Trang nhất » Tin Tức » Khuyến học dòng họ

Facebook Twitter More...DeliciousDiggFavorites

DANH SÁCH CÁC CHÁU HỌ PHÙNG ĐỖ ĐẠI HỌC TRÊN TOÀN QUỐC NĂM 2015 ĐỢT 3

Thứ sáu - 11/09/2015 18:04
Thực hiện các chương trình hoạt động của dòng họ Phùng Việt Nam năm 2015-2016, Ban Liên lạc họ Phùng Việt Nam trân trọng thông báo:
199 THV004370 PHÙNG THỊ THU HiỀN 2/4/97 Đại học Dược Hà Nội 26.75
200 SPH008772 PHÙNG GIA KHÁNH   Đại học Kiểm sát Hà Nội  
201 TND018741 PHÙNG THỊ THANH NHỚ   Đại học Kiểm sát Hà Nội  
202 KQH012757 PHÙNG THỊ THU THẢO 10/10/1997 Đại học Nội vụ 24,25
203 DCN003773 PHÙNG THỊ THU HIỀN 11/7/1997 Đại học Nội vụ 23,75
204 KQH012756 PHÙNG THỊ THẢO 31/01/1997 Đại học Nội vụ 23,50
205 THV004778 PHÙNG THỊ HOA 17/09/1997 Đại học Nội vụ 22,00
206 SPH009106 PHÙNG THỊ LAN 10/1/1997 Đại học Nội vụ 21,75
207 THV000616 PHÙNG NGỌC ANH 19/05/1997 Đại học Nội vụ 23,00
208 TLA005474 PHÙNG THỊ KIM HOAN 6/12/1997 Đại học Nội vụ 22,50
209 DCN004579 PHÙNG THỊ HUỆ 18/07/1997 Đại học Nội vụ 21,50
210 TND004387 PHÙNG THỊ DUYÊN 20/08/1997 Đại học Nội vụ 21,25
211 THV010319 PHÙNG XUÂN PHÚC 7/1/1997 Đại học Nội vụ 21,25
212 THV001637 PHÙNG ĐỨC CÔNG 20/06/1997 Đại học Nội vụ 21,00
213 THV012654 PHÙNG MÙI THIM 26/06/1997 Đại học Nội vụ 20,25
214 SPH006412 PHÙNG NGỌC HIẾU 12/2/1997 Đại học Nội vụ 19,50
215 THV014309 PHÙNG XUÂN TRƯỜNG 17/06/1997 Đại học Nội vụ 19,50
216 SPH016775 PHÙNG THỊ MINH THÚY 23/09/1997 Đại học Nội vụ 20,75
217 TLA001697 PHÙNG THÚY BÌNH 25/01/1997 Đại học Nội vụ 15,25
218 TND014714 PHÙNG THÙY LINH 10/10/1997 Đại học Nội vụ 15,00
219 DCN000863 PHÙNG THỊ ÁNH 31/10/1997 Đại học Nội vụ 18,00
220 HDT013691 PHÙNG THỊ THÙY LIÊN 30/06/1997 Đại học Nội vụ 22,75
221 DCN008486 PHÙNG THỊ NHUNG 3/9/1997 Đại học Nội vụ 19,00
222 HDT016835 PHÙNG THỊ TRÀ MY 2/6/1997 Đại học Nội vụ 16,75
223 DCN005424 PHÙNG THỊ HƯƠNG 19.11.1997 Đại học Hà Nội 20.75
224 HVN010747 PHÙNG THỊ MAI TÍNH 29.09.1997 Đại học Hà Nội 20.75
225 SPH010106 PHÙNG THỊ LINH 29.08.1997 Đại học Hà Nội 31
226 KHA001963 PHÙNG THỊ DUYÊN 13.10.1997 Đại học Hà Nội 29.5
227 BKA007760 PHÙNG PHƯƠNG LINH 15.09.1997 Đại học Hà Nội 32.25
228 KQH008066 PHÙNG PHƯƠNG LINH 23.01.1997 Đại học Hà Nội 31.5
229 KHA007307 PHÙNG MINH NGỌC 24.04.1995 Đại học Hà Nội 30.25
