Trang nhất » Tin Tức » Khuyến học dòng họ

Facebook Twitter More...DeliciousDiggFavorites

DANH SÁCH CÁC CHÁU HỌ PHÙNG ĐỖ ĐẠI HỌC TRÊN TOÀN QUỐC NĂM 2015 ĐỢT 1

Thứ bảy - 29/08/2015 08:30
Thực hiện các chương trình hoạt động của dòng họ Phùng Việt Nam năm 2015-2016, Ban Liên lạc họ Phùng Việt Nam trân trọng thông báo:
Stt SBD Họ tên Ngày sinh Đỗ Trường Điểm  
1 THV007724 PHÙNG THỊ THUỲ LINH 24/08/1997 Đại học Sư phạm Hà Nội 23.75
2 THP004600 PHÙNG THỊ HẰNG 10/7/1997 Đại học Sư phạm Hà Nội 23
3 THV015155 PHÙNG THỊ HỒNG VÂN 26/10/1997 Đại học Sư phạm Hà Nội 18
4 DCN005422 PHÙNG THỊ HƯƠNG 9/2/1997 Đại học Sư phạm Hà Nội 24.5
5 TND013387 PHÙNG THỊ LAN 26/07/1997 Đại học Sư phạm Hà Nội 21
6 HVN012571 PHÙNG HẢI YẾN 24/12/1996 Đại học Sư phạm Hà Nội 22.75
7 BKA013596 PHÙNG LINH TRANG 18/10/1990 Đại học Sư phạm Hà Nội 22.25
8 SPH019617 PHÙNG THỊ YÊN VUI 10/4/1997 Đại học Sư phạm Hà Nội 23.5
9 TLA011541 PHÙNG VĂN QUYẾT 30/10/1997 Đại học Sư phạm Hà Nội 29.25
10 TDV027804 PHÙNG NGỌC THÀNH 2/9/1997 Đại học Sư phạm Hà Nội 25
11 DCN003115 PHÙNG MINH HẢI 27/02/1997 Đại học Sư phạm Hà Nội 18.75
12 TND015759 PHÙNG THỊ LY 5/8/1997 Đại học Sư phạm Hà Nội 17.75
13 DCN003522 PHÙNG THỊ HẰNG 7/4/1997 Đại học Sư phạm Hà Nội 24.5
14 THP010980 PHÙNG THỊ CẨM NHUNG 28/11/1996 Đại học Sư phạm Hà Nội 25
15 KQH015853 PHÙNG THỊ TUYẾT 15/07/1997 Đại học Sư phạm Hà Nội 26.5
16 DCN008636 PHÙNG THỊ OANH 11/9/1997 Đại học Sư phạm Hà Nội 23
17 TDV002166 PHÙNG QUỐC BẢO 16/12/1997 Đại học Sư phạm Hà Nội 23
18 TLA009699 PHÙNG VĂN NAM 16/06/1997 Đại học Sư phạm Hà Nội 25.75
19 DCN010128 PHÙNG ĐỨC THÀNH 16/08/1997 Đại học Sư phạm Hà Nội 25.25
20 SPH001422 PHÙNG VÂN ANH 21/06/1997 Đại học Sư phạm Hà Nội 24.5
21 SPH018420 PHÙNG DUY TÚ 6/2/1997 Đại học Sư phạm Hà Nội 24
22 DCN010026 PHÙNG THỊ THANH 20/12/1997 Đại học Sư phạm Hà Nội 21
23 SPH001407 PHÙNG QUANG TUẤN ANH 18/10/1997 Đại học Thủy lợi 19
24 BKA001496 PHÙNG BẢO CHÂU 12/2/1997 Đại học Thủy lợi 18.75
25 SPH004380 PHÙNG MẠNH ĐỨC 4/4/1997 Đại học Thủy lợi 21
26 KHA003017 PHÙNG SƠN HẢI 21/06/1997 Đại học Thủy lợi 17.5
27 SPH005781 PHÙNG THỊ HÂN 6/6/1997 Đại học Thủy lợi 18.25
28 THP005381 PHÙNG THỊ HOA 13/06/1997 Đại học Thủy lợi 17.75
29 THV005984 PHÙNG XUÂN HỪ 9/5/1997 Đại học Thủy lợi 16.25
30 LNH004431 PHÙNG XUÂN HƯNG 8/10/1996 Đại học Thủy lợi 18.5
31 DCN005429 PHÙNG THỊ THU HƯƠNG 30/12/1996 Đại học Thủy lợi 20.25
32 SPH007591 PHÙNG QUANG HUY 14/08/1997 Đại học Thủy lợi 17.75
33 DCN005696 PHÙNG VĂN KHÁNH 19/11/1997 Đại học Thủy lợi 20.75
34 BKA006814 PHÙNG HẢI KHOA 3/7/1996 Đại học Thủy lợi 19.5
35 KHA005890 PHÙNG THÙY LINH 10/6/1997 Đại học Thủy lợi 20
36 HVN006304 PHÙNG QUANG LONG 2/7/1997 Đại học Thủy lợi 18.75
37 DCN008005 PHÙNG VĂN NGHĨA 20/03/1997 Đại học Thủy lợi 18.25
38 SPH014290 PHÙNG QUANG QUÍ 6/1/1997 Đại học Thủy lợi 17.25
39 SPH017771 PHÙNG THÙY TRANG 13/08/1997 Đại học Thủy lợi 19.75
40 TDV033903 PHÙNG BÁ TRUNG 7/3/1993 Đại học Thủy lợi 19.5
41 DCN012307 PHÙNG KHẮC TRƯỜNG 24/10/1997 Đại học Thủy lợi 19.25
42 DCN012617 PHÙNG ANH TUẤN 25/10/1997 Đại học Thủy lợi 20.25
43 TLA015226 PHÙNG VĂN TÙNG 31/03/1997 Đại học Thủy lợi 20.25
44 TDV035608 PHÙNG THỊ THU UYÊN 27/10/1997 Đại học Thủy lợi 21.75
45 YDS017004 PHÙNG VĂN TUYÊN 29/10/1995 Đại học Thủy lợi 15.25
46 DCN001578 PHÙNG KHẮC CƯỜNG 26/07/1997 Đại học Y Dược Thái Bình 26.25
