Trang nhất » Tin Tức » Khuyến học dòng họ

Facebook Twitter More...DeliciousDiggFavorites

DANH SÁCH CÁC CHÁU HỌ PHÙNG ĐỖ ĐẠI HỌC TRÊN TOÀN QUỐC NĂM 2015 ĐỢT 2

Thứ bảy - 29/08/2015 08:40
Thực hiện các chương trình hoạt động của dòng họ Phùng Việt Nam năm 2015-2016, Ban Liên lạc họ Phùng Việt Nam trân trọng thông báo:
113 HVN000666 PHÙNG NAM ANH 30/09/1997 Đại học Xây dựng 28.5
114 BKA010714 PHÙNG VŨ NHẬT QUANG 13/12/1997 Đại học Xây dựng 30.5
115 TDV019383 PHÙNG QUANG MINH 01/05/1997 Đại học Xây dựng 27.75
116 BKA012368 PHÙNG GIA THỊNH 03/04/1997 Đại học Xây dựng 28.5
117 YTB019124 PHÙNG VŨ TÂN 10/02/1997 Đại học Xây dựng 25.5
118 SPH007978 PHÙNG THỊ HUYỀN 03/10/1997 Đại học Xây dựng 36.5
119 SPH010108 PHÙNG THỊ MỸ LINH 02/09/1997 Đại học Xây dựng 42
120 SPH014253 PHÙNG MẠNH QUÂN 28/01/1997 Đại học Xây dựng 38
121 KQH002285 PHÙNG QUANG DŨNG 07/02/1997 Đại học Xây dựng 23.75
122 TLA012079 PHÙNG VĂN TÂM 14/10/1997 Đại học Xây dựng 25.75
123 SPH008946 PHÙNG XUÂN KIÊN 12/07/1997 Đại học Xây dựng 32
124 DCN009246 PHÙNG MẠNH QUÂN 10/02/1997 Đại học Xây dựng 32.5
125 SPH014933 PHÙNG TRỌNG SƠN 30/05/1997 Đại học Xây dựng 30.25
126 THV004956 PHÙNG VĂN HOÀN 11/11/1997 Đại học Xây dựng 22.75
127 TND027376 PHÙNG MẠNH TRƯỜNG 11/12/1997 Đại học Xây dựng 25.25
128 KHA009418 PHÙNG VĂN THẾ 04/04/1997 Đại học Xây dựng 29.5
129 TND021813 PHÙNG QUANG SƠN 05/11/1997 Đại học Xây dựng 29
130 SPH019450 PHÙNG VĂN VIỆT 09/10/1997 Đại học Xây dựng 27
131 HVN005194 PHÙNG ĐỨC HƯỞNG 09/10/1997 Đại học Xây dựng 26.75
132 SPH011191 PHÙNG VĂN MẠNH 23/02/1993 Đại học Xây dựng 26.25
133 HVN009212 PHÙNG THỊ THANH TÂM 06/02/1997 Đại học Xây dựng 21.75
134 HDT008790 PHÙNG HOÀNG HIỆP 20/02/1995 Đại học Xây dựng 27
135 TLA009697 PHÙNG HOÀI NAM 18/02/1991 Đại học Xây dựng 26.5
136 DCN009287 PHÙNG VĂN QUÝ 06/05/1996 Đại học Xây dựng 26.25
137 THV003795 PHÙNG HỮU HẢI 16/03/1997 Đại học Xây dựng 30
138 DCN010654 PHÙNG BÁ THỊNH 10/07/1997 Đại học Xây dựng 29.25
139 DCN010713 PHÙNG CÔNG THÔNG 25/11/1997 Đại học Xây dựng 29.75
140 TDV015027 PHÙNG DUY KHÁNH 16/11/1997 Đại học Xây dựng 25.5
141 HVN006877 PHÙNG ANH MINH 16/09/1997 Đại học Xây dựng 25.25
142 SPH001418 PHÙNG TUẤN ANH 09/10/1997 Đại học Xây dựng 29.75
143 KQH001829 PHÙNG VĂN CƯỜNG 01/12/1997 Đại học Xây dựng 31.25
144 KQH012477 PHÙNG TRỌNG THÀNH 01/10/1997 Đại học Xây dựng 29
145 TND001020 PHÙNG THẾ ANH 08/08/1997 Đại học Xây dựng 28.25
146 MTS.H 00083 PHÙNG NGUYỄN ANH KHOA 23/04/1995 Đại học Mỹ thuật TP.HCM . 25.00
147 MTS.H 00202 PHÙNG THỊ THANH BÌNH 31/10/1997 Đại học Mỹ thuật TP.HCM 28.25
148 TCT018358 PHÙNG KIM THOA   Đại học Cần Thơ 18
149 TCT009042 PHÙNG MỸ LINH   Đại học Cần Thơ 26
150 TCT003327 PHÙNG LÝ THÙY DƯƠNG   Đại học Cần Thơ 22.75
151 TCT001647 PHÙNG BẢO CHÂU   Đại học Cần Thơ 20
152 DBL003835 PHÙNG NHƯ LÂM   Đại học Cần Thơ 20
153 TAG008026 PHÙNG THẠNH LỢI   Đại học Cần Thơ 21.25
154 TCT002881 PHÙNG THỊ THÚY DUY   Đại học Cần Thơ 22
155 TAG017614 PHÙNG THỊ TRÂN   Đại học Cần Thơ 20.5
156 TCT008196 PHÙNG THỊ THÚY KiỀU   Đại học Cần Thơ 19
157 TCT007054 PHÙNG THANH HƯỞNG   Đại học Cần Thơ 23.75
158 DBL007936 PHÙNG LOAN THẢO   Đại học Cần Thơ 22.75
159 TCT006997 PHÙNG THỊ THU HƯƠNG   Đại học Cần Thơ 24.5
160 DBL008595 PHÙNG MINH THƯ   Đại học Cần Thơ 22.5
161 TTG000887 PHÙNG GIA BẢO   Đại học Cần Thơ 18
162 TCT017980 PHÙNG NGỌC THI   Đại học Cần Thơ 18.5