230 TLA007507 PHÙNG NGỌC LÊ 06.01.1997 Đại học Hà Nội 30
231 SPH001927 PHÙNG TIẾN BÁCH 01.10.1997 Đại học Hà Nội 31
232 BKA004123 PHÙNG THỊ HẠNH 15.03.1997 Đại học Hà Nội 33.5
233 SPH016774 PHÙNG NGỌC THÚY 14.07.1997 Đại học Hà Nội 32.5
234 BKA004124 PHÙNG THỊ MỸ HẠNH 21.11.1997 Đại học Hà Nội 31.75
235 HVN009238 PHÙNG THỊ THANH TÂN 02.02.1997 Đại học Hà Nội 32.75
236 TLA001938 PHÙNG LAN CHI 23.10.1997 Đại học Hà Nội 32.25
237 SPH004650 PHÙNG THỊ THU GIANG 21.06.1997 Đại học Hà Nội 31.5
238 DCN010028 PHÙNG THỊ THU THANH 14.05.1997 Đại học Hà Nội 31
239 SPH016773 PHÙNG NGỌC THÚY 12.01.1997 Đại học Hà Nội 31.5
240 DCN005746 PHÙNG QUỐC KHÔI 04.10.1997 Đại học Hà Nội 28.75
241 HVN008472 PHÙNG THỊ PHƯỢNG 14/12/1997 Đại học Luật 24.75
242 LNH003454 PHÙNG THỊ THANH HOA 13/02/1997 Đại học Luật 24
243 SPH019072 PHÙNG THỊ ÁNH TUYẾT 22/09/1997 Đại học Luật 24
244 KHA003553 PHÙNG THẾ HiỆP 16/05/1997 Đại học Luật 23.5
245 BKA008803 PHÙNG THỊ MƠ 4/11/1997 Đại học Luật 23.5
246 DCN008633 PHÙNG THỊ KIÊU OANH 14/06/1997 Đại học Luật 23.5
247 HDT027446 PHÙNG THỊ KiỀU TRINH 20/10/1997 Đại học Luật 27.25
248 TND020831 PHÙNG THỊ QUYÊN 13/12/1997 Đại học Luật 26.75
249 KHA004894 PHÙNG THỊ DiỄM HƯƠNG 7/6/1996 Đại học Luật 22.75
250 SPH013966 PHÙNG THỊ MINH PHƯỢNG 5/5/1997 Đại học Luật 22.5
251 KQH012067 PHÙNG MẠNH TÀI 13/12/1997 Đại học Luật 21.75
252 SPH018000 PHÙNG THỊ NGỌC TRINH 30/05/1997 Đại học Luật 21.25
253 HVN006642 PHÙNG THỊ MAI 27/01/1997 Đại học Luật 25.5
254 SPH017766 PHÙNG THỊ QUỲNH TRANG 15/09/1997 Đại học Luật 23.75
255 THV013973 PHÙNG LINH TRANG 24/10/1997 Đại học Luật 23.5
256 DCN007959 PHÙNG THỊ THU NGÂN 15/05/1996 Đại học Luật 29.17
257 KHA007405 PHÙNG THỊ NGUYỆT 6/10/1997 Đại học Luật 30.75
258 HVN000664 PHÙNG CÔNG TUẤN ANH 21/11/1997 Học viện Nông nghiệp 19
259 LNH000537 PHÙNG TUẤN ANH 30/12/1997 Học viện Nông nghiệp 16.25
260 BKA001168 PHÙNG NGỌC ÁNH 13/04/1997 Học viện Nông nghiệp 15.5
261 THV000844 PHÙNG THỊ NGỌC ÁNH 28/10/1997 Học viện Nông nghiệp 13.75
262 DCN001137 PHÙNG THỊ NGỌC CHÂU 28/08/1997 Học viện Nông nghiệp 15.25
263 DCN001292 PHÙNG THỊ THÚY CHINH 17/09/1996 Học viện Nông nghiệp 17.25
264 THV001635 PHÙNG CHÍ CÔNG 05/05/1997 Học viện Nông nghiệp 17.75
265 THV001716 PHÙNG NHẬT CƯƠNG 08/04/1997 Học viện Nông nghiệp 17.25
