chiếm đất xưng vương còn hơn cho lũ man di mọi dợ phương Nam ngóc đầu trở lại. Dù gì cũng là dòng giống phương Bắc. Đại kế trong thiên hạ, có chỗ rồi dần dần ngươi sẽ hiểu.

Quách Kiên tâm thế u u mang mang cùng hành binh với cha con Trương Thuận, Trương Bá Nghi mà trong lòng chưa bao giờ được thanh thản là có nguyên do vậy.

Vừa đặt mình xuống chiếc sập gỗ gụ đen bóng, đầu óc vẫn đang chờn vờn những hình ảnh, lời nói đứt nối của vị Hàn lâm Đại học sĩ Lý Tất đã nghe bước chân người thình thịch ở ngoài. Biết có điều chẳng lành, Quách Kiên co mình nhỏm dậy đã thấy hơn mười binh lính gươm giáo lăm lăm, mặt mũi đằng đằng sát khí do phó tướng Trương Thành, người nổi tiếng dã man tàn bạo trong các cuộc đàn áp đám phu phen ập tới trước sập. Trương Thành lạnh lùng rít qua kẽ răng mệnh lệnh:

- Bắt tên giặc già này lại cho ta!

Quách Kiên ú ớ:

- Trương tướng quân nhầm người rồi…

Trương Thành cười khẩy, quắc mắt:

- Quân phản phúc! Ngươi còn già mồm sao. Chính ngươi đã đầu độc lão gia.

Đám quân lính ồ lên một tiếng xông vào trói nghiến Quách Kiên. Họ Quách định phân bua nhưng kịp nín nhịn. Quách Kiên bình thản để lũ binh lính trói dong về phía nhà ngục. Thế là hết. Thật ghê tởm. Không thể ngờ được Trương Bá Nghi lại hạ độc thủ với người y vẫn gọi là thầy sớm đến thế.

Trương Thành không khỏi ngạc nhiên trước sự bình thản của Quách Kiên, người giữ vai trò quan trọng chỉ sau Trương Đô hộ sứ và Đại tướng Trương Bá Nghi. Cùng hội cùng thuyền, lại là người được Trương Bá Nghi hết sức tin dùng, Trương Thành lờ mờ hiểu đằng sau sự việc ắt có điều mờ ám. Đang tuần tiễu, đôn đốc đám phu phen phía cửa Bắc, chợt có người mang mệnh lệnh triệu tập gấp về soái phủ. Chưa kịp chào xong, Trương Bá Nghi nét mặt hầm hầm chỉ về chiếc sập cuối gian phòng lớn, nơi Đô hộ sứ Trương Thuận thường nghỉ ngơi buổi trưa từ ngày trị nhậm ở Tống Bình. Trương Bá Nghi gằn giọng:

- Phản thần Quách Kiên vừa hạ độc gia phụ. Ta biết thì đã muộn. Ngươi hãy đem võ sĩ bắt ngay lão già hiểm độc tống ngục rồi về đây đợi lệnh.

Trương Thành ngây người như không tin vào mắt mình, tai mình. Trên sập gụ, Trương lão gia mặt mũi xám ngoét, thất khiếu ri rỉ những vệt máu đen đặc như người trúng độc cực mạnh. Y đứng như trời trồng không thốt được một lời. Thấy Trương Thành cứ đứng ngây như vậy, Trương Bá Nghi đột nhiên hét lớn:

- Còn chưa đi đi!

Trương Thành vừa lảo đảo thối lui vừa hô lên:

- Tiểu tướng lĩnh mệnh!

Vừa quát thét đám võ sĩ mau chóng tay đao tay kiếm tiến về phía Nam, nơi căn nhà Quách Kiên vừa ở vừa chế tác thuốc men cho đám quân tướng, Trương Thành vừa dần dần tĩnh trí cảm nhận vụ việc kinh hoàng đã xảy ra. Y lẩm bẩm: “Không thể nào… Không thể nào…” Chợt y cười gằn như ngộ ra điều gì đó ghê gớm trong lòng. Dãy nhà gỗ vẫn dùng để chứa thuốc chỉ độc Quách Kiên đang ở đó hiện ra trước mắt. Y thúc đám lâu la đập cửa xông vào.

Tống họ Quách vào căn phòng đặc biệt trong ngục thất, kiểm tra kỹ lưỡng một lần nữa, y quay ra nói với đám coi ngục:

- Các ngươi phải hết sức cẩn thận canh phòng. Từ bây giờ, Quách Kiên là trọng tội của Đường triều chứ không còn là quân sư của bản Đô hộ sứ nữa. Nếu có bề gì, ta sẽ lấy mạng các ngươi.

Đám cai ngục tên nào tên nấy vạm vỡ, vằn vện, xăm trổ đầy mình, trông như những hung thần nơi địa ngục cúi rạp xuống đồng thanh:

- Chúng tiểu nhân phụng mệnh tướng quân.

Khi Trương Thành quay trở lại soái phủ để báo cáo công việc y vừa hoàn tất đã thấy tiếng khóc lóc nỉ non của đám đàn bà con gái. Trong phòng khách lớn, một cỗ quan tài đỏ chóe đang được đám lâu la khênh đặt ở chính giữa. Thoáng thấy bóng Trương Thành, Trương Bá Nghi vẫy y vào gian phòng phía trong. Cánh cửa lim lớn đóng thuỳnh ngay lại khi y vừa lọt vào gian phòng kín. Tiếng Trương Bá Nghi vang lên chờn chợn:

- Gia phụ ta chẳng may trúng độc của tên gian thần. Việc chôn cất cho gia phụ ta đã định liệu cả. Nay phiền tướng quân hai việc. Một mặt giữ nghiêm lòng quân. Ngày chôn cất gia phụ cũng là lúc công bố tội trạng soán nghịch của Quách Kiên. Một mặt ngươi kén người tâm phúc đem thật nhiều vàng lụa, sản vật gấp rút đi Trường An tâu bẩm việc này. Vẫn có định lệ rằng, Đường triều phân phong vương vị cho Trương gia đời đời thế tập chức An Nam Đô hộ sứ, nhưng ngươi cũng biết đấy, các quan lại Đường triều ngay gian lẫn lộn khiến lòng thánh phân vân rồi chẳng biết thế nào. Trương gia có bề gì, không riêng gì ta mà cả nhà ngươi cũng không toàn mạng được đâu. Nên ta không tiếc gì ngọc ngà châu báu cho đám tham quan ở Đường triều để chúng không quấy nhiễu đại sự của Trương gia. Việc này phó thác cho ngươi cả. Nay gia phụ không còn. Tên giặc già Quách Kiên ta cũng sẽ giết đi để tế vong hồn thân phụ. Mọi việc lớn nhỏ ở cái xứ An Nam này ta sẽ định liệu cả. Mọi việc xong xuôi rồi ta sẽ phong ngươi là đại tướng thay ta. Ngươi có yêu cầu gì cứ xin nói thẳng.

Trương Thành toát mồ hôi, đôi mắt đục dại không dám nhìn thẳng vào Trương Bá Nghi. Từ lâu, y đã biết sự tham tàn hiểm độc của con người này. Để giữ mạng sống chỉ còn một cách duy nhất là tuyệt đối nghe theo những sắp đặt của họ Trương. Cố trấn tĩnh, Trương Thành khúm lúm:

- Đại tướng quân liệu việc như thần. Mọi sự sắp đặt tiểu tướng xin ghi nhớ. Tiểu tướng gan óc lầy đất cũng không báo đáp hết được sự tin tưởng của Đại tướng quân.

Trương Bá Nghi lạnh lùng mệnh lệnh:

- Cho ngươi lui!

Trương Thành mở cánh cửa nặng trịch bước ra ngoài. Phía ngoài, đám quan lại, binh sĩ thân cận, thê thiếp đang lục tục kéo đến đông đặc.

Còn một mình Trương Bá Nghi trong căn phòng kín. Y khẽ nhếch mép nở một nụ cười nham hiểm. Chờ đợi mãi rồi y cũng có ngày này. Bao nhiêu năm hao tâm tổn trí, trên mình khoác bao tiếng ác của nhân gian khi sắp bước đến đỉnh cao quyền lực y bỗng thấy có cái gì nặng trĩu đè vít xuống tâm can. Thấm thoắt, ngày cha con y rời khỏi Đường triều cũng đã mười mấy năm. Biết bao máu xương của binh lính, của đám dân đen vô tội đã đổ xuống mảnh đất xứ An Nam này. Cha y đã không có đường lui thì y càng không có đường trở về Bắc quốc nữa. Mọi việc đã đến nước này thì cứ để xuôi gió thuận buồm mà đưa đẩy thuyền đi. Ngặt một nỗi, mảnh đất hoang hóa đầy rẫy lam sơn chướng khí mà cũng chẳng mấy khi được yên ổn. Phía Nam, đám giặc cỏ Côn Luân, Chà Và năm nào cũng lăm le xua binh cướp đất quấy rối. Đã có nhiều nguồn tin báo về từ châu Đường Lâm có Phùng Hạp Khanh, bộ tướng của Vua Mai Hắc Đế xưa đang đêm ngày hưng dân, mở đất, thanh thế lẫy lừng không còn coi đám quan binh ra gì. Ở xứ An Nam này, anh hùng hào kiệt không đời nào dứt là mối lo trong xương tủy của họ Trương vậy. Đã thế, ngay trong nội bộ các quan lại dưới trướng của gia phụ cũng không ít kẻ có lòng kia khác mà gia phụ thì tuổi già sức kém cứ bị bọn chúng lấn lướt mãi. Việc cực chẳng đã, Trương Bá Nghi ta mới phải dùng đến độc kế. Cũng may còn có được nhiều tâm phúc giúp rập, nhất là việc lừa được tên cáo già họ Quách chứ không mọi việc mai kia lộ tẩy thì ắt Trương Bá Nghi ta không có đất chôn thây. Đang suy nghĩ mông lung, Trương Bá Nghi chợt lóe lên khi nghĩ đến họ Quách. Trương Bá Nghi lẩm bẩm một mình:

- Ta phải đích thân khử hẳn mới được.

Bên ngoài trời đã tối. Cỗ quan tài phủ lụa vàng nằm chềnh ềnh chính giữa gian phòng khách lớn. Không một ai dám ì xèo khi Trương Bá Nghi ra lệnh dùng nghi lễ vương gia để khâm liệm Trương Thuận. Đã có một số quan lại, chức dịch, tướng sĩ xưng tụng Trương Bá Nghi là Trương Đô hộ sứ ngay trong lúc cắt cử công việc tang gia. Trương Bá Nghi không thèm cải chính. Mọi người cũng ngầm hiểu đó là việc hiển nhiên mà chỉ bấm bụng cười cợt lũ xu nịnh sao không giữ ngay cả một chút thể diện ở đám tang làm vậy. Rời khỏi nơi đèn nến lung linh, tiếng kèn, trống, nhị ảo não, tiếng khóc nỉ non, Trương Bá Nghi lặng lẽ bước về phía ngục thất. Phía sau y, bốn tên vệ sĩ lầm lì như bốn cái bóng di động theo bước chân của chủ tướng một bước không rời.

Trong ngục thất, Quách Kiên xiềng xích đầy mình, ngồi co ro một góc như đang ngẫm ngợi điều gì. Khuôn mặt họ Quách mười phần u uất.

Tiếng mở khóa loảng xoảng. Một bó đuốc cháy rừng rực hắt ánh sáng nhập nhoạng vào phía phòng giam. Trương Bá Nghi từ từ tiến về phía kẻ bị giam cầm. Cái bóng của họ Trương trùm lên choán hết người tù.

Không khí trong tù như đông đặc lại.

Trương Bá Nghi ra hiệu cho kẻ cầm đuốc để bó đuốc lên sát vách nơi chiếc bàn gỗ gắn chặt vào bức tường đá, họ Trương trầm giọng:

- Các ngươi lui cả ra đi.

Mấy tên võ sĩ lục tục bước ra ngoài, khép cánh cửa gỗ lại. Bọn chúng đứng trấn ngay phía bên ngoài lặng phắc như những bức tượng.

Người tù vẫn không nhúc nhích.

Trương Bá Nghi tiến sát đến người tù. Họ Trương nhìn thẳng vào khuôn mặt hốc hác râu ria tua tủa của Quách Kiên. Phải đến một lúc lâu, bỗng họ Trương từ từ quỳ xuống trước người tù. Trương Bá Nghi xúc động nói:

- Quách tiên sinh hãy vì Đại Đường, vì tiền đồ của Trương gia mà chịu oan khuất vậy. Trương mỗ thật có lỗi với ngài.

Người tử tù vẫn lặng im không nhúc nhích.

Trương Bá Nghi vẻ mặt tràn đầy xúc động nói tiếp:

- Ngài còn có thỉnh cầu gì, xin cứ nói ra đi. Những gì có thể làm được, Trương mỗ ta sẽ tận lực.

Người tử tù nhìn thẳng vào Trương Bá Nghi, giọng chứa chất căm hờn:

- Ngươi thật không bằng đồ cầm thú. Rồi ngươi cũng không có kết quả tốt đẹp gì đâu. Ta hận không xé xác được ngươi làm muôn mảnh. Loại người như ngươi sớm muộn gì cũng chết không có chỗ chôn thây ở cái đất này. Oan hồn của ta sẽ theo ngươi để chứng kiến ngày ấy.

Trương Bá Nghi sững người trước sự hỗn láo của kẻ tử tù. Họ Trương từ từ đứng dậy, đi loanh quanh trong căn phòng giam chật hẹp, nghe như nuốt từng lời của người tù. Đợi Quách Kiến nói hết những điều bi phẫn, họ Trương mới dừng bước trước mặt người tù, nói rành rọt từng câu từng chữ:

- Ngươi đã nói hết chưa? Ngươi tưởng Trương mỗ ta mù lòa hay sao. Chính phụ thân ngay từ những ngày đầu đã muốn giết đồ chó săn ngươi nhưng ta đã mấy lần khuyên người để lại dùng ngươi cho đại sự. Ngươi tưởng ngươi che mắt được ta ư. Những gì lão già gàn dở Lý Tất căn dặn ngươi ta đều biết từ lâu. Có oán hận ngươi hãy oán hận cái lão già đó mới đúng lẽ công bằng. Cha con ta, cả Trương gia già trẻ lớn bé xông pha hòn tên mũi đạn không phải để cho lũ gian thần ở triều đình muốn gièm pha thế nào cũng được. Với bản lĩnh và tâm địa đen tối của ngươi mà đòi mơ đến chức An Nam Đô hộ sứ hay sao? Ta sẽ tấu triết về Đường triều âm mưu soán nghịch của ngươi, tội làm giả chiếu chỉ của ngươi, tội giết người diệt khẩu của ngươi để già trẻ lớn bé nhà ngươi ở Trường An sẽ bị tru di. Liệu xem cái lão già Hàn lâm Đại học sĩ chủ của ngươi có cứu được không. Ta những tưởng ngươi biết điều hơn lẽ thiệt, van xin ta xem ra còn có thể tấu triết về Đường triều rằng ngươi tuổi cao bệnh trọng cưỡi hạc về trời may ra ba họ nhà ngươi mới giữ được tính mạng. Nay ngươi chết đến nơi vẫn nói lời rắn độc thử hỏi làm sao tha cho nhà ngươi được. Ta và ngươi bây giờ không còn là nghĩa thầy trò, tình đồng liêu nữa mà đã là kẻ bá chủ một phương với người tù tội dưới đất khác nhau một trời một vực vậy. Ngươi đã đọc nhiều kinh sách còn không biết đến điều tối giản đó ư?