47 SPH010109 PHÙNG THỊ THÙY LINH 11/04/1996 Đại học Y Dược Thái Bình 26
48 HDT019298 PHÙNG THỊ OANH 09/01/1997 Đại học Y Dược Thái Bình 27.25
49 TDV030868 PHÙNG THỊ ANH THƯ 10/10/1997 Đại học Y Dược Thái Bình 26.25
50 TDV032960 PHÙNG THỊ HUYỀN TRANG 01/08/1997 Đại học Y Dược Thái Bình 26
51 DCN012834 PHÙNG VĂN TUYẾN 26/05/1996 Đại học Y Dược Thái Bình 26.25
52 HDT025260 PHÙNG THỊ THÚY 16/08/1996 Đại học Y Dược Thái Bình 24.5
53 SPH017769 PHÙNG THỊ TRANG 22/05/1997 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 20.5
54 SPH006716 PHÙNG THỊ HOÀI 26/12/1997 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 20
55 SPH002433 PHÙNG THỊ TIẾN CHI 10/11/1996 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 22.5
56 BKA012943 PHÙNG THỊ THƯƠNG 17/10/1997 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 22.75
57 DCN009326 PHÙNG THỊ QUYÊN 28/02/1997 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 21.5
58 DCN012940 PHÙNG TỐ UYÊN 28/09/1997 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 22.25
59 DCN002605 PHÙNG ANH ĐỨC 21/12/1997 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 20
60 DCN004457 PHÙNG THỊ ÁNH HỒNG 3/12/1997 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 20.25
61 SPH001408 PHÙNG QUỲNH ANH 3/1/1997 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 20.25
62 LNH005145 PHÙNG THỊ HỒNG LIÊN 8/10/1996 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 24.75
63 LNH005473 PHÙNG THỊ LINH 20/08/1997 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 22.25
64 DCN003534 PHÙNG THỊ THÚY HẰNG 4/5/1997 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 21.5
65 SPH007981 PHÙNG THỊ THANH HUYỀN 18/04/1997 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 22
66 KQH006344 PHÙNG THỊ HUYỀN 28/11/1997 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 22.25
67 DCN004123 PHÙNG THỊ HOA 6/8/1997 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 20
68 DCN003531 PHÙNG THỊ THANH HẰNG 8/9/1997 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 18.75
69 THV006956 PHÙNG NGỌC MỸ LAN 7/10/1997 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 19.25
70 DCN012105 PHÙNG LINH TRINH 10/5/1997 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 20
71 DCN003255 PHÙNG THỊ HẠNH 16/03/1997 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 23.75
72 SPH017768 PHÙNG THỊ THU TRANG 12/10/1997 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 26
73 TQU005517 PHÙNG THỊ ANH THÚY 12/8/1997 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 22.5
74 LNH000785 PHÙNG THỊ BÍCH 29/01/1997 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 21.75
75 DCN008635 PHÙNG THỊ OANH 1/10/1997 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 20.5
76 KHA008055 PHÙNG THỊ MAI PHƯƠNG 29/10/1997 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 20
77 DCN009324 PHÙNG MỸ QUYÊN 10/9/1996 Đại học Sư phạm Hà Nội 2 19
78 SGD000113 PHÙNG LÊ DUY AN 14/02/1994 Đại học Ngân hàng TP.HCM 19.69
79 SGD000438 PHÙNG THỊ TUYẾT ANH 03/01/1996 Đại học Ngân hàng TP.HCM 23.19
80 SPK004294 PHÙNG THỊ MINH HÒA 26/03/1997 Đại học Ngân hàng TP.HCM 22.5
81 TTN010022 PHÙNG THỊ MỸ LINH 30/10/1997 Đại học Ngân hàng TP.HCM 21.94
82 QGS011434 PHÙNG THỊ THANH NGA 22/06/1997 Đại học Ngân hàng TP.HCM 21.94