266 HDT005616 PHÙNG ĐỨC ĐỘ 14/09/1997 Học viện Nông nghiệp 16
267 THV002121 PHÙNG THỊ KIM DUNG 06/11/1997 Học viện Nông nghiệp 18.5
268 HVN001845 PHÙNG KHÁNH DUY 10/10/1997 Học viện Nông nghiệp 15
269 YTB005711 PHÙNG TRƯỜNG GIANG 24/11/1996 Học viện Nông nghiệp 15.5
270 THV004371 PHÙNG THU HIỀN 09/10/1997 Học viện Nông nghiệp 19.75
271 HDT009498 PHÙNG THỊ KHÁNH HÒA 23/02/1997 Học viện Nông nghiệp 15.5
272 DCN005940 PHÙNG THỊ LAN 21/06/1997 Học viện Nông nghiệp 17
273 DCN007453 PHÙNG MẠNH MINH 17/05/1997 Học viện Nông nghiệp 17.25
274 SPH012659 PHÙNG THỊ NGỌC 09/07/1997 Học viện Nông nghiệp 17.75
275 SPH012905 PHÙNG ĐỨC NHÂN 27/10/1997 Học viện Nông nghiệp 16.75
276 TQU004660 PHÙNG THỊ NGUYỄN SANG 19/02/1997 Học viện Nông nghiệp 17.75
277 HHA012287 PHÙNG NGUYỄN TÂM 22/07/1997 Học viện Nông nghiệp 15.25
278 DCN010347 PHÙNG THỊ THU THẢO 31/01/1997 Học viện Nông nghiệp 15
279 TQU005296 PHÙNG THỊ THOA 15/03/1997 Học viện Nông nghiệp 19.75
280 HVN010154 PHÙNG HOÀI THU 26/05/1997 Học viện Nông nghiệp 15.5
281 HVN011769 PHÙNG ANH TUẤN 09/11/1997 Học viện Nông nghiệp 14.5
282 KHA011123 PHÙNG ANH TUẤN 05/02/1997 Học viện Nông nghiệp 18
283 TQU006241 PHÙNG MẠNH TÙNG 18/10/1997 Học viện Nông nghiệp 13.75
284 SPH019026 PHÙNG ĐẮC TUYẾN 09/02/1997 Học viện Nông nghiệp 21.5
285 TND028663 PHÙNG THỊ TUYẾT 10/01/1997 Học viện Nông nghiệp 19.5
286 DCN013345 PHÙNG THỊ XUÂN 24/08/1995 Học viện Nông nghiệp 15
287 SPH019885 PHÙNG THỊ YẾN 05/02/1997 Học viện Nông nghiệp 19.5
288 TDV037086 PHÙNG THỊ HẢI YẾN 22/08/1997 Học viện Nông nghiệp 20.25
289 KHA001016 PHÙNG THỊ BÌNH 2/12/1997 Học viện Nông nghiệp 16.75
290 SPH014632 PHÙNG TRỌNG SANG 6/4/1996 Học viện Nông nghiệp 12.5
291 KQH012982 PHÙNG VĂN THẮNG 13/8/1997 Học viện Nông nghiệp 14.75
292 SPH003447 PHÙNG LƯƠNG DUY 9/8/1997 Đại học Thương mại 22
293 HVN006082 PHÙNG THỊ LINH 19/09/1997 Đại học Thương mại 22.75
294 LNH003763 PHÙNG THỊ ÁNH HỒNG 29/07/1997 Đại học Thương mại 21.75
295 SPH016511 PHÙNG THỊ THÙY 8/7/1997 Đại học Thương mại 22
296 SPH018666 PHÙNG ĐỨC TUẤN 25/05/1997 Đại học Thương mại 22.25
297 SPH003105 PHÙNG THỊ KIM DUNG 3/8/1997 Đại học Thương mại 22.75
298 SPH004382 PHÙNG VIỆT ĐỨC 11/9/1997 Đại học Thương mại 22.25