Người tù nghe đến đó hộc lên một tiếng, khí uất trào dâng, đột ngột nôn ra một bụm máu tươi. Quách Kiến ngã lăn xuống bất tỉnh, một lát mới từ từ tỉnh lại. Họ Quách lóp ngóp trong vũng máu, gượng nhìn về phía Trương Bá Nghi đang đứng sững như một hung thần nói phều phào nhưng vẫn rõ từng tiếng:

- Trương Bá Nghi! Ta đã trúng độc kế của ngươi ôm hận mà chết nơi đất khách quê người. Ta có mấy lời muốn nói với ngươi, cũng chẳng phải cầu lấy mạng sống của ta hay họ hàng ta bởi ngài Hàn lâm Đại học sĩ còn đó họ hàng gia tộc ta tất được bảo toàn, cái thứ ngươi không làm gì nổi. Ta nói với ngươi là tiếng nói lúc sắp chết của những kẻ đi chinh phạt nơi ngàn dặm. Đất An Nam tuy nhỏ bé xa xôi, ở vào chỗ cuối đất cùng trời đầy rẫy lam sơn chướng khí nhưng cũng là mảnh đất quật cường không chịu khuất phục cường quyền bạo ngược bao giờ đâu. Rồi người dân xứ này sẽ vùng lên mà chôn vùi đánh đuổi những áp bức xiềng xích đã đè nén họ. Ngươi cũng đừng có mơ hùng cứ ở phương này. Tổ tiên ta và tổ tiên ngươi vốn ở phương Bắc thì cái việc cát cứ phương Nam khó còn hơn lên trời vậy. Rồi sử sách của họ sẽ đời đời ghi chép phỉ nhổ những điều thất đức mà cha con ngươi đã làm. Ngươi tưởng ngươi giết được ta là ngươi có thể làm mưa làm gió ở đất này ư? Ngươi hãy còn trẻ người non dạ lắm. Cái tài của ngươi chỉ nằm ở nơi chém giết lại thất đức hại cha giết thầy thì công quả, cuồng vọng của ngươi đổ gãy trong sớm tối là tất yếu vậy. Tiền đồ của Trương Bá Nghi ngươi e là còn thảm hơn ta và cha ngươi đấy.

Nói đến đấy, người tù bỗng cất tiếng cười man dại. Tiếng cười như khoan sâu vào tâm can trí não của Trương Bá Nghi. Họ Trương rút kiếm gầm lên:

- Đồ rắn độc! Ta phải kết liễu mi.

Ánh kiếm vung lên. Một dòng máu tươi vọt thẳng về phía ngọn đuốc trước khi cái đầu bờm xờm của Quách Kiên, người thầy, cũng là thủ hạ tâm phúc của cha con Trương Thuận, Trương Bá Nghi gục xuống.

                                                                  *

                                                              *      *

Nói tiếp chuyện Vũ Khánh cùng các huynh đệ dụng mưu bắt đoàn cống sứ Chà Và.

Vừa kịp trở về thuyền giục hai tráng đinh chèo gấp về nơi quy định đã thấy trong đám lau lách um tùm phía trước một đoàn thuyền nhẹ lướt trên sóng vùn vụt tiến về chiếc thuyền của Vũ Khánh. Trên mũi chiếc thuyền đi đầu, Phan tiên sinh và Phạm Khang chỉ chỏ vừa như đang bàn bạc việc gì. Thoắt cái, hai tráng đinh còn chưa kịp áp sát mạn chiếc thuyền đi đầu, Vũ Khánh đã nhón chân lướt trên mặt sóng sang chiếc thuyền lớn của Phan tiên sinh tươi cười nói:

- Thưa hai huynh! Đệ đã hoàn thành trách phận của mình.

Phan Đường vỗ vỗ vào tấm lưng chắc lẳn của Vũ Khánh hào hứng nói:

- Hiền đệ lập công lớn rồi! Thật không hổ danh kình ngư vùng Hoan Diễn. Anh em đỡ phải dùng đến đao thương thời công của đệ lớn lắm vậy.

Vũ Khánh nghiêm nghị nói:

- Hôm trước, khi còn ở Đường Lâm, Phùng trại chủ có dặn rằng mọi chuyện ứng phó với đoàn cống sứ Chà Và đều ủy nhiệm nơi Phan tiên sinh cả. Bức thư của trại chủ tiểu đệ cũng đã chuyển cho tiên sinh. Mong tiên sinh chủ trì công việc hôm nay cho.

Phạm Khang nhìn sang Phan đường cũng có ý chờ chủ ý của người hiền sĩ vùng Chu Diên. Phan Đường rút trong người ra phong thư được gói cẩn thận nhét trong ống trúc từ tốn nói:

- Thư của Phùng trại chủ cũng là tâm ý của huynh đệ ta. Phan mỗ xin được đưa ra trước mọi người. Phùng trại chủ xưa nay làm việc gì cũng quang minh chính đại, lấy lễ nghĩa làm đầu. Lá thư thực ra chỉ có mười chữ: “Bắt gọn sứ - Tạo bất hòa - Giết gà bức khỉ”. Không biết Phạm huynh và Vũ đệ có cao kiến gì chăng?

Phạm Khang từ nãy lắng nghe thuận tay cầm là thư xem xong đoạn trầm ngâm nói:

- Chủ trương của Phùng trại chủ sáng rõ như ban ngày. Ý của người muốn chúng ta giả danh quan tướng của Tống Bình bắt đoàn cống sứ, thị uy chúng, giết tên Chánh sứ để bức đám quân tướng Chà Và. Một là chúng nhịn nhục bỏ qua chờ cơ hội. Hai là chúng cất binh rửa nhục tương tàn với đám quan tướng Tống Bình. Khả năng thứ hai lớn hơn vì sự sống còn của Chà Và luôn dựa vào các cuộc đánh giết chinh phục. Cho nên cuộc này, Vũ đệ cứ mạnh tay một chút mới là đắc dụng.

Vũ Khánh điềm đạm nói:

- Theo ngu ý của tiểu đệ. Chúng ta cứ theo lời dặn trong thư mà hành sự. Tiểu đệ còn biết Phan tiên sinh vốn thông thạo nhiều thứ tiếng nên việc thị uy để chuyển ý đồ của Phùng trại chủ mong tiên sinh chu tất cho. Còn việc giết gà bức khỉ tiểu đệ xin lãnh nhận. Cũng cần phải cho bọn chúng thấy sự uy mãnh nhất định của Tống Bình để mai này chúng điều lực lượng mạnh sang mới có thể giằng co cuộc chiến để cha con Trương Thuận, Trương Bá Nghi dốc sức lâm trận mới là chủ trương toàn cục của Đường Lâm vậy.

Phan tiên sinh trầm giọng ra lệnh:

- Tất cả anh em! Bắt sống toàn bộ đoàn cống sứ. Kẻ nào chống lại quyết giết không tha.

Lời nói còn vang vang trên mặt sông, chín chiếc thuyền nhẹ đã lao vùn vụt về phía đoàn thuyền cống sứ.

Khi mặt trời còn lấp ló trên mặt nước sông, chín chiếc thuyền đã quây tròn xung quanh bốn chiếc thuyền lớn của đoàn cống sứ Chà Và. Vũ Khánh cùng các tráng sĩ ào ào xông lên chiếc soái thuyền. Trong các thuyền của đoàn cống sứ, không kể là chánh phó sứ đến lũ lâu la thủy thủ thảy đều đã trúng thuốc mê của Vũ Khánh nằm ngổn ngang bất tỉnh nhân sự. Các tráng đinh nhanh nhẹn trói tất cả lại cũng là lúc hiệu lực của thuốc mê sắp hết, nhiều tên ú ớ tỉnh lại, mắt trợn ngược nhìn lũ người đang lăm lăm tay kiếm đứng trước mặt mình. Trên chiếc soái thuyền của đoàn cống sứ, Vũ Khánh, Phạm Khang và Phan Đường ung dung ngồi trước chiếc bàn lớn thường ngày vẫn dùng cho việc hội họp của sứ bộ. Phía dưới, có đến hơn hai chục kẻ bị trói gô đang lục tục tỉnh lại. Trong đám người ấy, có một tên lực lưỡng cởi trần săm trổ đầy mình dường như là Đô tổng quản đám lính bảo vệ đoàn cống sứ đã hoàn toàn tỉnh hẳn. Y vặn người hòng thoát ra khỏi những vòng chão cói đang thít chặt hai cánh tay vòng lên cổ y. Vũ Khánh khẽ đưa mắt. Một tráng đinh nhanh như mũi tên lướt đến gí mũi kiếm sắc lạnh vào cổ y. Kẻ săm trổ lạnh người không dám nhúc nhích mà chỉ he hé mắt đưa ra nhìn quanh quất trong lòng thuyền.

Trong giây lát, hơn hai mươi người bị trói đã dần dần tỉnh hẳn.

Phan tiên sinh không ngừng quan sát từ đầu, ông nhìn chằm chằm vào hai tên ăn vận có vẻ diêm dúa nhất đoàn, cổ và tay đeo nhiều trang sức quý chỉ tay khẽ nói với Vũ Khánh:

- Hai tên này chắc là Chánh, Phó đoàn cống sứ. Hiền đệ bảo cởi trói cho chúng rồi mời lên đây.

Vũ Khánh nhón chân bước về phía lũ người bị trói. Mũi kiếm họ Vũ lóa lên. Mọi người đang không khỏi kinh hãi trước sự thần tốc của đường kiếm hiểm dây trói trên người hai tên Chánh, Phó sứ đã bung ra rơi lả tả xuống sạp thuyền. Vũ Khánh tra kiếm vào vỏ, hai tay dắt theo hai tên Chánh, Phó sứ vẫn còn run lập cập mắt lấm lét nhìn bao kiếm của Vũ Khánh.

Phan tiên sinh phe phẩy quạt lông mỉm cười nói với Phạm Khang:

- Phạm huynh! Vũ hiền đệ quả là tướng giỏi của Phùng trại chủ vậy. Kiếm pháp Vũ đệ tài hoa lắm.

Phạm Khang cười lên thành tiếng:

- Thật là văn võ song toàn. Khẩu khí của Vũ đệ cũng khiến người ta cảm phục.

Vũ Khánh chỉ chỗ và ra hiệu cho hai tên Chánh, Phó sứ ngồi xuống trước chiếc bàn lớn đối diện với Phạm Khang và Phan tiên sinh, đoạn nhỏ nhẹ nói:

- Thưa hai huynh! Hai tên này chắc chắn là Chánh, Phó đoàn cống sứ.

Phan tiên sinh khẽ đặt chiếc quạt lông lên mặt bàn vừa trổ ra một tràng líu lô khiến Vũ Khánh và Phạm Khang không hiểu chỉ muốn cười còn chưa dám đã thấy hai tên kia gật đầu lia lịa cũng líu lô đáp lại rồi cúi thấp xuống như muốn lạy tạ Phan tiên sinh. Phan Đường khẽ quay sang Phạm Khang nói nhỏ:

- Đúng hai tên này là Chánh, Phó đoàn cống sứ. Có lẽ chúng cho rằng bọn ta là cướp biển nên muốn xin tha mạng và nộp toàn bộ của cải để hòng được thoát thân. Bọn chúng đã hẹn với Tống Bình hai tuần nữa xin được triều kiến và nhờ cha con Trương Thuận, Trương Bá Nghi tấu xin lên Đường triều phong vương vị cho vua của chúng. Nay ta tương kế tựu kế, giả làm biên tướng của Trương Thuận mà trách mắng chúng rồi đuổi chúng về nước ắt nó sẽ không chịu được nhục mà khởi binh sang trách phạt Tống Bình. Không biết Vũ đệ và Phạm huynh có cao kiến gì chăng?

Phạm Khang nhìn Vũ Khánh như có ý nhường lời. Vũ Khánh thong thả nói:

- Phan Tiên sinh khu xử như thế là hợp ý Phùng trại chủ. Tiểu đệ xin tuân mệnh.

Phạm Khang cũng nói:

- Xin tán thành ý kiến của Phan hiền đệ.

Phan Đường nhìn khắp một lượt đám lâu la bị trói đang sợ sệt trước mũi kiếm của các tráng đinh lại nhìn hai tên Chánh, Phó sứ đang lầm rầm bàn việc với nhau bằng một thứ tiếng mà ông cũng không rõ lắm (chắc là thứ tiếng cổ của xứ Chà Và). Phan Đường đột ngột đập bàn đứng dậy dõng dạc nói bằng thứ tiếng của chúng:

- Lũ các ngươi thật là đáng chết! Vâng mệnh vua đi tiến cống mà dám ăn nói hàm hồ, ham sống sợ chết, chỉ chực vứt quẳng đồ tiến cống cho giặc cướp giữ lấy mạng sống còn ra thể thống gì nữa. Ta đây chính là Trương Thành, ái tướng của An Nam Đô hộ sứ Trương Thuận vâng mệnh tuần tiễu vùng này chứ không phải giặc cướp gì mà các ngươi đòi dâng của cải để tháo thân. Nay hai ngươi mau đem sổ sách những vật phẩm tiến cống để ta xem. Nếu có gì suy suyển làm ảnh hưởng tới thiên uy của Đường triều thời ta chém đầu không tha.

Hai tên Chánh, Phó sứ nghe đến đấy chợt run lẩy bẩy đưa mắt nhìn nhau. Một tên moi ở trong người ra cuốn sổ ghi chép các vật phẩm cống tiến khúm núm đưa cho Phan Đường. Phan tiên sinh cầm lên, xem qua một lượt rồi ra hiệu cho Vũ Khánh tiến về chiếc hòm lớn giữa soái thuyền. Chiếc hòm được khóa rất cẩn thận. Phan tiên sinh chỉ vào chiếc hòm rồi chỉ vào hai kẻ phía trước, nói lớn:

- Các ngươi mau mở hòm ra.

Tên vừa rút cuốn sổ líu ríu tiến về phía chiếc hòm gỗ. Y rút ở trong người ra một chiếc chìa khóa lục sục mở nắp chiếc hòm gỗ lớn. Phan Đường dõng dạc đọc những vật cống phẩm. Vũ Khánh kiểm tra một lượt thấy không có gì khác với cuốn sổ. Mồ hôi của hai tên Chánh, Phó sứ bắt đầu rịn ra. Vẻ mặt chúng hết sức căng thẳng như đang lo lắng sợ người tráng sĩ trước mặt không hiểu hết những tên gọi phức tạp của các vật phẩm chứ nào biết Phan tiên sinh đã gọi tên các cống phẩm rất nôm na và Vũ Khánh vốn cực kỳ thông minh đã nhanh chóng điểm mặt đặt tên từng vật cống phẩm. Vũ Khánh bình thản nói:

- Thưa hai huynh. Các vật tiến cống đều đầy đủ cả.

Lời còn chưa dứt, Vũ Khánh đã nhanh như chớp lạng người rút kiếm lướt về phía đám lâu la bị trói. Ngọn kiếm thần tốc của họ Vũ đã cắt lìa bàn tay của tên Đô tổng quản không hiểu bằng cách gì đã tự cởi được dây trói đang nắm chắc một lưỡi đao nhỏ nhẹ lướt như ru về phía Phan tiên sinh. Bàn tay của gã Đô tổng quản còn chưa lìa hẳn đã nghe tiếng cạch của ngọn đao sắc bén rơi ngay sát mép bàn, nơi Phạm Khang và Phan tiên sinh đang chăm chú kiểm kê mấy món đồ tiến cống. Viên Đô tổng quản thét lên một tiếng kinh hoàng tay còn lại ôm chặt vết thương lảo đảo ngã ngồi xuống. Hai tên Chánh, Phó sứ thất kinh quay lại nhìn quang cảnh không khỏi ghê thầm con mắt tinh tường và võ công kiệt xuất của tráng sĩ An Nam. Chúng đứng rúm vào một chỗ, mắt khẽ nhắm hờ, miệng lẩm nhẩm như cầu khấn một điều gì đó trước khi lưỡi kiếm sắc lạnh của vị tráng sĩ chụp xuống cần cổ.

Trong giây phút, Phan tiên sinh nhận diện ngay ra sự việc. Viên Đô tổng quản định dùng vũ lực khống chế ông hòng thay đổi cục diện. Không có Vũ Khánh, không hiểu sự việc sẽ đi đến đâu. Phạm Khang quắc mắt ra lệnh cho các tráng đinh:

- Giải tên này ra trói vào cột buồm lớn. Nhớ canh phòng cẩn thận để lát nữa xử trảm.

Hai tráng đinh áp sát xốc nách viên Đô tổng quản ra ngoài mạn thuyền. Máu rỏ tí tách thành vệt theo bước chân của kẻ vọng động.

Hai viên Chánh, Phó sứ sau hồi lâu không thấy động tĩnh gì bèn hé mắt ra nhìn. Phan tiên sinh nói nhanh với chúng:

- Thủ túc của ngươi manh động tí nữa làm hỏng việc của ta. Đồ tiến cống ta đã kiểm tra. Các ngươi tuy không xà xẻo nhưng cũng chỉ là mấy thứ đồ vớ vẩn không xứng đáng làm vật tiến cống đại quan của Đường triều. Ta sẽ cho quẳng hết xuống sông rồi thích chữ vào mặt của hai ngươi để các ngươi thấy được thiên uy của đại quan Đường triều. Ngày này năm sau, nếu không đem thật nhiều vàng lụa, ngọc ngà châu báu, sản vật các loại đến Tống Bình thì đừng trách chúng ta không báo trước. Hãy về nói với chủ ngươi một là thực lòng tiến cống những thứ của ngon vật lạ, hai là thành cao hào sâu đợi thiên binh của Đường triều.