163 TCT000722 PHÙNG DUY ANH   Đại học Cần Thơ 26
164 TCT018853 PHÙNG XUÂN THÙY   Đại học Cần Thơ 23.5
165 THP008833 PHÙNG DUY LONG   Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Quân sự) 27.5
166 SPH001410 PHÙNG THẾ ANH   Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Quân sự) 27.25
167 DCN009288 PHÙNG VĂN QUÝ   Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Quân sự) 27
168 DCN004830 PHÙNG VĂN HUY   Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Dân sự) 23
169 BKA013599 PHÙNG THỊ MINH TRANG   Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Dân sự) 22.75
170 SPH015490 PHÙNG NGỌC THÀNH   Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Dân sự) 22.5
171 HVN009102 PHÙNG MINH SƠN   Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Dân sự) 21.75
172 BKA009797 PHÙNG TRÍ NHÂN   Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Dân sự) 21
173 DCN010131 PHÙNG VĂN THÀNH   Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Dân sự) 20.25
174 SPH010669 PHÙNG THỊ LUẬN   Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Dân sự) 20.25
175 YTB010472 PHÙNG HUY HƯNG   Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Dân sự) 19.75
176 THP001999 PHÙNG VĂN CƯỜNG   Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Dân sự) 19.5
177 KQH011201 PHÙNG ANH QUANG   Học viện Kỹ thuật Quân sự (hệ Dân sự) 17.5
178 THP002812 PHÙNG VIẾT DƯƠNG   Sĩ quan Lục quân 1 (Chỉ huy tham mưu) 25.75
179 SPH018713 PHÙNG VĂN TUỆ 23/11/1997 Học viện Hậu cần (hệ Quân sự miền Bắc) 25.25
180 TDL001378 PHÙNG XUÂN CHIẾN 5/12/1996 Học viện Hậu cần (hệ Quân sự miền Nam) 23.25
181 DCN001765 PHÙNG THÙY DUNG 18/04/1997 Học viện Hậu cần (hệ Dân sự) 18.25
182 LNH006580 PHÙNG ĐÌNH NGHĨA 18/11/1996 Học viện Hậu cần (hệ Dân sự) 16.25
183 SPH006149 PHÙNG VIẾT HIỆP 9/1/1997 Học viện Hậu cần (hệ Dân sự) 22
184 SPH017110 PHÙNG VĂN TĨNH   Học viện Phòng không Không quân 25,50
185 DCN008746 PHÙNG LÂM PHÚC   Học viện Khoa học Quân sự (hệ Quân sự) 21.5
186 DCN012833 PHÙNG THỊ TUYẾN   Học viện Khoa học Quân sự (hệ Dân sự) 19.06
187 KQH006646 PHÙNG THỊ THÙY TRANG   Học viện Khoa học Quân sự (hệ Dân sự) 18.88
188 THV013354 PHÙNG THỦY TIÊN   Học viện Khoa học Quân sự (hệ Dân sự) 18.56
189 KQH008069 PHÙNG THỊ LINH   Học viện Khoa học Quân sự (hệ Dân sự) 17.56
190 KHA009916 PHÙNG THỊ THANH THÚY   Học viện Khoa học Quân sự (hệ Dân sự) 17
191 THV010551 PHÙNG THỊ CHI PHƯƠNG   Học viện Khoa học Quân sự (hệ Dân sự) 15.88
192 KQH000683 PHÙNG VIỆT ANH 5/7/1997 Sĩ quan Phòng hóa 23
193 HDT015558 PHÙNG TIẾN LỰC 26/03/1997 Sĩ quan Phòng hóa 24.75
194 SPH002629 PHÙNG VĂN CHUNG 7/9/1997 Sĩ quan Phòng hóa 22.5
195 DTT011939 PHÙNG THẾ TÀI 3/4/1997 Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự 17,25
196 TDL005117 PHÙNG VĂN HOÀNG 12/4/1997 Sĩ quan Kỹ thuật Quân sự 18,25
197 DCN006013 PHÙNG ĐÌNH LÂM 20/07/1997 Sĩ quan Chính trị 25.5
198 DQN011821 PHÙNG ĐẶNG HÙNG LONG 31/10/1995 Sĩ quan Chính trị 24

Tác giả bài viết: Ban liên lạc họ Phùng Việt Nam

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Vua Phùng Hưng

                 

  

 

   

 

   

Địa điểm truy cập Web

Locations of Site Visitors

Danh mục

Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 14


Hôm nayHôm nay : 776

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 53522

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6617868