299 HHA003565 PHÙNG THỊ HƯƠNG GIANG 27/05/1997 Đại học Thương mại 21.25
300 HHA003901 PHÙNG THÁI HÀ 16/05/1997 Đại học Thương mại 22.5
301 BKA009583 PHÙNG HỒNG NGỌC 2/9/1997 Đại học Thương mại 21.5
302 DCN002173 PHÙNG THỊ THÙY DƯƠNG 24/09/1996 Đại học Thương mại 22.5
303 SPH001413 PHÙNG THỊ NGỌC ANH 24/05/1996 Đại học Thương mại 22
304 SPH013968 PHÙNG THỊ PHƯỢNG 20/07/1997 Đại học Thương mại 23.75
305 BKA001607 PHÙNG ĐÌNH CHIẾN 28/06/1997 Đại học Thương mại 22.75
306 HVN010345 PHÙNG THỊ THỦY 25/07/1997 Đại học Thương mại 22
307 KHA005175 PHÙNG QUỐC KHÔI 29/10/1997 Đại học Thương mại 21.75
308 DCN011217 PHÙNG THỊ THÚY 24/11/1996 Đại học Thương mại 22.5
309 THP011067 PHÙNG THỊ HẢI NINH 8/11/1997 Đại học Thương mại 22
310 DCN006067 PHÙNG THỊ LỆ 9/8/1997 Đại học Thương mại 21.75
311 HVN008551 PHÙNG THẾ QUANG 5/11/1997 Đại học Thương mại 22
312 KHA006245 PHÙNG VĂN LUYỆN 31/05/1996 Đại học Thương mại 22.25
313 DCN007452 PHÙNG ĐỨC MINH 12/11/1997 Đại học Thương mại 22
314 HVN011938 PHÙNG THỊ TUYỀN 6/7/1997 Đại học Thương mại 22.5
315 BKA009291 PHÙNG THỊ KIM NGÂN 9/11/1996 Đại học Thương mại 21.75
316 HVN003954 PHÙNG THỊ HÒA 11/2/1997 Đại học Thương mại 23
317 SPH004648 PHÙNG THỊ GIANG 9/10/1997 Đại học Thương mại 22.25
318 SPH012658 PHÙNG THỊ NGỌC 9/3/1997 Đại học Thương mại 21.5
319 HVN004258 PHÙNG ĐẮC HUẤN 21/01/1997 Đại học Thương mại 21.25
320 THV014060 PHÙNG THỊ NGỌC TRÂM 4/11/1997 Học viện Báo chí & Tuyên truyền 22.5
321 BKA009972 PHÙNG THỊ NHUNG 18/08/1997 Học viện Báo chí & Tuyên truyền 21.25
322 SPH004649 PHÙNG THỊ GIANG 16/06/1997 Học viện Báo chí & Tuyên truyền 29
323 THV007723 PHÙNG THỊ MỸ LINH 23/08/1997 Học viện Báo chí & Tuyên truyền 20.75
324 TLA008211 PHÙNG LÊ PHƯƠNG LINH 23/02/1997 Học viện Báo chí & Tuyên truyền 30.75
325 BKA009972 PHÙNG THỊ NHUNG 18/08/1997 Học viện Báo chí & Tuyên truyền 21.25
326 HDT021284 PHÙNG THỊ HƯƠNG QUỲNH 13/05/1997 Học viện Báo chí & Tuyên truyền 30.5
327 KQH012142 PHÙNG THỊ THANH TÂM 5/1/1997 Học viện Báo chí & Tuyên truyền 21.25
328 THV014060 PHÙNG THỊ NGỌC TRÂM 4/11/1997 Học viện Báo chí & Tuyên truyền 21
329 TTB007161 PHÙNG ANH TUẤN 9/2/1997 Học viện Báo chí & Tuyên truyền 17
330 KHA008962  PHÙNG VĂN THANH 28/04/1995 Học viện Tài chính 30.33 
331 THP011871  PHÙNG THỊ PHƯỢNG 8/7/1997 Học viện Tài chính 23.5 