Lời Phan tiên sinh chưa dứt, Vũ Khánh đã ra hiệu cho bốn tráng sĩ khênh chiếc hòm cống phẩm lớn ra cửa khoang thuyền, thẳng tay đập nát từng món đồ rồi quẳng xuống lòng sông lõm bõm. Hai tên Chánh, Phó sứ cùng lũ lâu la mặt cắt không còn giọt máu lấm lét không dám thốt một lời.

Đám tráng đinh xử lý xong thùng cống phẩm tiện tay đẩy cả chiếc thùng gỗ ra khỏi khoang thuyền rồi xông vào trong khoang lục soát. Phàm là đồ binh khí đều nhất loạt quẳng ùm xuống sông.

 Phan tiên sinh dõng dạc chỉ hai tên Chánh, Phó sứ mắng:

- Lần này ta tha mạng cho. Những gì ta nói phải về bẩm báo cho cẩn thận. Tên lâu la của ngươi dám mạo phạm cũng chẳng để sống làm gì. Ngay bây giờ các ngươi hãy rong buồm trở về. Chậm trễ ta đổi ý là lũ các ngươi làm mồi cho hà bá cả đấy.

Nói đoạn, Phan tiên sinh cùng Phạm Khang, Vũ Khánh và đám tráng đinh thong thả lên những chiếc thuyền gỗ nhỏ. Hai tên Chánh, Phó sứ sau phút kinh hoàng tưởng như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng còn không tin đó là sự thật vội sờ tay lên trán vẫn thấy rơm rớm, tanh tanh mùi máu vừa bị mấy tráng đinh chích vào.

Chánh, Phó sứ bần thần nhìn đám lâu la. Một tên đứng dậy cởi trói cho kẻ gần nhất. Trên mặt sông, đoàn thuyền gỗ đã thong thả bơi về phía xa. Ngay cột buồm lớn nơi đầu mũi soái thuyền, viên Đô tổng quản đầu oặt sang một bên. Ngực gã thủng một lỗ lớn bởi một đường kiếm hiểm. Máu đã lưu thành vũng trên mặt sạp thuyền. Phía trời xa, bỗng vẳng lại tiếng chim lạ kêu dáo dác.

 

HỒI THỨ CHÍN

Châu Đường Lâm Phùng trại chủ khao binh

Bãi Màn Trù Phan tiên sinh bái biệt

 

Đây nói tiếp chuyện ở châu Đường Lâm.

Từ buổi tiễn Vũ Khánh lên đường vào bãi Màn Trù lo việc xử lý nội vụ sứ bộ Chà Và, Phùng Hạp Khanh một mặt đôn đốc đám gia binh gia tướng khẩn trương thu hoạch mùa vụ, dựng thêm mấy dãy kho lớn dựa vào lưng núi một mặt đôn đốc sửa soạn gian chính đường, cho dựng thêm một dãy nhà gỗ phía tiền sảnh bên trái khoảng sân rộng. Đang tất bật cùng đám thợ cả hoàn tất công việc trang trí gian nhà gỗ, trại chủ đã thoáng thấy lão nạp Đỗ Anh Doãn râu tóc bạc phơ khoan thai tiến về phía khu nhà. Phùng trại chủ đứng lên tươi cười thi lễ:

- Việc nhỏ mọn này bất tất hiền huynh phải nhọc sức. Huynh cứ ở trong nhà dạy bảo lũ tiểu tử đã là phúc ấm của tiểu đệ rồi.

Đỗ Anh Doãn nheo cặp mắt có hai vệt lông mày bạc trắng nói giọng vui vẻ:

- Phùng trại chủ đừng có cấm ta ra đây. Mấy ngày nữa tin thắng trận về tới Đường Lâm chả phải lão nạp này còn sẽ phải uống mừng các tráng sĩ lập công hay sao. Vậy lão đây rèn luyện đôi chút mới là phải chứ.

Phùng trại chủ chỉ về phía trong gian nhà gỗ:

- Hiền huynh nói phải lắm! Đây còn là công trình của huynh nữa mà. Tiểu đệ thật không ngờ hiền huynh cùng các thợ cả dựng nhà cửa kho lẫm thông thạo đến vậy. Tài hoa nghề mộc của xứ Đường Lâm ta nào có kém gì thiên hạ. Nhưng việc chính, việc chính là huynh phải bảo toàn sức khỏe. Tiểu đệ cho rằng Tống Bình chắc chắn sẽ có biến động lớn trong sớm tối.

Vừa nói, Phùng trại chủ vừa dắt tay Đỗ Anh Doãn trở lại gian chính đường. Ở đó, tên gia nhân đã pha sẵn ấm trà đang nghi ngút bốc hơi.

Hai người đang vừa uống trà vừa đàm đạo và cắt đặt công việc thì có gia nhân vào bẩm báo:

- Bẩm Phùng trại chủ cùng lão bá, tráng sĩ Vũ Khánh đã trở về xin được vào yết kiến.

Hai khuôn mặt đang nghiêm nghị quắc thước bỗng rạng rỡ hẳn lên. Phùng trại chủ dõng dạc nói:

- Ngươi mau mời Vũ tráng sĩ vào đây. Bảo gia nhân cho một bình rượu quý lên trên này. Phải thưởng công Vũ tráng sĩ ngay ở chính đường này mới được.

Đỗ Anh Doãn chắp tay về phía Phùng trại chủ:

- Chúc mừng! Chúc mừng! Quả là ông trời đã ban tướng giỏi cho Phùng trại chủ. Trong con mắt của ngu huynh đây, Vũ Khánh rồi sẽ là bậc lương thần hiền tướng của Phùng gia đấy. Xin chúc mừng.

Phùng trại chủ nghiêm trang đáp lại:

- Cảm ơn Đỗ huynh. Đó còn là phúc đức của tổ tông, phúc đức của Đường Lâm ta vậy.

Hai người đang bàn soạn, đã thấy phía trước khoảng sân, dáng người tuấn tú khoan thai của Vũ tráng sĩ. Vừa bước vào gian chính đường, Vũ Khánh vòng tay thi lễ:

- Bẩm Phùng trại chủ, thưa Đỗ lão bá, tiểu đệ xin được tấn kiến!

Cả Phùng trại chủ và Đỗ Anh Doãn cùng đứng dậy, bước đến bên Vũ Khánh. Phùng trại chủ vỗ vỗ vào vai người tráng sĩ tươi cười bảo:

- Vũ đệ sao lại rườm rà khách sáo làm vậy. Đệ định để ta và Đỗ huynh đây phải khó xử hay sao?

Vũ Khánh, vị tráng sĩ vừa lập công lớn trước ứng xử ân tình của các đại huynh bỗng tỏ ra lúng túng, chỉ biết bẽn lẽn cười. Đỗ Anh Doãn đỡ lời thay Vũ tráng sĩ:

- Phùng trại chủ chờ chiến công của tráng sĩ lắm đấy. Còn như chuyện xưng hô, mong trại chủ thể tất cho. Chúng ta là người mưu việc lớn sá gì những tiểu tiết cỏn con ấy.

Phùng trại chủ cười lên ha hả:

- Nói vậy thôi! Hôm nay phải thưởng công lớn cho Vũ đệ mới được. Đệ quả là văn võ toàn tài, đặc biệt cơ mưu của đệ cùng các anh em trong việc xử lý đoàn cống sứ là rất cao kiến. Tuần trước, ta đã nhận được thư của đệ. Lời lẽ giản phác mà thâm hậu khoáng đạt. Ý tứ rõ ràng, dễ hiểu. Việc quan trọng mà thể hiện giản dị, lời lẽ khiêm nhường là khó lắm. Ta không ngờ đệ thuần dưỡng chim câu tài đến thế. Chiến thắng này, công đầu thuộc về Vũ đệ.

- Đại huynh quá khen ngợi tiểu đệ rồi. Hơn nữa cũng chỉ là những thành công ban đầu. Đệ cho rằng, chỉ khoảng già một năm nữa, binh thuyền Chà Và ắt sẽ tiến xuống vây đánh Tống Bình. Dã tâm và binh lực của bọn chúng cũng không thể xem thường. Chắc chắn Trương Bá Nghi đã biết được việc này nên đang ráo riết xây thành đắp lũy, tích trữ lương thảo. Mong Phùng trại chủ sớm định liệu cho.

Phùng trại chủ đưa mắt nhìn sang lão nạp Đỗ Anh Doãn thấy vị lão trượng khẽ gật gù vuốt chòm râu bạc dường như muốn khen ngợi tài trí của Vũ Khánh việc trong luận bàn thế cuộc. Lão nạp biết ý liền cất tiếng:

- Vũ hiền đệ quả là thông hiểu thế cuộc. Chính Phùng trại chủ và lão nạp đây cũng tiên liệu như vậy. Nếu chúng tương tàn với nhau thì thời cơ đuổi bọn giặc Bắc coi như sớm được mấy năm cũng là đỡ được máu xương sĩ tốt. Trong một năm tới, Vũ đệ phải khẩn trương hoàn tất đội binh thuyền cho hùng hậu. Giặc Bắc vẫn ỷ thế cậy tên cứng ngựa khỏe. Ta lần này sẽ cho chúng nếm mùi lợi hại của thủy binh. Đầm Sương Mù chính là nơi hiểm địa cho binh tướng ta vây đánh Tống Bình sau này vậy. Trọng trách của Vũ đệ là lớn lắm đấy.

Vũ Khánh nghiêm nghị cất lời:

- Tiểu đệ xin ghi xương khắc cốt lời giáo huấn của các đại huynh.

Phùng trại chủ ân cần bưng bát rượu đưa tận tay Vũ Khánh:

- Vũ hiền đệ! Nào, chúng ta cùng chúc mừng! Ngày mai, Đường Lâm sẽ khao thưởng anh em binh sĩ. Đã tới lúc chúng ta không còn phải e dè nữa. Phiền Đỗ huynh cho người mời các bô lão quanh vùng đến chung vui. Mỗi hộ dân đều có phần thưởng. Đất Đường Lâm sẽ mãi mãi là vùng đất chung của anh em chúng ta. Dân Đường Lâm sẽ mãi mãi là dân không bao giờ khuất phục giặc phương Bắc và cũng sẽ là nơi nổi lên đánh đuổi chúng giành lấy giang sơn gấm vóc của tổ tiên ta.

Ba mái đầu xanh đầu bạc chụm vào nhau tin tưởng. Ngoài trời, nhiều đôi chim bồ câu bay đi bay về thanh thản. Trời đất Đường Lâm như đang sáng rõ hơn.

                                                         *

                                                      *     *

Lại nói chuyện Phan Đường tiên sinh ở bãi Màn Trù.

Sau buổi tiễn Vũ Khánh về Đường Lâm bẩm báo công việc với Phùng trại chủ, Phan Đường hầu như đêm nào cũng thức đọc sách tới gần sáng. Tên tiểu đồng biết ý không dám nhắc giục mà chỉ liên tục đi lại kiểm tra trà nước khiến Phan tiên sinh nhiều khi phải gọi bắt đi nghỉ trước. Buổi sáng nay, Phan tiên sinh dậy sớm. Khi tiểu đồng vừa bước vào ngài bèn nói ngay:

- Con cứ để trà nước đấy cho ta. Vào trong làng mời huynh trưởng Phạm Khang cùng công tử ra đây. Cho mời cả cháu ta nữa. Ta đang có việc muốn bàn.

Tên tiểu đồng đặt ấm trà xuống, nhanh nhẹn bước về phía làng. Cái bóng nhỏ bé mau chóng khuất dần phía rặng nhãn xa xa. Trong căn nhà gỗ nhỏ ven sông, Phan tiên sinh thong thả nhấp trà. Ngoài hiên nơi rặng nhãn, tiếng chim lích rích. Phía thềm sông, tiếng cá đớp nước tóp tép. Mặt trời lên trên mặt sông hắt xuống những chùm ánh sáng lấp lóa trông rất đẹp mắt.

Độ hai tuần trà, đã nghe thấy bước chân người tiến về phía căn nhà gỗ bên sông.

Phan Đường thong thả đứng dậy đi ra khoảng sân rùm ròa cành nhãn thả xuống từ cây nhãn cổ thụ phía đầu hồi. Tiếng chào cất lên từ xa:

- Phan hiền đệ! Nghe nói hơn tuần nay đệ luôn thức khuya dậy sớm, hôm nay cho triệu tập ngu huynh hẳn có việc gì gấp chăng?

Phan Đường còn chưa kịp trả lời, công tử họ Phùng đã tiến lên thi lễ:

- Xin thay mặt Phùng gia cảm ơn thầy Phan đã dày công nhọc sức, vất vả tấm thân vì việc lớn, tiểu điệt không biết lấy gì cảm tạ mong thầy Phan lượng thứ cho.

Phan Đường bước nhanh về phía Phạm Khang và tiểu công tử họ Phùng xúc động nói:

- Việc rèn cặp công tử, công sức lão phu có được là mấy, chủ yếu vẫn là Phạm huynh đảm đương. Còn như những việc khác chẳng qua là thuận theo diệu ý của Phùng trại chủ mà anh em ta có được chút công mọn, nói ra thực xấu hổ. Những mong từ nay công tử đừng giữ lễ quá mà trở thành khách sáo. Ngu đệ nói như vậy ý Phạm huynh thế nào?

- Thì theo ý đệ thôi. Xưa nay cân nhắc đúng sai trên dưới đệ đều khu xử đúng phép tắc mà thuận lý tình. Phùng công tử luôn ưa thích những gì đệ soạn ra để công tử học hỏi. Cả điệt tử Phan Anh cũng là đứa sáng dạ học đâu được đấy, nhiều phần quyền biến có khi sắp vượt lão hủ đây. Riêng Phùng công tử võ nghệ dạo này tinh tiến nhanh kỳ lạ, e rằng ta và đệ đã không còn là đối thủ của công tử rồi. Mới thấy rằng lão ô bách tuế không bằng phượng hoàng sơ sinh là đúng vậy.

Phùng Công Phấn và Phan Anh nghe hai thầy đàm đạo vội vã cúi đầu chắp tay đồng thanh nói:

- Chúng đệ tử yếu kém thật để các thầy phải xấu hổ rồi.

Phan Đường cười ha hả:

- Thôi mời huynh trưởng và công tử vào bên trong ta nói chuyện. Các bậc tuổi trẻ tài cao càng mau chóng trưởng thành thì lũ già chúng ta càng sớm được an nhàn. Đó phải chăng cũng là hồng phúc của đất ta, của dân ta vậy.

Khi bốn người già trẻ đã cùng nhau ngồi xuống xong xuôi, ấm trà nóng được tiểu đồng rót ra đã cạn hai ba tuần, Phan Đường mới thong thả nhìn Phạm Khang cất tiếng:

- Phạm huynh! Chẳng nói thì huynh cũng biết. Đất Màn Trù, Chu Diên ta, bên ngoài thì ruộng đồng phì nhiêu cỏ cây trù mật, lòng sông thì sẵn tôm sẵn cá, phía trong đầm nọ nối thông đầm kia lau sậy um tùm, không những là vùng đất có thể hưng dân mà còn là nơi có thể giấu binh thủ hiểm. Ngặt nỗi từ ngày vua Mai thất thế, lũ giặc phương Bắc càn rỡ bắt giết dân ta khiến đồng ruộng tiêu điều, làng mạc xơ xác, dân tình không có nơi cố kết. Nay nhờ linh khí đất trời, tổ tiên phù trợ, đã nảy sinh hào kiệt ở đất Đường Lâm. Tiểu đệ luôn mấy đêm nay xem thiên văn, tham bác sách cổ, suy ngẫm mọi việc thấy rằng, đất Đường Lâm ắt sẽ là nơi khởi binh dựng nghiệp của bậc quân trưởng, đánh đuổi giặc Bắc, khôi phục đất nước, giành lại quyền làm chủ cho dân ta. Lòng người bốn phương ắt sẽ theo về nơi ấy. Tiểu đệ và huynh đã bao năm chờ đợi may mà cũng chẳng uổng phí. Cứ theo như cuộc gặp với Phùng trại chủ lần trước, huynh đệ ta đã bảy tám phần thấy được tâm đức rộng lớn, chí khí anh hùng cứu nước độ dân của ngài. Lại qua vụ việc Vũ Khánh, tâm phúc của Phùng trại chủ tài đức song toàn, xử lý công việc tỏ rõ phong độ của bậc hiền thần lương tướng. Lại tin tức từ các anh hùng hào kiệt vùng Hoan, Diễn, nơi khi xưa Phùng trại chủ sát cánh chiến đấu thuở đức vua Mai đánh giặc lập nước nay cũng đang đúc rèn khí giới, mở đất hưng dân, thiết lập các đội tượng binh để từ vùng đất hiểm có thể tiến ra uy hiếp Tống Bình. Hàng chục năm nay, tuy là âm thầm nhưng Phùng trại chủ luôn đêm ngày chăm dân mở đất, vỗ về các vùng thượng du, đặc biệt là các vùng đất lân cận Phong Châu đã trù mật lắm, lòng dân ngày đêm nô nức hướng về. Lại nữa, đội binh thuyền do Vũ Khánh đảm nhiệm đang khẩn trương luyện rèn, không kể ngày đêm cũng là một nước cờ cao diệu để đối phó với sức mạnh ngựa khỏe tên cứng vốn là sở trường giặc Bắc. Ngay cái mưu dắt mũi binh thuyền Chà Và vào Tống Bình quấy rối uy hiếp cha con Trương Bá Nghi cũng là diệu kế làm suy yếu giặc. Từ những việc trên đủ thấy tầm nhìn của Phùng trại chủ quả người thường không theo kịp và cái thế xua lũ giặc Bắc ra khỏi bờ cõi đã hình thành được bảy tám phần rồi. Không biết đại huynh còn thấy điểm nào đệ nói không phải chăng?