83 HVN006717 PHÙNG HỮU MẠNH 9/10/1997 Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 15.5
84 BKA006492 PHÙNG THỊ THANH HƯƠNG 15/11/1997 Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 15.25
85 HVN003739 PHÙNG TRUNG HIẾU 26/01/1997 Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 15
86 TLA009698 PHÙNG TƯỜNG NAM 5/8/1997 Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 17.5
87 DCN007451 PHÙNG BÌNH MINH 16/07/1997 Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 17.25
88 LNH004986 PHÙNG THỊ LAN 22/04/1996 Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 18.25
89 HDT030001 PHÙNG THẾ VŨ 29/10/1997 Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 18.25
90 DCN007193 PHÙNG NGỌC MAI 19/10/1997 Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 16.25
91 TLA001145 PHÙNG VIỆT ANH 25/01/1997 Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 16.25
92 THP015816 PHÙNG DANH TRƯỜNG 15/10/1996 Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 19.25
93 LNH005472 PHÙNG KHÁNH LINH 1/6/1997 Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 16
94 QGS019642 PHÙNG VĂN TIẾN 19/09/1997 Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 18.25
95 HVN010343 PHÙNG THỊ THỦY 18/05/1997 Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 22
96 TLA008214 PHÙNG THỊ TÚ LINH 28/04/1997 Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 20
97 HDT017823 PHÙNG THỊ NGOAN 21/03/1997 Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 16.75
98 HVN009850 PHÙNG ĐỨC THẮNG 2/12/1997 Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 19.5
99 KHA004224 PHÙNG THỊ HUẾ 5/9/1997 Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 21.25
100 SPH011189 PHÙNG TIẾN MẠNH 1/3/1996 Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 15.5
101 HVN011434 PHÙNG DANH TRUNG 12/11/1997 Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 19.5
102 BKA012622 PHÙNG ĐỨC THÙY 14/06/1997 Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 15.25
103 KHA002536 PHÙNG ĐĂNG ĐỨC 23/10/1997 Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 17.75
104 KQH011966 PHÙNG VĂN SƠN 4/6/1997 Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 18
105 DCN008484 PHÙNG THỊ BÍCH NHUNG 3/7/1997 Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 20
106 DCN005942 PHÙNG THỊ LAN 22/09/1997 Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 15.5
107 DCN007745 PHÙNG PHƯƠNG NAM 30/07/1997 Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 16.5
108 DCN004826 PHÙNG KHẮC HUY 5/12/1997 Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 17.25
109 THV008019 PHÙNG ĐÌNH LONG 20/11/1997 Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 15.25
110 TND019391 PHÙNG THỊ OANH 5/6/1997 Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 16.75
111 HDT010903 PHÙNG VĂN HÙNG 15/07/1997 Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 15.75
112 BKA005139 PHÙNG THỊ THU HOÀI 29/11/1994 Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp 19.5
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Vua Phùng Hưng

                 

  

 

   

 

   

Địa điểm truy cập Web

Locations of Site Visitors

Danh mục

Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 34


Hôm nayHôm nay : 612

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 53358

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6617704