332 KQH012476  PHÙNG MINH THÀNH  5/3/1997 Học viện Tài chính 23.25 
333 SPH003970 PHÙNG DUY ĐẠT  21/02/1997 Học viện Tài chính 25.25 
334 SPH015116  PHÙNG THỊ TÂM 12/7/1997 Học viện Tài chính 24 
335 SPH001411  PHÙNG THỊ ANH  18/11/1997 Học viện Tài chính 23.75 
336 TDV001367 PHÙNG THỊ VÂN ANH  28/08/1997  Học viện Tài chính 23.5 
337 SPH010104  PHÙNG DIỆU LINH  01/03/1997  Học viện Tài chính 23.5 
338 THV013974  PHÙNG QUỲNH TRANG  18/07/1997  Học viện Tài chính 23.5 
339 DCN002990  PHÙNG THANH HÀ  16/03/1997  Học viện Tài chính 23.25 
340 THP006771 PHÙNG ĐỨC HUỲNH  6/7/1997 Học viện Tài chính 23.25 
341 HDT018128  PHÙNG ÁNH NGỌC  20/07/1997 Học viện Tài chính 23.25 
342 KQH007097  PHÙNG NGỌC KHÁNH  30/10/1997 Học viện Tài chính 23.25 
343 SPH019317  PHÙNG THANH VÂN  7/2/1997 Học viện Tài chính 23 
344 THV012038 PHÙNG QUANG THÀNH  15/11/1997  Học viện Tài chính 23 
345 HDT009388 PHÙNG MỸ HOÀ  4/1/1997 Học viện Tài chính 22.75 
346 DCN009325  PHÙNG THỊ QUYÊN  11/03/1997  Học viện Tài chính 22.75 
347 THP005382  PHÙNG THỊ HOA  16/09/1997  Học viện Tài chính 22.5 
348 SPH005724 PHÙNG THỊ HẰNG 16/03/1997 Học viện Tài chính 25.75 
349 HDT001457 PHÙNG THỊ ANH  26/08/1997 Học viện Tài chính 24.75 
350 TLA005455  PHÙNG THỊ THANH HOÀI 9/10/1997 Học viện Tài chính 24.5 
351 THV006302  PHÙNG THỊ MAI HƯƠNG  14/08/1997 Học viện Tài chính 24.25 
352 HHA013455  PHÙNG THỊ THOAN  10/11/1997 Học viện Tài chính 24.25 
353 THV015181 PHÙNG THỊ VẺ  7/9/1996 Học viện Tài chính 23.75 
354 YTB013045 PHÙNG THỊ THUỲ LINH  7/2/1997 Học viện Tài chính 23.75 
355 SPH005247   PHÙNG THỊ THANH HẢI   2/3/1997 Học viện Tài chính 23.5
356 DHU001037 PHÙNG THỊ NGỌC ÁNH 35613 Đại học Huế 24.25
357 DND017871 PHÙNG THỊ PHƯỚC 29/12/1997 Đại học Huế 22
358 HUI004417 PHÙNG NHẬT HẰNG 22/06/1996 Đại học Huế 26.42
359 DHU015891 PHÙNG THỊ THÚY NHI 35521 Đại học Huế 22.5
360 DHU020282 PHÙNG THỊ THÚY TÂM 35219 Đại học Huế 22
361 DHU014825 PHÙNG THỊ ÁI NGUYÊN 25/03/1997 Đại học Huế 38.83
362 DHU001621 PHÙNG HỮU BUN 25/09/1996 Đại học Huế 17.75
363 TDV010067 PHÙNG THỊ HIỀN 21/09/1997 Đại học Huế 28.92
364 DHU003657 PHÙNG THỊ ANH ĐÀO 35312 Đại học Huế 18.25
365 DND015827 PHÙNG CÔNG NHẤT 13/05/1997 Đại học Huế 31