Mọi người im phăng phắc. Ngoài hiên tiếng chim lích rích chuyền cành. Những tia sáng nhảy múa trên mặt sông nhấp nhóa. Hai công tử trẻ tuổi ngồi im lặng và nghiêm ngắn khác thường. Đôi vai to rộng của công tử họ Phùng như khẽ rùn xuống trước trọng lực của những lời nói mà bình thường ở cái tuổi mười bốn mười lăm lẽ ra chưa phải nghe. Từng lời từng lời rành rẽ, mạch lạc. Từng ý từng câu đều như được khơi lên từ suy nghĩ tâm tư của hàng ngàn hàng vạn con người yêu nước đã bao nhiêu năm cơ cực khốn khó lầm than đang chuẩn bị vùng dậy đòi lại quyền tự chủ. Phạm Khang sau lúc im lặng như để ngấm hết mọi ý tứ ngôn từ và tâm trạng của hiền đệ Phan Đường mới bình tĩnh trang nghiêm xúc động nói:

- Đa tạ hiền đệ đã thay ta, thay anh em hiền sĩ đất Màn Trù, Chu Diên nói thẳng ra những điều gan ruột. Quả là đời này được làm bạn với hiền đệ thật không uổng công sinh thành của song thân vậy. Đệ đã nói thẳng, ta cũng nói thật lòng mình. Hôm nay đệ mời ta tới, vừa là tâm sự giãi bày, vừa là định ra đường hướng tiến lui, lẽ mất còn, xuất xử của người hiền sĩ buổi mất nước cũng là quyết chí từ biệt ta để vào Đường Lâm với Phùng trại chủ chăng? Lẽ ra ta cũng phải cùng đệ vào đó giúp rập trại chủ một phen song ngặt còn mẹ già phải nuôi dưỡng nên chưa đi được. Luận bàn về thế cục như đệ là tinh tường. Ta cũng một lòng một dạ tin tưởng vào tài năng đức độ của Phùng trại chủ. Mong đệ nhắc thêm trại chủ, giặc Chà Và chẳng qua cũng là lũ giặc biển hữu dũng vô mưu, việc đuổi chúng chỉ ngày một ngày hai không đáng ngại, nhưng lũ giặc phương Bắc phải hết sức cẩn thận. Nói đâu xa, ngay Triệu Việt Vương thời trước đây từng lấy căn cứ Dạ Trạch - Màn Trù là nơi hiểm địa để đánh đuổi chúng còn mất bao nhiêu năm mới xong. Nên phải thấy rằng, kế sách đuổi giặc Bắc phải là kế lâu dài. Ta phải hết sức cảnh giác vì chúng luôn có nhiều quỷ kế. Dã tâm chiếm cứ đất nước ta sẽ chẳng bao giờ chúng từ bỏ. Hẳn hiền đệ hãy còn nhớ ngày trước, khi Lý Bí khởi binh ở đất Giao Châu, đánh đuổi thứ sử Tiêu Tư xưng là Lý Nam Đế lập ra nước Vạn Xuân khiến nhà Lương bao lần xua quân xuống thảo phạt đều bị quân tướng của ngài đánh cho đại bại. Sau bọn chúng phải cử Trần Bá Tiên, người nổi tiếng nhiều mưu sâu kế hiểm sang đối địch. Sau quả nhiên Bá Tiên thao túng cục diện rồi cướp ngôi nhà Lương. Khi ấy, y đã dùng đại binh của các vùng Định Châu, Tây Giang ác chiến với quân của Lý Nam Đế nhiều ngày tháng cục diện mới thay đổi. Tướng quân Phạm Tu, một tướng tài của Lý Nam Đế đã nhiều tháng ròng chiến đấu quả cảm giữ thành cửa sông Tô Lịch. Sau Phạm Tu tướng quân đã lẫm liệt hy sinh tại đó thành mới rơi vào tay Trần Bá Tiên. Phải mãi đến lúc trời không tựa lòng người, khi Lý Nam Đế một lần nữa hưng được thế quân đóng đồn ở hồ Điển Triệt chuẩn bị quyết chiến lấy lại thành chẳng may mưa to gió lớn, nước sông lên cao bảy tám thước chảy ồ ạt vào lòng hồ cũng là dịp quân tướng của Trần Bá Tiên đắc thế đánh úp mới phá được quân ta. Sau cuộc thua binh, Lý Nam Đế rút vào trong động Khuất Lạo giao binh quyền cho Triệu Quang Phục. Triệu tướng quân trường kỳ kháng chiến, từng bước có những chiến thắng vẻ vang, chém tướng giặc Dương Sàn tại Long Biên, đuổi giặc Bắc về nước. Rồi theo dòng lịch sử, Triệu Việt Vương vì lòng nhân từ mà thua binh kẻ bất nhân bất nghĩa Lý Phật Tử đến nỗi giặc Bắc lại có cơ quay trở lại đàn áp đô hộ dân ta. Những bài học lịch sử ấy hiền đệ nên tâm niệm từng phút từng giờ thì cái việc giúp rập cho Phùng trại chủ mới uyển chuyển sâu sa được.

Thật bất ngờ, Phan Đường đột nhiên quỳ xuống vái Phạm Khang một vái:

- Phạm huynh quả thực một lòng chỉ nghĩ đến việc dân việc nước. Đệ xin bái huynh một lạy cũng là từ biệt huynh ra đi vì việc lớn. Huynh đã biết đấy. Đệ cha mẹ không còn, từ đó đến nay luôn coi huynh là huynh trưởng trong nhà cũng là người thân thiết nhất. Con cái đệ cũng đã mất trong đám loạn quân ngày lũ giặc Bắc xua binh chiếm đóng Tống Bình. Thù nhà nợ nước bao nhiêu năm nay chỉ biết đào sâu chôn chặt. May còn được mống cháu nội được huynh dốc sức rèn cặp cũng dần trưởng thành. Nay đệ quyết chí vào Đường Lâm theo Phùng trại chủ cũng là thuận theo lẽ trời, thuận theo di huấn của tổ tông. Từ nay trở đi, ngày giỗ mẹ cha, quét dọn nơi thờ cúng đệ chỉ biết còn trông cậy vào huynh vậy. Đệ nói ít mong huynh hiểu cho lòng đệ. Huynh ở lại chắc sẽ không ít khó khăn nhưng với bản lĩnh của huynh đệ hết sức tin tưởng. Đệ cũng biết huynh đã lập ra đội tráng binh thạo sông nước võ nghệ vùng Màn Trù ắt hẳn huynh cũng sẽ dốc lòng vì việc lớn. Đất Màn Trù ta mai đây chắc chắn sẽ là một điểm dụng binh của Phùng trại chủ. Hẹn ngày anh em ta sớm tái ngộ. Chẳng may đệ có mệnh hệ gì cũng mong huynh xá tội cho.

Phạm Khang rơi nước mắt đỡ người anh em thân thiết chậm rãi nói:

- Thực tình ta cũng mong đệ có minh chúa mà thờ, xác lập công danh hiển hách cho tổ tông, cho đất Màn Trù ta vinh hiển. Chí của đệ, tài của đệ phải ở chốn ba quân. Đệ hãy mau lên đường. Phùng trại chủ đang đợi đệ đó.

Đoàn người bịn rịn chia tay. Một chiếc thuyền gỗ nhỏ bập bềnh nơi bến sông. Gian nhà gỗ vẫn tiếng chim lích rích. Ánh nắng đã ngả về chiều. Khi ba người đã ở hẳn trong lòng thuyền, Phùng Công Phấn và Phan Anh cúi đầu chắp tay hướng về phía Phạm Khang xúc động nói:

- Chúng tiểu điệt xin thề với dòng sông này, nhất định sẽ đuổi được giặc Bắc, sẽ giành quyền tự chủ cho dân cho nước, nếu không có xuống suối vàng cũng chẳng mặt mũi nào gặp mặt sư phụ nữa.

Dứt lời hai tiểu công tử chống sào đẩy phăng con thuyền lướt nhanh về phía trước. Phạm Khang đứng như tượng mãi ở bến sông.

 

HỒI THỨ MƯỜI

Thành Tống Bình, Bá Nghi đặt mưu gian

Châu Đường Lâm, Phan Đường hiến kế lạ

 

Lại nói việc ở thành Tống Bình.

Kể từ khi hạ độc giết quân sư Quách Kiên, Trương Bá Nghi ngày một ngang ngược. Y tự cho mình là chủ đất An Nam nên tự tung tự tác không việc gì không dám làm. Phó tướng Trương Thành sau vụ việc Quách Kiên được y tín nhiệm phong làm Đại tướng. Trương Thành thân làm đại tướng nhưng lòng dạ lúc nào cũng nơm nớp lo sợ vì biết Trương Bá Nghi tâm tính khó lường, việc giữ được mạng sống cũng không phải dễ dàng gì. Một hôm, khi đang đôn đốc đám phu phen gia cố góc thành phía Nam thì có lệnh triệu tập của Trương Đô hộ sứ. Trương Thành vội vã vào nơi soái phủ. Trương Bá Nghi bệ vệ ngồi trên chiếc ghế chạm trổ rồng phượng phủ gấm đỏ không nói nửa lời. Trương Thành toan quỳ xuống thì Bá Nghi hất tay bảo:

- Đại tướng quân bất tất phải quỳ lạy, kẻo mai kia có kẻ sàm tấu về triều là ta lạm quyền sử dụng nghi vệ thiên tử ắt bị trách phạt. Chỉ cần Đại tướng quân dốc một lòng một dạ vì Trương gia là được rồi.

Trương Thành khúm núm đỡ lời:

- Bị chức được đại quan nhân tin dùng là phúc ấm của tổ tông vậy. Mai này dù có nhảy vào núi đao biển lửa cũng không dám từ nan.

Trương Bá Nghi cười lên sằng sặc:

- Thì tổ tiên ngươi với tổ tiên ta chả là một đấy thôi, việc gì phải khách sáo. Ngươi nên nhớ họ Trương chúng ta, từ xưa đến nay đều luôn phải khom lưng cúi đầu ở đất Trung Nguyên đã hàng nghìn năm. Ngươi cũng phải nhớ rằng, xưa kia há chẳng phải Trần Bá Tiên cũng từng vô danh đó sao, cũng từng được cử xuống đây làm Đô hộ sứ đó sao? Thế mà biết mấy huân công, đánh đông dẹp bắc, bình định Vạn Xuân, lấy nước của Lý Nam Đế dễ như trở bàn tay. Họ Trần kia khởi lên từ vùng đất nào mà lừng lẫy đến vậy? Rồi họ Trần cơ mưu quyền biến, nhân loạn Hầu Cảnh mà thao túng triều Lương. Do có công dẹp được loạn Hầu Cảnh, Trần Bá Tiên được phong chức Tư không. Không những thế, họ Trần còn kết giao thông gia với Đại thần Vương Tăng Biện chủ trương việc phế lập vua theo ý mình khiến nội bộ triều Lương loạn lạc. Tiếp đó, họ Trần tàn ác xuống tay với cả Vương Tăng Biện rồi giết quách thông gia tiếp tục chơi trò phế lập vua để củng cố quyền lực chức tước, làm Thượng thư lệnh, Đô đốc kiêm Thứ sử Nam Từ và Dương Châu. Đó là bên ngoài. Bên trong, quyền lực thực sự của cả vương triều đã nằm trong tay họ Trần đến bảy tám phần. Liên tiếp khuấy đảo như vậy, Trần Bá Tiên cậy vào võ công và thực lực, đến tháng 10 năm 557 đã ngang nhiên phế Lương Kính Đế, tự lên ngôi lập ra nhà Trần, xưng là Trần Vũ Đế. Nói thế để ngươi thấy họ Trương chúng ta cũng phải có khí phách của mình. Nay Đường triều tiếng là phân phong cho họ Trương nhưng thực ra là bắt họ Trương phải gánh vác việc nặng nhọc nơi cùng trời cuối đất, nơi lam sơn chướng khí, thực chất là làm con chó giữ đất cho Đường triều mà thôi. Nơi xa xôi vạn dặm giữ được mạng sống đã khó mà nếu có sơ suất gì thì cái họa tru di càng không tránh khỏi. Các đại quan ở Đường triều cũng không ưa thích gì Trương gia ta. Phải rất cẩn thận. Phải mưu cao kế hiểm mới có ngày mở mặt mở mày lên được.

Trương Thành vẻ mặt đầy xúc động khi thấy Trương Bá Nghi tỏ lộ ý chí gian hùng của mình. Y dè dặt cất lời:

- Trương đại quan nhân quả là nhìn xa trông rộng. Theo ngu ý của tiểu tướng thì chúng ta chỉ có một nước cờ duy nhất là tự cường ở cái đất chó ăn đá gà ăn sỏi này thôi. Đợi khi có thời cơ, có đủ binh hùng tướng mạnh, tất Trương đại quan nhân sẽ tung hoành trong thiên hạ, khai sáng họ Trương, lập lên đại nghiệp cổ kim chưa từng thấy mới thỏa lòng mong ước của mạt tướng.

Trương Bá Nghi bật dậy tiến tới vỗ vai Trương Thành:

- Khá lắm! Quả là ngươi rất hiểu những suy nghĩ của ta. Theo thông tin mà ta lắm được, Hiệu úy châu Vũ Định là Cao Chính Bình kề sát đất của ta đây là kẻ dã tâm cũng không vừa. Tiếng là vâng mệnh Hoàng đế dồn quân trữ lương để sẵn sàng giúp đỡ Tống Bình khi có biến nhưng thực ra họ Cao chỉ muốn ăn tươi nuốt sống đất đai sản vật của ta. Hôm trước, y còn cả gan giả mệnh Hoàng đế đốc thúc ta việc cống nạp đồ sản vật. Cao Chính Bình cũng là mối lo trong xương tủy của ta. Mà ta không lý gì khởi binh đánh hắn được. Phía Nam thì lũ giặc Chà Và bên ngoài giả vờ giả tảng thần phục xin thông thương Đường triều nhưng luôn mấy năm nay chúng chỉ tiến cống những thứ đồ vớ vẩn thực chất là thăm dò hư thực binh lực của ta để hễ có thời cơ là cướp đất cướp thành. Ngay vùng Đường Lâm kia có xa xôi gì mà nghe đâu viên tùy tướng họ Phùng của Mai Hắc Đế xưa đang cố kết lòng dân, trưng tập lương thuyền, an dân mở đất, luôn mấy năm nay thế lực đã mạnh lắm. Một dải thượng du châu thổ y chiếm được địa thế hiểm trở, lòng dân hướng về cũng là một mối họa trong xương cốt vậy. Đấy ngươi xem, Trương gia ta chỉ một sơ xuất nhỏ ắt chết không có đất chôn. Không biết ngươi có cao kiến gì chăng?

Trương Thành càng nghe mặt mày càng tái xám lại. Trong lòng tuy y cũng không khỏi khiếp phục sự đoán định sâu sắc của Trương Bá Nghi nhưng y cũng thầm nghĩ chắc rằng Trương đại quan nhân đã nói ra tất đã có mưu sâu kế lạ để đối phó. Y mạnh dạn tâu lên:

- Trương đại quan nhân quả là thần thông, nhìn việc thấu suốt tám cõi. Mạt tướng tuy bất tài cũng xin hiến một kế nhỏ không biết có nên nói ra hay không?

Trương Bá Nghi nhìn thẳng vào mắt Trương Thành.