366 DHU025897 PHÙNG ANH TUẤN 22/11/1997 Đại học Huế 16
367 DHU009657 PHÙNG CHÍ KHANH 35497 Đại học Huế 15.25
368 DHU004367 PHÙNG THẾ ĐỨC 27/10/1997 Đại học Huế 28
369 TTN014330 PHÙNG THANH PHONG 24/12/1997 Đại học Huế 27
370 DHU014824 PHÙNG NGUYÊN   Đại học Huế 26.75
371 DHU013391 PHÙNG THỊ TRÀ MY   Đại học Huế 17.75
372 DND016471 PHÙNG THỊ KIM NHUNG   Đại học Huế 18.5
373 DHU017118 PHÙNG XUÂN PHI   Đại học Huế 15
374 DHU013560 PHÙNG THỊ HỒNG NA   Đại học Đà Nẵng 21.75
375 DND001589 PHÙNG TRẦN HUY CẬN   Đại học Đà Nẵng 22.75
376 DND010663 PHÙNG KIM KÝ   Đại học Đà Nẵng 21.75
377 DND027845 PHÙNG ANH TUẤN   Đại học Đà Nẵng 24
378 DQN000926 PHÙNG HỮU BIÊN   Đại học Đà Nẵng 23
379 DHU018389 PHÙNG HỮU MINH QUANG   Đại học Đà Nẵng 22.75
380 DHU026060 PHÙNG HỬU TÙNG   Đại học Đà Nẵng 22.25
381 DND022660 PHÙNG VĂN THIỆN   Đại học Đà Nẵng 25.5
382 TDV012887 PHÙNG MẠNH HÙNG   Đại học Đà Nẵng 23.5
383 DND004357 PHÙNG QUỐC ĐẠT   Đại học Đà Nẵng 22
384 DND020672 PHÙNG NHỰT TÂM   Đại học Đà Nẵng 22.25
385 DND001706 PHÙNG THỊ HẢI CHÂU   Đại học Đà Nẵng 20
386 DND016472 PHÙNG THỊ MỸ NHUNG   Đại học Đà Nẵng 21.5
387 DQN005175 PHÙNG THANH HẠ   Đại học Đà Nẵng 19.25
388 DND024362 PHÙNG THỊ HỒNG THƯƠNG   Đại học Đà Nẵng 19.5
389 DND005044 PHÙNG THỊ TRÀ GIANG   Đại học Đà Nẵng 20
390 DND006945 PHÙNG THỊ MỸ HIỀN   Đại học Đà Nẵng 17
391 DND007416 PHÙNG THỊ THU HIẾU   Đại học Đà Nẵng 19
392 DND030295 PHÙNG THỊ TƯỜNG VY   Đại học Đà Nẵng 20.25
393 DND016208 PHÙNG THỊ NGỌC NHI   Đại học Đà Nẵng 21.75
394 DND025747 PHÙNG THỊ ĐOAN TRANG   Đại học Đà Nẵng 19
395 DND006435 PHÙNG TRƯỜNG HÂN   Đại học Đà Nẵng 20
396 TTN010020 PHÙNG BẢO YẾN LINH   Đại học Đà Nẵng 29.5
397 TTN004644 PHÙNG THỊ THANH HÀ   Đại học Đà Nẵng 27.75
398 DND020675 PHÙNG THỊ THANH TÂM   Đại học Đà Nẵng 29.75
399 NLS011487 PHÙNG NGUYỄN THU THẢO   Đại học Đà Nẵng 29.5
400 DQN018916 PHÙNG THỊ THU SANG   Đại học Đà Nẵng 27.33
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Vua Phùng Hưng

                 

  

 

   

 

   

Địa điểm truy cập Web

Locations of Site Visitors

Danh mục

Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 14


Hôm nayHôm nay : 770

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 53516

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6617862