- Ngươi cứ nói. Ta với ngươi đã chẳng phải là cùng hội cùng thuyền cùng vinh cùng nhục hay sao. Mai kia thành việc lớn chẳng phải ngươi sẽ là trụ cột công thần của Trương gia hay sao mà còn rào đón như thế?

Trương Thành mạnh miệng nói:

- Bẩm Trương Đô hộ sứ! Theo ngu ý của mạt tướng, từ những đoán định của đại quan nhân, mạt tướng cho rằng, kế trước mắt không gì bằng phao tin giặc biển Chà Và khởi xuất binh thuyền chuẩn bị tiến đến vây đánh Tống Bình. Khi ấy, Trương đại quan nhân lập tức cho người đến châu Vũ Định xin binh mã quân lương của Cao Chính Bình. Họ Cao kia không thể không xuất binh vì quy ước của Đường triều. Và chắc chắn y cũng chỉ đưa những ngựa ốm lính già giúp Tống Bình mà thôi. Khi ấy chúng ta sẽ dùng kế mai phục mà giết quách họ Cao đi rồi phao tin họ Cao đã tử trận khi giáp chiến với giặc Chà Và. Tất yếu, những tinh binh mãnh tướng của châu Vũ Định sẽ vì Cao Chính Bình mà báo thù giết giặc Chà Và. Chúng sẽ tương tàn với nhau mà thế cùng lực kiệt. Lúc ấy đại quan nhân mở lòng làm phúc thu phục đám tàn quân tàn tướng của Cao Chính Bình thì làm gì mà Hoàng đế đại Đường chả phong luôn cho đại quan nhân kiêm quản châu Vũ Định. Một mũi tên bắn ra được lợi năm bảy hướng như thế không biết có hợp ý đại quan nhân không?

Trương Bá Nghi vẻ mặt mừng rỡ nói:

- Ngươi quả là ái tướng của ta. Quả là diệu kế. Nhưng ngộ nhỡ, Cao Chính Bình xuất binh hùng tướng mạnh tiếng là nói giúp ta diệt giặc Chà Và nhưng bất thần đánh úp Tống Bình, cướp đất cướp thành, phao tin ta để mất thành vào tay giặc rồi mới nhân cơ hội đó một mặt dâng biểu xin Đường triều để y kiêm luôn chức tước của ta rồi mới chịu ra quân đánh giặc Chà Và thì sao.

Trương Thành suy ngẫm rồi nói:

- Theo ý mạt tướng, Cao Chính Bình sẽ không thể làm thế vì hai lẽ. Thứ nhất y không thông thuộc Tống Bình bằng chúng ta. Thứ hai y từ xa đến đường sá địa hình đều lạ lẫm tất phải dựa vào sơ đồ chỉ dẫn của ta. Khi ấy chỉ có thể ta mai phục họ Cao chứ không thể để họ Cao mai phục ngược. Tất nhiên Cao Chính Bình sẽ rất cáo già thận trọng nên việc có thành hay không còn phải do ý trời nữa.

Trương Bá Nghi trầm ngâm một lúc nói:

- Cũng không còn kế gì khác hay hơn. Chỉ có điều, khi ta phái Đại tướng quân đến cầu xin binh lực của hắn, Đại tướng quân phải tỏ ra đặc biệt nhún nhường mới mong hắn trúng kế của ta.

Được Trương Bá Nghi đích thân gọi là Đại tướng quân, Trương Thành cúi đầu chắp tay nói:

- Mạt tướng sẵn sàng lĩnh mệnh, muôn chết không từ.

                                                  *

                                              *    *

Lại nói chuyện Phan Đường cùng Phan Anh và Phùng Công Phấn theo đường sông ngược lên Đường Lâm.

Ba thầy trò dong duổi trên sông nước ngày đi đêm nghỉ. Chiếc thuyền gỗ nhỏ bên ngoài trông đơn sơ như những thuyền đánh cá của bà con vạn chài nhưng bên trong được bài trí khá tiện dụng. Ở giữa lòng thuyền kê chiếc bàn gỗ nhỏ vừa sử dụng vào việc ăn uống vừa để Phan tiên sinh lúc đọc sách lúc biên chép thơ ca từ phú. Phía đuôi thuyền, hai thiếu niên ăn mặc giản dị nhưng không giấu được vẻ mặt anh tuấn khoan thai sải từng nhịp chèo. Thuyền đã rời cửa sông Màn Trù khá xa, Phan Anh mới lên tiếng:

- Phùng Công Phấn huynh! Tiểu đệ thật khâm phục huynh không những côn quyền võ nghệ tinh tiến vượt bậc mà cả văn chất của huynh cũng xuất sắc uyên thâm. Nhiều lần được nghe huynh trò chuyện với thầy mà đệ thán phục quá. Tiểu đệ cùng ông nội vào đất Đường Lâm lần này rất mong được hiền huynh cùng các huynh đệ chỉ bảo thêm cho.

Phùng Công Phấn khẽ lơi tay chèo nhìn vào Phan Anh chậm rãi nói:

- Ta cũng như đệ đang ở cái tuổi chỉ thích chạy nhảy côn quyền mà không ưa đèn sách ngẫm ngợi. Nhưng chẳng may chúng ta sống ở thời giặc phương Bắc đang đô hộ dân ta mà muốn đánh đuổi chúng không chỉ dựa vào sức mạnh mà phải có cơ mưu. Ta thấy đệ cũng là người sâu sắc. Ở với đệ thời gian chưa dài song ta biết chí của đệ cũng không phải tầm thường. Mai này vào Đường Lâm mong đệ tiếp tục sát cánh bên ta cùng anh em  học hỏi luyện rèn. Ở đó cũng có nhiều bậc thầy, nhiều huynh đệ tài giỏi lắm.

Phan Anh nhìn Công Phấn nói rành rẽ:

- Cái chí của huynh mới là chí phi phàm của bậc đại trượng phu cứu nước cứu đời. Đệ tuy bất tài nguyện suốt đời theo huynh mưu việc nghĩa vì dân vì nước. Mọi việc từ nay trở đi đều theo huynh sắp đặt. Đó cũng là tâm nguyện của đệ vậy.

Phùng Công Phấn xúc động chỉ tay lên đàn chim lớn đang bay theo hình mũi tên ngang trời.

- Đệ thấy không! Sở dĩ đàn chim kia có thể bay được ngàn dặm, vượt qua mọi mưa to gió lớn chính là ở chúng biết hợp nhau bay thành đàn thành đội. Một con chim bay lẻ chẳng thể vượt núi băng rừng. Một người dù tài giỏi đến đâu cũng không một mình làm thành việc lớn. Trăm ngàn cây cối mới góp lên cánh rừng đại ngàn. Ngàn vạn lạch khe miệt mài góp nước đêm ngày mới trở thành sông dài biển rộng. Ta cũng như đệ, cũng thấy rằng để thành công ắt phải có được tấm lòng hướng về của ngàn vạn người dân, nhất là những tầng lớp ưu tú có tài văn võ. Xưa kia thời Hùng Vương sở dĩ được hưng thịnh là nhờ công sức của biết bao thế hệ vua sáng tôi hiền. Tiếp đó đến Trưng Nữ Vương sở dĩ vùng lên đuổi được giặc Bắc giành quyền tự chủ cũng là nhờ có nhiều tướng tài giúp rập. Tiếp đến công cuộc giành độc lập của Triệu Thị Trinh với câu nói nổi tiếng: “Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp bằng sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông, đánh đuổi quân Ngô, giành lại giang sơn, cởi ách nô lệ chứ không thèm cúi đầu, khom lưng làm tì thiếp người” khiến toàn cõi Giao Châu chấn động, quân Ngô phải chịu nhiều tổn thất, những mưu mô xảo quyệt của Lục Dận nhiều lần bị đập tan khiến giặc phải thốt lên: Hoành qua đương hổ dị - Đối diện Bà Vương nan (Múa giáo đánh hổ dễ - Đối mặt Vua Bà khó) đủ thấy khí phách kiên cường bất khuất của Vua Bà. Tiếp đến Lý Bí trương cờ khởi nghĩa ở Long Hưng, chiêu mộ hiền tài bốn phương đứng lên giành lại độc lập. Ngay trong những ngày đầu đã có nhiều tướng tài hưởng ứng mà nổi tiếng là tù trưởng Chu Diên Triệu Túc và con là Triệu Quang Phục, Quảng Dương môn lang Tinh Thiều, lão đô vật Phạm Tu cùng hào kiệt nơi nơi kéo về Long Hưng gia nhập nghĩa quân. Nhờ có nhiều người tài giỏi giúp sức mà nghĩa quân nhanh chóng lớn mạnh, đi đến đâu giặc tan đến đấy. Thứ sử Tiêu Tư, một tên ác bá cầm đầu đám giặc Bắc đã phải tháo chạy về Quảng Châu. Nhà Lương tức tốc sai hai viên mãnh tướng là Tống Quỳnh và Lư Tử Hùng xuất đại binh từ Quảng Châu sang tiêu diệt nghĩa quân hòng lập lại ách thống trị. Quân ta dưới sự chỉ huy của lão tướng Phạm Tu đã đón đánh giặc nơi biên giới khiến Tống Quỳnh và Lư Tử Hùng bị đại bại ở Hợp Phố. Thua binh chết tướng, giặc tháo chạy về nước chỉ còn ba bốn phần khiến Lương Vũ Đế buộc phải uống thuốc độc tự tử. Mới hay rằng, muốn mưu việc lớn đều phải có sự giúp rập của những bậc hiền tài. Ta nói như thế không biết đệ có hiểu không.

Phan Anh chăm chú lắng nghe. Đến khi lời dứt cũng là lúc đàn chim đã bay xa tít tận chân trời nhìn chỉ còn là những chấm nhỏ bèn nói:

- Đệ thật khâm phục hiền huynh không những có chí nhớ phi thường, học một biết mười mà ngay cả những điều căn cốt của đạo làm người, đạo làm tướng đều thông thuộc cả. Được góp chút sức mọn cho đại huynh quả không hối tiếc đã được cha mẹ sinh ra. Huynh cũng đã biết, cha mẹ đệ bị mất trong đám loạn quân ngày giặc Bắc chiếm Tống Bình. Mối thù đó ắt sẽ có ngày đệ phải gắng sức báo. Nhưng mối thù rộng lớn, mối thâm thù giặc Bắc bao năm cưỡi đầu cưỡi cổ dân ta mới là mối thù lớn bất cộng đái thiên. Mai này, dù công cuộc giành lại độc lập có trường kỳ gian khổ đến đâu, có vào sinh ra tử thế nào đệ sẽ một lòng cùng huynh, các lão bá và huynh đệ khắp nơi chiến đấu đến cùng. Đệ tin rằng ngày ấy sẽ không còn xa nữa.

Trong lòng thuyền gỗ, Phan tiên sinh lắng nghe hai thiếu niên ở ngoài trò chuyện mà trong lòng tâm sự mang mang. Có lẽ nào, linh khí tổ tông trời đất đang dồn tụ vào những đôi vai, khối óc anh tuấn trẻ trung kia. Nếu quả thế, đúng là dòng họ Phùng, họ Phan, trăm họ muôn dân của An Nam ta sẽ sớm có ngày vùng lên cởi ách nô lệ đánh đuổi lũ giặc Bắc khỏi bờ cõi non sông gấm vóc. Bất giác, Phan tiên sinh ngồi ngay ngắn, lấy bút mực, nghiêm nghị viết mấy câu thơ: Vận nước thuận dòng sinh vương tướng - Thế nhà hưng thịnh xuất hiền nhân.

Sau một đêm cắm sào nghỉ ngơi trên thuyền gỗ, buổi sáng hôm sau, mặt trời còn chưa mọc, ba thầy trò đã nhổ neo nhằm hướng Đường Lâm chèo mải miết. Khi rẽ vào dòng Tích Giang, Phan tiên sinh chỉ thấy đôi bờ cây cối rậm rạp, khỉ vượn quăng mình nô rỡn tràn ra cả những lùm cây rùm ròa sát lòng sông, chim chóc náo nhiệt ồn ào đập cánh bên này bên kia hai bờ nước biếc. Thi thoảng có những loài chim sặc sỡ còn lao thấp xuống mặt sông rồi đột ngột ngóc lên mỏ quặp chặt con mồi cánh xòe vẫy nước rào rào. Phan tiên sinh buột miệng:

- Quả là sơn thủy hữu tình. Ta vẫn nghe hai bên dòng Tích Giang nhiều chim quý thú lạ, núi Tổ Ba Vì hùng vĩ linh thiêng là nơi linh khí đất trời hội tụ quả không sai vậy.

Hai tay chèo thiếu niên mải miết. Chiếc thuyền gỗ như lướt trên mặt sông. Mồ hôi của hai chàng trai trẻ đã rịn ra bên ngoài tấm vải thô nâu buộc chéo hờ trên vồng ngực. Công Phấn dáng người chắc đậm, bắp chân bắp tay hằn rõ như một tráng sĩ thực thụ. Phan Anh mềm mại hơn nhưng thân hình cá trắm dày dặn hứa hẹn sau này sức lực hơn người. Đến gần trưa, Công Phấn trỏ tay về khoảng sông rộng phía trước, nơi có đến vài chục chiếc thuyền gỗ lớn nhỏ bập bềnh ẩn hiện trên sóng nước. Trên những thuyền gỗ ấy, thấp thoáng những tráng đinh đang nhảy từ thuyền nọ sang thuyền kia với dáng vẻ rất nhanh nhẹn. Công Phấn chỉ tay nói lớn:

- Ắt hẳn có Vũ tráng sĩ ở trong đám kia rồi.

Phan Anh ngơi tay chèo, căng mắt nhìn về phía trước. Phan tiên sinh cũng rời lòng thuyền đi lên mũi khum tay che mắt nhìn về phía đám thuyền lớn nhỏ còn lờ mờ tít tận nơi xa hỏi:

- Phải chăng Phùng trại chủ đã mệnh lệnh cho Vũ tráng sĩ gấp rút đóng thuyền thành lập đội quân thủy chăng.

Phùng Công Phấn phấn chấn nói:

- Thưa thầy Phan, đúng là gia phụ đã có ý thành lập đội quân thủy từ lâu ở các bến sông cả vùng thượng du và hạ du nên thường giúp rập người dân vận chuyển lương thực, hàng hóa, sản vật hai bên bờ sông đã gần chục năm nay rồi.

Phan tiên sinh trầm ngâm nói:

- Quả là Phùng trại chủ suy nghĩ sâu sa. Đuổi giặc Bắc, đuổi lũ giặc biển Chà Và ắt phải có thủy binh mạnh, thành thạo chiến đấu cả dưới nước cả trên bộ mới là kế lâu dài. Nước ta dân ta vốn trên bến dưới thuyền, thạo nghề sông nước, sinh sống bằng nghề đánh bắt tôm cá. Thủy binh ta mạnh ắt Tống Bình không thể chịu được sự vây hãm dài lâu. Ta thì cơ động liên tục, tiếp tế không dứt, lương thảo hậu cần chứa trong lòng thuyền khắp các vùng sông hồ, chúng dần dần cạn lương thiếu binh tất bại vong. Vũ hiền đệ lại là người tài giỏi, thành thạo các sông hồ luồng lạch thì phần thắng ắt nằm trong tay những người khởi nghĩa. Để gặp Phùng trại chủ ta phải bàn thêm mới được.

Lời còn chưa dứt, chiếc thuyền gỗ nhỏ đã tấp sát vào một chiếc thuyền lớn được neo chắc chắn giữa khoảng sông rộng như một cái vụng. Đây là khúc quanh của dòng Tích Giang mà Vũ Khánh đã chọn làm bãi đóng thuyền đồng thời là nơi luyện tập cho lũ tráng đinh thạo sông nước.

Ba thầy trò chưa kịp leo lên thuyền lớn đã thấy Vũ Khánh không biết từ đâu xuất hiện. Vũ tráng sĩ cởi trần đóng khố, tấm lưng dài rộng bóng nhẫy mồ hôi tươi cười chắp tay cung kính nói lớn:

- Thay mặt Phùng trại chủ xin kính chào Phan tiên sinh cùng các công tử. Sáng nay, Phùng trại chủ cử tiểu đệ đón Phan tiên sinh ở đây. Mời Phan tiên sinh lên thuyền lớn.

Phan tiên sinh thong thả nhún mình lên chiếc thuyền lớn. Bộ pháp tiên sinh nhanh gọn lắm. Vũ Khánh đưa ánh mắt thán phục nhìn rồi tiến tới lần nữa thi lễ:

- Chúc Phan tiên sinh mạnh khỏe!

Phùng Công Phấn và Phan Anh cũng nhún mình rời khỏi thuyền nhỏ đứng sát phía sau Phan tiên sinh vòng tay thi lễ:

- Cảm ơn Vũ tráng sĩ đã ra bến đón mấy thầy trò chúng tôi.

Phan tiên sinh thư thái nói:

- Phùng trại chủ thật giỏi đoán việc đã biết ngày này giờ này Phan mỗ cùng hai học trò tới đất Đường Lâm còn cử Vũ tráng sĩ ra tận bến sông đón về. Thật vinh hạnh cho thầy trò chúng tôi. Không biết Phùng trại chủ cùng các lão trượng, chư vị huynh đệ Đường Lâm có được an khang không? Việc xẻ gỗ đóng thuyền, trưng tập tráng đinh của Vũ hiền đệ đã được mấy phần rồi.

Vũ Khánh khẽ khoát tay ra hiệu cho các tráng đinh chèo chiếc thuyền lớn theo dòng sông Tích đi về phía Đường Lâm đoạn nhã nhặn mời ba thầy trò Phan tiên sinh vào trong khoang thuyền mới thong thả nói:

- Thưa Phan tiên sinh, thưa các công tử, nhờ ơn trời đất, Đường Lâm năm nay được mùa lớn, người dân nhà nhà no ấm, kho lẫm đầy chật, các vị bô lão trong vùng và Phùng trại chủ vẫn mạnh khỏe, an khang. Còn như công việc xẻ gỗ đóng thuyền, rèn luyện tráng đinh mà Phùng trại chủ giao cho tiểu đệ cũng chỉ mới tiến hành được có vài phần, rất mong tới đây Phan tiên sinh chỉ bảo thêm cho.

Phan tiên sinh tươi cười chỉ ra ngàn ngạt thuyền bè trên vụng sông Tích Giang khoáng đạt nói:

- Vũ hiền đệ quả là quá khiêm nhường. Chỉ nhìn vào gần trăm thuyền gỗ trên sông với mấy trăm tráng đinh thuần thục khí thế vững vàng đủ biết tài năng của đệ. Hôm trước, đã được chứng kiến tài bơi lặn và thần lực của đệ khi xử lý đoàn cống sứ Chà Và ta không khỏi phục thầm. Quả Phùng trại chủ có phúc phận hơn người. Cũng thật may cho dân nước ta có được những người giỏi như Vũ tráng sĩ.

Vũ Khánh có vẻ hơi bẽn lẽn cười nói:

- Phan tiên sinh quá khen rồi. Tâm đức của Phùng trại chủ mới là lớn rộng. Tiểu đệ chỉ đóng góp một chút sức mọn nhưng cũng xin cố gắng vì việc lớn của các đại huynh.

Chuyện trò thân mật, kẻ nói người cười, chẳng mấy chốc chiếc thuyền đã áp sát vào một bến nhỏ. Vũ tráng sĩ đứng dậy nói:

- Mời Phan tiên sinh và các công tử rời thuyền. Phùng trại chủ đang đợi Phan tiên sinh.

Phan tiên sinh cùng Vũ Khánh và hai thiếu niên vừa bước ra khỏi lòng thuyền chưa kịp lên bờ đã có tiếng cười và một giọng ấm vững cất lên:

- Xin kính chào Phan tiên sinh! Phan tiên sinh không quản ngại đường xa đến thăm tệ xá Phùng gia thật là hân hạnh cho ta quá.

Phan tiên sinh giật mình nhìn lên thấy Phùng trại chủ cùng một vị lão trượng râu tóc bạc phơ đứng ngay sát mép nước từ lúc nào không khỏi xúc động chắp tay thi lễ:

- Phùng trại chủ đã ưu ái kẻ học trò áo vải này. Thật xấu hổ để trại chủ phải ra tận đây đón.

Phùng trại chủ trang nghiêm nói:

- Phan tiên sinh đến đất Đường Lâm là vinh dự của Phùng gia cùng bà con ở đây. Mời tiên sinh vào trong tệ xá rồi ta cùng nói chuyện cho thỏa lòng mong nhớ.

Đoàn người bước lên bờ. Phan Đường tiến đến sát cụ già râu tóc bạc phơ thi lễ nói:

- Đây có phải là lão tiền bối Đỗ Anh Doãn chăng? Mấy bậc huynh trưởng cao niên đất Màn Trù, Chu Diên vẫn nhắc nhiều đến lão tiền bối.

Phùng trại chủ vội đỡ lời:

- Đúng là Đỗ Anh Doãn, huynh trưởng của Phùng mỗ đây. Đất lành chim đến đậu, người hiền đức tiếng vang xa quả là không sai vậy.

Lão nạp Đỗ Anh Doãn ân cần tiến tới nắm bàn tay của Phan Đường xúc động nói:

- Lão nạp già rồi còn được các vị huynh trưởng đất Màn Trù, Chu Diên nhắc đến quả thật đáng xấu hổ. Lão cũng đã nghe Phùng trại chủ nói nhiều về Phan tiên sinh. Phùng trại chủ đã tin cậy phó thác gửi công tử để tiên sinh rèn cặp thành người quả là hồng phúc tương sinh giữa Đường Lâm và Màn Trù, Chu Diên. Nay tiên sinh đã đến Đường Lâm ta, lão nạp mong được tiên sinh dần dần chỉ giáo thêm cho.

Hai bên thi lễ, câu chuyện ngày một thân tình ấm áp. Đoàn người vừa trò chuyện vừa đi về tư dinh của Phùng trại chủ cũng là lúc mặt trời sắp sửa đứng bóng.

Trên chiếc kỷ gỗ, sau khi chia ngôi chủ khách an tọa, sau mấy tuần trà, Phùng trại chủ trang trọng nói:

- Thưa Đỗ huynh, thưa Phan tiên sinh, Phùng mỗ nhờ ơn đức tổ tông may mắn được tiếp kiến các bậc hiền tài trong thiên hạ. Chúng ta ở đây đều đã hiểu những tâm sự riêng chung việc nước việc nhà nên miễn cho Phùng mỗ phải nói nhiều. Luôn mấy hôm nay, Phùng mỗ và Đỗ huynh dự kiến khi gặp Phan tiên sinh ắt sẽ xin cao ý của tiên sinh cho công cuộc đuổi giặc Bắc giành quyền tự chủ. Xin tiên sinh hãy vì dân vì nước mà chỉ giáo cho.

Phan tiên sinh sửa sang vạt áo cho ngay ngắn đĩnh đạc cất lời:

- Thưa Phùng trại chủ, thưa Đỗ huynh. Từ thượng cổ, dân ta nước ta luôn phải chịu cảnh lầm than xiềng xích của lũ giặc phương Bắc. Cũng không ít anh hùng hào kiệt nước Nam ta vùng lên đánh đuổi được chúng, hưng nước chăm dân giữ gìn cương vực. Từ thời Hùng Vương, tiếp đó đến thời An Dương Vương, tiếp đó đến thời Trưng Nữ Vương, tiếp đó đến triều đại Lý Nam Đế, Triệu Việt Vương, Mai Hắc Đế… thời nào cũng có những bậc anh hùng, vua hiền, tướng giỏi. Nhưng lũ giặc phương Bắc xảo quyệt luôn luôn muốn đô hộ dân ta. Dã tâm của chúng là biến nước ta thành châu quận của chúng, biến dân ta là nô lệ cho chúng. Điều này nghĩ đến thật không sao cầm nổi nước mắt. Bao nhiêu năm nay, Phùng trại chủ cùng các huynh đệ chắc chắn không một ngày nào không nghĩ đến việc giành lại quyền tự chủ cho dân cho nước. Cứ xem những việc Phùng trại chủ và các huynh đệ âm thầm gắng gỏi trong hàng chục năm qua đủ thấy cái tâm cái chí của Phùng trại chủ. Tiểu đệ tuy ở nơi thôn cùng xóm vắng lõm bõm câu chữ thánh hiền nhưng cũng hiểu được công cuộc lớn lao mà Phùng trại chủ cùng các huynh đệ đang làm. Sau nhiều lần đàm đạo qua thư, qua gặp mặt, từ việc gửi gắm công tử đến việc tin cậy giao cho xử lý vụ sứ bộ Chà Và, tiểu đệ thấy các nước đi của Phùng trại chủ quả là cao diệu. Thời thế hiện nay có mấy điều xin trại chủ quyết định cho. Thứ nhất, thành Tống Bình sau cái chết của Trương Thuận nhân tâm đã có biến động. Trương Bá Nghi tuy gian ác có thừa nhưng cơ mưu thì không bằng cha hắn tất tay chân sẽ nghi kị, li tán. Tiểu đệ cũng nghe nói viên Hiệu úy châu Vũ Định là Cao Chính Bình vốn người đa mưu túc kế, giỏi cả văn lẫn võ hẳn lòng tham của nó là khôn cùng. Theo quy định của nhà Đường, khi Tống Bình lâm nguy ắt Cao Chính Bình phải đem quân tướng của châu Vũ Định tới trợ chiến. Trong lịch sử tương tàn của giặc Bắc, thường các tướng soái của chúng nơi biên viễn không bao giờ chịu nhún nhường nhau, chấp hành mệnh lệnh của triều đình mà chỉ chuyên tâm vào việc tranh giành quyền bính, cướp bóc dân bản xứ, vơ vét vàng bạc châu báu sản vật và lừa thế để chém giết lẫn nhau, củng cố quyền lực, thậm chí là giết vua cướp nước như Trần Bá Tiên không phải là hiếm. Vậy nên nếu trúng kế của Phùng trại chủ, giặc Chà Và xua binh thuyền vây đánh Tống Bình ắt Trương Bá Nghi phải cầu viện Cao Chính Bình. Khi ấy động thái của họ Cao sẽ là khó lường nhất bởi chắc chắn thực tâm của Cao Chính Bình là mượn gió bẻ măng, thừa cơ đoạt quyền phế bỏ Trương Bá Nghi để y thâu tóm đất đai quyền bính. Bề mặt chúng sẽ là liên quân đánh đuổi giặc Chà Và nhưng bên trong chúng sẽ kẻ nào nuôi mưu kẻ ấy, rình rập để chém giết nhau mà thôi. Từ suy đoán ấy, tiểu đệ cho rằng đây là thời cơ rất tốt để Phùng trại chủ mở căn cứ lên các vùng thượng du đặc biệt là vùng đất Phong Châu, nơi xưa kia thời Hùng Vương từng dựng quốc đô ở đó. Có được vùng đất ấy sẽ giải quyết hai vấn đề lớn là binh lực và lương thảo. Tiểu đệ cũng biết Phùng trại chủ đang thực hiện chủ trương này nhưng do e dè quân Tống Bình bất ngờ tập kích Đường Lâm nên chưa dốc hết sức lực về hướng này. Nay tiểu đệ mạnh dạn kiến nghị và xin được cùng công tử trưởng, các tráng đinh tiến về thu phục các vùng đất thuộc Phong Châu. Thứ hai, chắc chắn chỉ một hai năm nữa, Chà Và tất sẽ động binh vây đánh Tống Bình, khi ấy cục diện mới sẽ nảy sinh. Nếu quân tướng của Trương Bá Nghi đánh thắng quân Chà Và hắn sẽ có võ công đồng thời hặc tội Cao Chính Bình là không xuất binh trợ chiến về Đường triều hẳn Đường triều sẽ cách chức Cao Chính Bình mà giao thêm châu Vũ Định cho Trương Bá Nghi cai quản. Nếu Cao Chính Bình sớm hiểu ra dã tâm của Trương Bá Nghi mà xuất binh, hai mũi giáp công binh tướng Chà Và thì quân Chà Và tất thua chạy. Khi ấy chắc chắn sẽ có một cuộc ác chiến một mất một còn giữa họ Trương và họ Cao. Cũng thật khó đoán bên nào thành bên nào bại bởi lũ giặc phương Bắc thường được giáo huấn bởi cùng một ông thầy nên chúng rất am tường các thủ đoạn xảo quyệt của nhau. Từ đó mà tiểu đệ mới đưa ra kiến nghị Phùng trại chủ trong mấy năm tới phía Tây Bắc tiến chiếm Phong Châu, hưng dân mở đất, tích trữ lương thảo, cố kết lòng dân; mặt Hoan Diễn tích cực trưng tập voi ngựa chuẩn bị lực lượng, huấn luyện kỹ lưỡng đội tượng binh; ở Đường Lâm tiếp tục xẻ gỗ đóng thuyền, rèn luyện thủy binh đồng thời hãy tạm để giặc Bắc và giặc Chà Và tương tàn mới là kế vạn toàn.

Phùng trại chủ vẻ mặt đầy biểu cảm. Lão trượng Đỗ Anh Doãn luôn tay vuốt chòm râu bạc gật đầu. Từng lời từng câu Phan Đường nói ra thảy đều như đi vào gan ruột của mấy người ngồi đây. Đặc biệt là Phùng trại chủ. Vẫn biết những bậc kỳ tài ở nơi màn trướng có thể tính toán được sự mất còn cách xa vạn dặm nhưng Phùng trại chủ cũng khá bất ngờ với những suy tư sắc sảo, sự nhìn xa trông rộng của Phan Đường. Phan tiên sinh đã dứt lời mà mỗi câu mỗi chữ như vẫn còn văng vẳng. Phải một lúc, Phùng trại chủ mới cất tiếng.

- Thay mặt anh em huynh đệ chung mưu việc lớn ta cảm tạ Phan tiên sinh. Tiên sinh quả là thần thông hiếm có. Tiên sinh hiểu Phùng mỗ đây mười phần thì cũng dò được bụng giặc mười phần. Ta quả có lo nếu mở rộng về phía Phong Châu nhỡ khi Tống Bình xua binh tập kích Đường Lâm, Cao Chính Bình xua binh tập kích Phong Châu sẽ vô cùng khốn khó khi hai bề thọ địch. Nay tiên sinh phân tích rõ ràng mới thấy sự hiểm ác, mưu mô xảo quyệt của chúng cũng chính là điểm yếu của chúng để ta có thể lợi dụng. Ý ta nay đã quyết, cứ theo diệu kế của tiên sinh. Quả là ông trời đã ban tiên sinh cho công cuộc đuổi giặc Bắc vậy. Chẳng hay Đỗ huynh có cao kiến gì chăng?

Lão nạp Đỗ Anh Doãn liên tiếp gật gù vuốt chòm râu bạc trắng thán phục nói:

- Lão hủ quả thật già rồi, hồ đồ rồi! Phan tiên sinh đúng là người hiền mà ông trời đã ban cho Phùng trại chủ vậy.

 

 

HỒI THỨ MƯỜI MỘT

Tiến chiến đất Phong Châu, Vũ - Phan hội quân thủy bộ

Cầu viện châu Vũ Định, Cao - Trương lừa miếng hành binh

 

Đây nói tiếp chuyện ở châu Đường Lâm.

Kể từ ngày Phan Đường tới đất Đường Lâm, Phùng trại chủ ngày đêm chuyện trò không dứt, luôn tỏ ra tâm đầu ý hợp lắm. Nhiều khi hai người đàm đạo đến tận gần sáng khiến lũ gia nhân không khỏi bồn chồn. Phùng trại chủ dạo này tuổi tác đã cao nên lũ gia nhân rất lo lắng cho sức khỏe của ngài. Lo vậy nhưng không ai dám nhắc bởi đã biết tính của trại chủ. Một tuần trăng nữa trôi qua, trại chủ cho gọi Vũ Khánh từ bãi đóng thuyền về đồng thời triệu tập đám gia tướng, mời lão nạp Đỗ Anh Doãn cùng các công tử tới gian sảnh lớn. Khi mọi người đã an tọa, Phùng trại chủ dõng dạc nói:

- Phùng mỗ nay tuổi tác đã cao, công cuộc đuổi giặc Bắc không thể ngày một ngày hai mà xong được. Nay ta đã suy nghĩ kỹ, quyết theo kế của Phan tiên sinh, tiến về vùng đất Phong Châu, nơi xưa kia là kinh đô của các vua Hùng, cũng là đất của tổ tiên nước ta dân ta vậy. Nay ta truyền lệnh, Vũ Khánh kiểm điểm thành lập ngay một đội binh thuyền năm mươi chiếc với một ngàn tráng đinh thông thạo sông nước, Công Phấn cùng Phan tiên sinh tuyển chọn đội quân bộ một ngàn tráng đinh và ba trăm ngựa khỏe. Nay đang mùa khô ráo, có thể tiến binh thuận lợi theo hai đường thủy bộ tới Phong Châu. Cuộc dùng binh lần này cốt để mở đất an dân, tỏ rõ cho dân các tộc vùng thượng du phía Tây và các nơi quanh vùng Phong Châu biết được nỗi khổ nhục của cuộc đời nô lệ, sự tham tàn bạo ngược của quan quân nhà Đường, nhất là âm mưu biến nước ta thành châu, quận của chúng, dân ta mãi mãi làm trâu ngựa cho chúng. Các vùng đất thuộc Phong Châu xưa vốn là nơi liệt tổ liệt tông mười mấy đời vua Hùng chăn dân, trị nước. Dân cần cù hiếu đễ, đất sản vật dồi dào, những tập tục truyền đời còn đó, đền thờ miếu mạo còn đó ắt sẽ không thiếu người tài giỏi. Phan tiên sinh cùng Công Phấn và Vũ tráng sĩ đi chuyến này phải cẩn thận lắm mới được. Đi tới đâu phải biết kính trọng các lão trượng, giúp đỡ người nghèo khó, đem các loại cây giống hạt giống giúp họ. Lại đem các loại nông cụ mà phân phát cho dân. Còn việc đánh bọn quan quân cai trị ở đó nên tính toán sao cho càng ít tốn máu xương càng tốt. Ngoại trừ bọn tướng giặc Bắc phải tiêu diệt thì những thổ hào, tù trưởng, binh lính địa phương ta nên dùng lẽ phải giáo hóa chúng. Bọn họ theo giặc chẳng qua cũng là bất đắc dĩ mà thôi. Thành Phong Châu theo ước tính của ta chỉ khoảng chưa đầy nghìn binh mã do hai tên Thang Ân Bá và Trương Phóng vốn là thủ túc của đô hộ sứ Trương Thuận chỉ huy. Chúng ngoài mặt thì tôn trọng cống nạp Tống Bình nhưng bên trong luôn có dã tâm cát cứ vơ vét dân ta. Thang Ân Bá còn là tay trong của Cao Chính Bình mà Trương Thuận đã muốn trừ khử từ lâu nhưng chưa có dịp. Nội tình của chúng luôn gầm ghè giữ miếng nhau, Phan tiên sinh cùng Vũ đệ liệu mà tùy cơ dụng kế. Ta cùng Đỗ lão trượng ở nhà đợi tin mừng của mọi người.

Phan tiên sinh chắp tay cung kính tiến lên nói:

- Phùng trại chủ đã hạ quyết tâm cho Vũ tráng sĩ, học trò và công tử trưởng tiến về Phong Châu để mưu việc lớn sau này quả là ý trời lòng người đều thuận vậy. Trại chủ cùng Đỗ lão nạp cứ yên tâm, học trò sẽ hết sức cùng Phùng công tử giúp đỡ dân chúng các vùng Phong Châu theo chủ ý của Phùng trại chủ. Học trò cũng biết Phong Châu vốn là vùng đất xưa kia các vua Hùng dựng nghiệp, định đô. Bậc hiền sĩ tài giỏi ắt hẳn sẽ có nhiều. Chắc chắn chuyến đi lần này, sẽ đem về cho Phùng trại chủ nhiều người tài giỏi. Học trò cũng biết phải lấy cái tâm thành của Đường Lâm mà đãi kẻ sĩ, mưu việc lớn. Hẳn các bậc hiền sĩ đất Phong Châu cũng sẽ sớm thấy được tấm lòng rộng lớn, vì nước vì dân của Phùng trại chủ theo về giúp rập. Còn về Phùng công tử, luôn mấy năm nay đã trưởng thành vượt bậc, tài trí cơ mưu người thường không theo kịp, võ nghệ lại rất tinh tiến ắt hẳn sẽ lập đại công tại đất Phong Châu. Mọi việc trại chủ dặn dò về hai tên Thang Ân Bá và Trương Phóng học trò sẽ hết sức lưu tâm. Bản chất gian manh của các tướng giặc phương Bắc xưa đến nay đều giống nhau cả. Sau khi hội quân, học trò sẽ sớm định liệu cùng Vũ tráng sĩ.

Phan tiên sinh vừa dứt lời, Vũ Khánh lập tức bước lên nói:

- Tiểu đệ xin lĩnh mệnh của Phùng trại chủ! Anh em tráng đinh đội binh thuyền đã được luyện tập đang mong có dịp lập công. Tiểu đệ cũng đã chuẩn bị lương thảo, hạt giống, nông cụ cho cả đội quân bộ của Phan tiên sinh đâu đấy cả rồi. Riêng đội binh thuyền đã sẵn sàng đợi mệnh là lên đường. Hẹn với Phan tiên sinh giữa tuần trăng này sẽ hội quân tại ngã ba Bạch Hạc. Phan tiên sinh chỉ cần dự trữ lương thảo đến ngày đó ắt đội binh thuyền của Vũ đệ sẽ kịp thời cung ứng. Tiểu đệ xin trại chủ thêm mười lăm chiếc thuyền chở lương thảo, nông cụ tuần trăng sau xuất phát lên Phong Châu để Phùng công tử cùng Phan tiên sinh phân phát cho dân quanh vùng. Không biết Phùng trại chủ và Đỗ lão trượng có dạy bảo gì thêm không.

Phùng trại chủ vuốt chòm râu muối tiêu, vẻ mặt phấn chấn khoan thai nói:

- Phan tiên sinh và Vũ đệ đi chuyến này Phùng mỗ ta thực sự rất yên tâm. Khi ở Đường Lâm, gia đinh gia tướng có làm việc gì cũng là việc nội bộ của Đường Lâm. Nay hai mũi thủy bộ lên đường tiến về Phong Châu có làm việc gì cũng đều khiến cả thiên hạ trông vào. Việc lớn của huynh đệ ta đều còn ở phía trước nên của ra quân này chỉ có thắng chứ không được bại, chú trọng dụng trí chứ không ham lạm dụng binh. Phải biết trân trọng hiền sĩ, phải biết kính trọng các bậc lão trượng, hết lòng hết sức giúp đỡ dân nghèo mới có thể đạt được điều ta trông đợi. Luôn mấy năm nay Đường Lâm cùng các vùng lân cận được mùa, thóc gạo, nông cụ dồi dào cũng là lòng trời mưa móc cho dân. Nay các huynh đệ vào Phong Châu phải lấy việc an dân làm đầu. Còn việc tiếp thêm lương thuyền, nông cụ, khí giới ta ắt đã có định liệu.

Phan tiên sinh và Vũ Khánh cùng tiến lên một bước chăp tay khẽ cúi đầu nói dõng dạc:

- Chúng tiểu đệ xin lĩnh mệnh!

                                             *

                                          *     *

Đây nói tiếp chuyện ở Tống Bình.

Nhận được tin cấp báo Phùng Hạp Khanh, Châu Mục châu Đường Lâm thành lập hai đại đội thủy bộ binh mã lương thuyền chia làm hai hướng tiến chiếm Phong Châu, Trương Bá Nghi vội vã cho gọi Trương Thành cùng hơn mười viên tướng trấn thủ ở Tống Bình và các vùng Chu Diên, Nghĩa Hoài, Tuy Ninh, Xương Quốc cùng các quan lại lớn bé trong phủ về nơi soái phủ. Trương Bá Nghi nổi giận lôi đình đập tay xuống chiếc bàn gỗ kê nơi hổ trướng:

- Phản loạn thật rồi! Ta thật mấy năm nay đã quá hồ đồ không ra tay trước. Nay lũ Man di công nhiên thành lập quân tướng, mị dân cướp đất, tích trữ lương thảo, mua sắp binh thuyền, hẳn là chúng sẽ từng bước làm loạn. Nay quả nhiên như vậy. Quả nhân cho rằng sở dĩ chúng dám táo gan như thế thứ nhất chúng đã nắm được nội tình Đường triều ta đang nhiễu loạn, các Tiết độ sứ bỏ mặc triều đình, mạnh ai người lấy củng cố thế lực, tranh quyền đoạt lợi. Thứ hai chắc chắn trong đám giặc phản đã có được kẻ hiền sĩ tài giỏi xúi bẩy chúng. Chúng dám tiến đánh Phong Châu quả là đã cướp cái dạ dày của An Nam vậy. Các ngươi có cao kiến gì không?

Thấy Trương đô hộ sứ cau mày trợn mắt quát mắng một hồi, lũ văn quan võ tướng Tống Bình và các vùng lân cận không ai dám ho he chỉ sợ có gì thất ý mang vạ vào thân. Mãi lúc sau, viên quan chủ bạ coi về công văn thư từ, cũng nổi tiếng là một bậc đa mưu túc trí từ ngày Quách Kiên bị giết, y nghiễm nhiên ở ngôi vị quân sư bày mưu tính kế cho họ Trương khom người tiến lên thưa:

- Bẩm đại nhân, hạ quan có điều muốn nói.

Trương Bá Nghi nét mặt đã dần dịu trở lại, khích lệ:

- Dương tiên sinh! Ngài có mưu hay kế lạ gì hãy mau nói ra đi.

Dương Ôn, người đất Từ Châu, theo cha con Trương Thuận - Trương Bá Nghi từ những ngày đầu sang Tống Bình trị nhậm luôn là kẻ kín kẽ, nhún nhường nay bỗng trở lên khác hẳn thưa:

- Bẩm đại nhân! Hạ quan cho rằng Phùng Hạp Khanh tuy là tướng giỏi một thời của Mai Thúc Loan nhưng xưa kia y tuổi trẻ, hùng chí ngất trời còn bại binh dưới tay tướng soái Đường triều ta huống hồ bây giờ y đã tuổi tác, gần đất xa trời chẳng qua là đánh lên tiếng trống trước khi nhắm mắt để mong được mai này sử sách lưu danh mà thôi chứ thực lực cũng chẳng có gì. Nay đại nhân chỉ cần cử một đại tướng quân điểm năm nghìn binh mã tuyên hịch thảo phạt đám giặc cỏ, tiến đánh thẳng vào sào huyệt của chúng ở Đường Lâm, chém đầu Phùng Hạp Khanh, bắt hết dân Đường Lâm vào Tống Bình làm phu phen, đốt hết nhà cửa của chúng rồi thừa thắng tiến về Phong Châu. Một mặt, đại nhân đưa thư hối thúc Cao Chính Bình xuất binh từ châu Vũ Định tiến về Phong Châu cùng đại tướng của ta hợp binh bắt nốt đại đội thủy bộ của chúng thì việc ắt thành trong sớm tối vậy. Đại nhân chỉ việc kê cao gối ngủ ở Tống Bình mà đợi tin thắng trận.

Mọi người nghe Dương Ôn nói thao thao kẻ gật gù, người bấm bụng xôn xao cả lên. Bỗng đại tướng Trương Thành bước ra nói:

- Dương tiên sinh liệu có khinh địch quá chăng? Nếu đây là đòn dương đông kích tây, bọn chúng tiến về Phong Châu chỉ là hư binh để lừa ta xuất quân khỏi Tống Bình sẽ thủy bộ chia hai mặt bất ngờ tập kích vào thành khiến ta đầu đuôi không cứu nổi nhau thì sao? Tiểu tướng sớm có thông tin, từ mấy năm trước, thủ hạ của Phùng Hạp Khanh đã âm thầm vào thượng du vùng Hoan - Diễn trưng tập phường săn, ngầm huấn luyện đội voi chiến vô cùng lợi hại. Nếu bất đồ chúng cùng nhau tiến đánh Tống Bình khi binh tướng tinh nhuệ của ta trúng kế điệu hổ ly sơn vào Đường Lâm mới là đại họa. Năm xưa, binh tướng Đường triều ta đã bao phen khốn đốn với đội tượng binh An Nam không hiểu Dương tiên sinh có biết chăng? Theo ngu ý của tiểu tướng, Trương đại nhân một mặt trưng tập quân lính của các châu quận quanh Tống Bình chia làm năm đội đóng ở ngoài thành tạo thế liên hoàn, một mặt cho người vào châu Vũ Định mệnh lệnh cho Cao Hiệu úy xuất binh dẹp giặc ở Phong Châu. Cao Chính Bình tất thấy được lợi hại mà xuất binh. Mặt khác, Trương đại nhân lập tức cho người hỏa tốc đưa tin tới cho các tướng Thang Ân Bá và Trương Phóng đang thủ hiểm ở Phong Châu biết để chúng sớm dự phòng. Còn đại nhân gấp rút đôn đốc đám thổ hào địa phương cuối năm nay phải giao nộp hai vạn cây gỗ lớn để ta đóng thuyền tạo thế mới có thể yên tâm được.

Trương Bá Nghi thoáng trầm ngâm nói:

- Trương tướng quân và Dương tiên sinh nói đều có lý cả. Ta cứ cẩn thận vẫn hơn. Xưa nay ở cái xứ chó ăn đá gà ăn sỏi này anh hùng hào kiệt đời nào cũng có, ta không thể khinh địch. Vả lại, đất Phong Châu là nơi Cao Hiệu úy thèm thuồng đã lâu, nay giặc tiến chiếm, y tất phải xuất binh cứu giúp. Còn về đội tượng binh cũng không được xem thường. Xưa kia, Phùng Hạp Khanh từng nhiều năm lặn lội xông pha tên đạn vùng Hoan - Diễn ắt hẳn tay chân của y trong đó sẽ nhân cơ hội này mà tạo phản. Ta vẫn nghe đồn chúng có con đường thượng đạo vòng sát đất Vạn Tượng. Nếu xuất kỳ bất ý chúng tiến đánh hợp vây Tống Bình từ hướng Tây Nam thì quả là lành ít dữ nhiều, mong các ngươi phải hết sức cẩn thận. Các tướng quân cũng phải mau chóng chia binh cùng các hào trưởng vùng Nghĩa Hoài, Tuy Ninh, Xương Quốc, Chu Diên, Ninh Viễn tăng cường phòng bị, thiết lập các đội quân thủy bộ sẵn sàng đợi mệnh. Nếu giặc kia cả gan ba bề tiến đánh, ta cũng sẵn sàng cho chúng không có đất chôn thây. Trương Thành, ngươi hãy mau chóng điểm một vạn tinh binh chia làm hai đại đội thủy bộ. Thủy binh đóng ngoài sông Nhĩ đêm ngày luyện tập cho quân lính thành thạo, quen với sóng gió trên mặt nước. Bộ binh chia làm ba đồn đóng ở Long Biên theo thế ỷ dốc sẵn sàng đợi lệnh. Dương tiên sinh hãy mau chóng chuẩn bị sản vật vào Vũ Định một phen. Trước là thông báo mọi mặt với Cao Hiệu úy, thứ nữa chuyển biểu báo của ta về Đường triều xin được chính thức thế tập chức Đô hộ sứ, tiện thể xin thêm binh mã, lương tiền. Vạn nhất Cao Chính Bình trở mặt không chịu xuất binh cự giặc ở Phong Châu tiên sinh hãy tìm kế thoát thân về thẳng Đường triều trình bày lợi hại. Ta dám tin rằng, không bao giờ hoàng đế đại Đường bỏ mặc xứ An Nam xa xôi này. Vàng lụa trong kho, Dương tiên sinh tùy ý khu xử sao cho được việc. Đây cũng là lúc huynh đệ ta phải đồng cam cộng khổ nếu không muốn rơi vào cái thế bốn bề thọ địch của đô đốc Lưu Diên Hựu khi xưa.

Dương Ôn chắp tay cúi đầu nói:

- Hạ quan xin lĩnh mệnh.

                                        *

                                    *      *

Đây nói tiếp chuyện bọn Phan Đường, Vũ Khánh.

Sau khi nhận mệnh lệnh của Phùng trại chủ, Vũ Khánh cùng Phan Đường tức tốc chia ra làm hai đường thủy bộ nhằm hướng Phong Châu. Năm mươi chiếc thuyền cùng hơn một nghìn tráng đinh nai nịt gọn ghẽ, bề ngoài trông như một đám thuyền buôn hùng hậu theo đường sông ngược về phía ngã ba Bạch Hạc. Vũ Khánh vốn thạo nghề sông nước nên không gặp cản trở gì. Mùa nước cạn, dòng sông thắt lại như sợi chỉ bạc. Mọi luồng lạch Vũ Khánh đã cẩn thận cho một chiếc thuyền nhẹ đi trước thăm dò nên đoàn khinh thuyền luôn giữ được khoảng cách ổn định. Trong khoang thuyền chỉ huy, Vũ Khánh cùng mấy viên tùy tướng ngồi trước tấm bản đồ da dê trải rộng, được ghim cứng xuống các góc bàn. Vũ Khánh chỉ vào tấm bản đồ nói:

- Vâng mệnh Phùng trại chủ, ta cùng các anh em tiến vào vùng đất Phong Châu. Đây là vùng đất xưa kia vốn các triều đại các vua Hùng định đô mở nước. Đất Phong Châu ta xưa vô cùng rộng lớn, hình sông thế núi cuồn cuộn, dân cư đông đúc, sản vật dồi dào. Kinh đô xưa là nơi thắng địa. Phía tả ngạn có các dãy núi vòng cung xòe ra như cánh đại bàng và chụm lại ở Tam Đảo sơn. Các rặng núi nối tiếp nhau cuồn cuộn xuống tận biển cả Đông Bắc miên man không dứt. Phía trên thượng du có các dãy núi hùng vĩ chạy suốt tới tận phương Bắc thông suốt Yên Lạc Ngân Sơn ôm vòng sông Gâm trên Ba Bể nối tiếp các châu quận phương Bắc. Phía hữu ngạn dãy Hoành Sơn cao chất ngất núi tiếp núi điệp trùng không dứt lại có hai dòng sông lớn Hắc Đà giang và Bạch Mã giang. Núi sông ta hùng vĩ vậy luôn nối thông với nhau vừa là thắng địa vừa là hiểm địa để có thể dựa vào đó mà chống nhau với giặc. Nay binh thuyền ta tiến đến đóng ở ngã ba Bạch Hạc cũng là kề cận vùng đất thiêng xưa kia các triều đại Hùng Vương định đô lập nghiệp. Nếu việc an định Phong Châu sớm thành, ta sẽ mời Phùng trại chủ lên ngọn Nghĩa Lĩnh tế cáo trời đất, cầu phúc trạch lâu dài cho dân cho nước cũng là thỏa chí của anh em ta vậy.

Viên tùy tướng xúc động nói:

- Tiểu đệ theo hiền huynh đã lâu cũng không ngờ được huynh kiến thức sâu rộng, tấm lòng trung nghĩa luôn cảm động đến tận đất trời như vậy. Xuất binh đợt này Phùng trại chủ luôn coi trọng việc vỗ về dân chúng làm đầu, hiền huynh thì thông thạo sử sách, yêu mến tập tục hương thôn bản quán, tôn trọng các bậc tiền nhân tự nhiên việc lớn ắt thành. Hôm trước, hiền huynh căn dặn anh em ta sẽ không tránh khỏi một trận ác chiến, không biết có phải là đề cao giặc quá không.

Vũ Khánh trầm tư nói:

- Tiếng tăm của Phùng trại chủ đã vang động nhiều vùng miền, sách, động thượng du, ta chắc rằng các thổ hào, tộc trưởng, tù trưởng các vùng thượng hạ Phong Châu ắt sẽ cảm đức mà theo về nơi chính nghĩa. Chỉ e rằng, hai tên tướng cai quản Phong Châu là Thang Ân Bá và Trương Phóng vốn là mãnh tướng của giặc Bắc sẽ không đời nào chịu hai tay dâng đất. Nghe đâu chúng có ngót một nghìn tinh binh. Dù đã nhiều năm ăn chơi trễ nải nhưng khi giặc đến đường cùng ta tất phải phòng bị lắm mới được. Ta đã hẹn với Phan tiên sinh giữa tuần trăng này khi hội quân thủy bộ ở Bạch Hạc sẽ cùng định liệu. Việc binh cốt ở chỗ bất ngờ. Ngươi nên nhớ lấy.

Khoang thuyền trầm lắng tịch mịch. Đoàn thuyền lặng lẽ nối đuôi nhau theo hàng một ngoằn ngoèo tiến về phía Bạch Hạc trong tiết trời se lạnh.

                                                                          *

                                                                       *     *

Lại nói chuyện Phan tiên sinh cùng Phùng công tử đảm nhiệm đại đội quân bộ chuẩn bị hành binh.

Ngay sau khi Vũ Khánh cùng năm mươi chiếc thuyền xuất phát, Phùng trại chủ kiểm điểm đại đội binh mã hơn một nghìn người trên một bãi đất rộng phía bìa rừng Cấm. Trại chủ nghiêm trang nói trước hàng quân:

- Nay ta mệnh lệnh cho một nghìn tráng sĩ cùng với Phan tiên sinh và Công Phấn tiến về Phong Châu. Ở Đường Lâm là tình nghĩa anh em, rời khỏi Đường Lâm là quân pháp. Pháp bất vị thân. Mọi việc từ giờ phút này đều do Phan tiên sinh làm chủ tướng sắp đặt. Công Phấn làm phó tướng, nhất nhất mọi mệnh lệnh phải tuân theo Phan chủ tướng. Cuộc ra quân này có can hệ sống còn tới việc lớn sau này nên các ngươi phải cố gắng lắm mới được.  Ta từ ngày về Đường Lâm cùng với các ngươi đồng cam cộng khổ để đợi ngày hưng binh rửa nhục cho nước. Nay ngày đó đã đến, các ngươi thân làm trai há chẳng phải lúc báo đền ơn đức của tổ tông nói giống hay sao.

Lời Phùng trại chủ chưa dứt, tiếng dạ ran vang lên bốn phía:

- Vâng mệnh Phùng trại chủ! Đuổi lũ giặc phương Bắc…

- Vâng mệnh Phùng trại chủ! Đuổi lũ giặc phương Bắc...

Phùng trại chủ biểu lộ vô cùng xúc động từ biệt Phan Đường cùng một nghìn tráng sĩ. Bóng đại đội quân mã khuất dần sau chân núi Cấm.

Đoàn quân vừa đi khuất, lão lạp Đỗ Anh Doãn chòm râu trắng phơ phất, vóc mai mình hạc tiến đến sát Phùng trại chủ chắp tay xúc động ứa nước mắt nói:

- Ngu huynh đợi ngày này đã lâu lắm rồi!

Phùng trại chủ khẽ ôm tấm thân gầy của người huynh trưởng bao năm theo mình nằm gai nếm mật từ những ngày đánh giặc dưới chân thành Vạn An, suốt hàng chục năm hưng dân mở đất ở Đường Lâm khẳng khái nói:

- Tiểu đệ cùng huynh bao năm nhẫn nhịn, tưởng đến lúc nhắm mặt không được thấy ngày này. Nay nhờ ơn đức tổ tông, linh khí non sông lại phải đem tấm thân già, còn phiền lụy đến cả huynh một lần nữa xông pha tên đạn. Huynh đệ ta chưa chắc đã sống được tới ngày đuổi sạch giặc Bắc ra khỏi bờ cõi nhưng cái thế thắng giặc, cái lẽ thuận nghịch của đạo đuổi giặc đã hình thành. Đường Lâm kể từ đây đã khác trước nhiều lắm. Huynh có cao kiến gì chăng?

Đỗ Anh Doãn vuốt chòm râu bảo:

- Tính việc trong thiên hạ Phùng trại chủ vốn sâu xa kĩ lưỡng lão nạp không có ý kiến gì thêm. Việc dụng binh chắc rằng trại chủ đã có tính toán đâu vào đấy cả rồi. Lão cũng chắc rằng đội tượng binh vùng Hoan - Diễn đang trên đường thượng đạo kéo ra đây. Trương Bá Nghi có muốn xuất binh đánh Đường Lâm cũng dùng dằng không dám quyết. Phùng trại chủ đã cho huy động gần một trăm chiếc thuyền đêm mai tiến vào đầm Sương Mù đặt kế hư thực thì đám quan quân Tống Bình có ăn gan hùm mật gấu cũng không dám điều động binh lính tiến đánh bất cứ hướng nào. Xem ra, Phong Châu chỉ tuần trăng nữa quân ta ắt lấy được và khi ấy Phùng trại chủ có thể lên tế lễ ở núi thiêng Hùng Sơn cùng với các cụ bô lão đất Phong Châu được rồi.

Phùng Hạp Khanh tươi cười nhìn Đỗ Anh Doãn:

- Hiền huynh quả thật là túi khôn của Đường Lâm ta vậy.

Vừa nói, Phùng trại chủ vừa đỡ Đỗ Anh Doãn đi vào gian chính đường. Ở đó, đám gia nhân đã thắp lên những ngọn bạch lạp sáng trưng.

                                                                   *

                                                                *      *

Nói tiếp chuyện Dương Ôn cùng đoàn tùy tùng đêm ngày tức tốc xuyên rừng đến châu Vũ Định tìm gặp Cao Chính Bình.

Đám tùy tùng của Dương Ôn vốn là những kỵ sĩ thành thạo trên lưng ngựa, lại được trang bị gọn nhẹ, thông thạo đường rừng núi nên chỉ bốn ngày sau chúng đã có mặt ở chân thành Vũ Định. Lính canh thành thấy toán ngựa Bắc rũ bờm gõ móng bồm bộp, trên lưng là toán người trang phục quan quân Đường triều bèn từ trên vọng lâu hỏi xuống:

- Các ngươi từ đâu đến để ta còn bẩm báo với Cao Hiệu úy?

Dương Ôn vẫn ngồi trên lưng ngựa hách dịch đáp:

- Mau bẩm với Cao Hiệu úy có Dương tú tài ở Tống Bình vâng mệnh Trương Đô hộ sứ tới cầu kiến!

Cánh cửa nặng nề lập tức được mở ra. Giọng tên chỉ huy cổng thành khúm núm:

- Dương đại nhân phải vất vả rồi! Mau mở cổng. Mở cổng thành mau!

Toán người ngựa chui hút qua chiếc cổng thành đá xám xịt. Tiếng vó ngựa lộp cộp lẫn trong tiếng đóng cổng thành ken két.

Nơi soái phủ, Cao Hiệu úy trong bộ quan phục oai nghiêm đi sải từng bước ra tận sảnh trước đón Dương Ôn. Họ Dương còn chưa kịp lên tiếng Cao Chính Bình đã cất giọng rổn rảng:

- Dương tú tài đường xa dặm thẳm đến Vũ Định, bản chức không kịp sớm nghênh đón, quả thật có lỗi, quả thật có lỗi!

Dương Ôn còn tưởng mình nghe nhầm vì quá bất ngờ. Xưa nay, y vẫn nghe đồn về dã tâm của họ Cao nay mới gặp đã thấy cung cách xảo quyệt, vờ vĩnh nhún nhường của bậc gian hùng khi chưa đắc thế bất giác nén tiếng thở dài cung kính chắp tay thi lễ, luôn miệng nói:

- Cao đại nhân quả thật phong độ phi phàm, tiếp đón hạ quan quá chu đáo khiến học trò không biết nói thế nào cho hết lòng khâm phục.

- Dương tiên sinh quá khen rồi, bị chức chẳng qua là kẻ dốt nát bất tài, vâng mệnh Hoàng đế trấn trị nơi xó rừng này so thế nào được với uy phong hiển hách của Trương đại quan nhân. Nay tiên sinh vâng mệnh Trương Đô hộ sứ không quản ngàn dặm tới đây ắt có điều gì sai khiến bị chức dẫu phải nhảy vào nước sôi biển lửa cũng sẽ lập tức thi hành.

Dương Ôn sau tuần trà mới thong thả nói:

- Chẳng giấu gì Cao đại nhân. Học trò vâng mệnh Trương Đô hộ sứ tới đây là xin ngài xuất binh dẹp bọn giặc cỏ châu Đường Lâm đang tiến chiếm Phong Châu, tỏ rõ oai phong của Đường triều, của Cao đại nhân.

Cao Chính Bình vờ giật mình hỏi:

- Chẳng lẽ Phùng Hạp Khanh đã chiếm xong Phong Châu rồi ư? Lẽ nào Trương Đô hộ sứ chỉ ngồi nhìn mà không cho binh tướng tập kích thẳng vào Đường Lâm phá tan sào huyệt của chúng?

Dương Ôn điềm tĩnh nói:

- Tên giặc họ Phùng chưa chiếm được Phong Châu nhưng chúng đang chia binh làm hai đường thủy bộ tiến chiếm Phong Châu, chỉ ba bốn ngày nữa ắt chúng sẽ hội binh ở ngã ba Bạch Hạc. Sở dĩ Trương Đô hộ sứ không dám khinh suất vì họ Phùng kia quả là tay lão luyện, đã âm thầm mấy năm nay trưng tập voi ngựa, binh lực vùng Hoan, Diễn, luôn rình rập tập kích Tống Bình. Hạ quan vừa nhận được tin hơn trăm thuyền gỗ cùng hàng nghìn gia đinh của họ Phùng đang tiến vào đầm Sương Mù không biết để thực hiện kế sách gì. Lại có tin giặc biển Côn Lôn, Chà Và đang dong buồm phạm vào các cửa sông lớn vùng Ái Châu, Hoan Châu, thuận buồm xuôi gió tiến ra cướp phá các cửa sông mạn Bắc sát Tống Bình. Nay đã là lúc Cao đại nhân tỏ rõ uy danh của Đường triều, khí phách của bậc anh hùng mà tiến binh, trước là giết đám giặc cỏ bảo vệ Phong Châu, sau nữa đuổi giặc biển giữ yên Tống Bình thì huân công của ngài quả là lớn lắm vậy.

Cao Chính Bình không thay đổi sắc mặt nói:

- Sao tiên sinh không bày diệu kế này cho Trương Bá Nghi?

Dương Ôn tái mặt chống chế:

- Học trò quả là đánh trống qua cửa nhà sấm, dám múa rìu qua mắt thợ, nhưng cũng chẳng biết làm thế nào khác ngoài việc sự thực tấu trình. Mọi việc xin Cao đại nhân định liệu cho.

Cao Chính Bình uy nghi ngồi giữa trướng hổ nhìn khắp một lượt xung quanh thấy lũ tùy tướng đã đi hết chỉ còn một mình Dương Ôn đang mặt mày tái xám mới rành rọt nói:

- Dương tiên sinh! Hẳn ngài cũng đã biết cái khó của bỉ chức đây. Tiếng là làm Hiệu úy châu Vũ Định thay mặt hoàng đế đại Đường trông coi vùng biên viễn, bên ngoài tạo thanh thế hỗ trợ trấn áp man di, bên trong mộ binh trữ lương đợi mệnh hoàng đế nhưng đã bao năm nay Đường triều biến động khó lường, các Tiết độ sứ chỉ một hai muốn dùng binh lực của Vũ Định để thôn tính lẫn nhau bỏ mặc mệnh lệnh thiên tử. Ngay như An Nam đô hộ sứ của ngài cũng đêm dài lắm mộng, chỉ chăm chú lo cho bản thân mình, thoát ly đại Đường, bao năm nay có coi thiên tử ra gì. Chẳng qua nay có giặc cỏ quấy nhiễu mới nhớ đến ta vậy. Họ Trương kia nào có ưa thích gì ta, chẳng qua là muốn xúi ta vào cuộc ngao cò tương tranh để y thừa cơ đắc thế mà thôi. Ở vào cái thế kẹt của ta, không biết Dương tú tài ứng xử làm sao hãy thử nói cho ta biết?

Dương Ôn toát hết mồ hôi im thin thít một lát mới than lên rằng:

- Than ôi! Vùng đất hiểm Phong Châu thế là rơi vào tay đám giặc cỏ An Nam rồi.

Cao Chính Bình đập mạnh tay xuống chiếc bàn phủ gấm trong trướng hổ quát lớn:

- Câm miệng! Ta đây chứ không phải gã thỏ đế họ Trương nhà ngươi mà dám buông lời xằng bậy. Ngươi hãy sử dụng kế ve sầu thoát xác của ngươi đi. Ngươi hãy lẻn về Đường triều sàm tấu mà giữ lấy cái đầu rùa già của ngươi. Chớ có dại mà quay về Tống Bình, họ Trương sẽ không tha mạng ngươi đâu. Tự ta sẽ điểm binh tướng tiến xuống Phong Châu quét sạch lũ giặc cỏ, nhân thể xem lá gan của Trương Bá Nghi to lớn đến đâu.

Dương Ôn càng run lên cầm cập, y lắp bắp:

- Cao Hiệu úy quả đã đi guốc vào trong bụng thầy trò chúng tôi. Thôi thì đành phó mặc cho mệnh trời vậy.

Cao Chính Bình để mặc họ Dương run rẩy quát vọng ra ngoài:

- Người đâu!

Phía ngoài trướng hổ, mấy viên tùy tướng hấp tấp chạy vào đồng thanh đáp:

- Có mạt tướng!

Cao Chính Bình uy phong mệnh lệnh:

- Lệnh cho phó tướng Cao Phiên Dương điểm một vạn binh mã lập trại phía Nam thành chờ lệnh.

Chúng tướng rạ ran:

- Mạt tướng xin lĩnh mệnh!

                                                                (Còn tiếp)

Tổng số điểm của bài viết là: 19 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Vua Phùng Hưng

                 

  

 

   

 

   

Địa điểm truy cập Web

Locations of Site Visitors

Danh mục

Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 15


Hôm nayHôm nay : 1676

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 50397

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6614743