Trang nhất » Tin Tức » Khuyến học dòng họ

Facebook Twitter More...DeliciousDiggFavorites

DANH SÁCH CÁC CHÁU HỌ PHÙNG ĐỖ ĐẠI HỌC TRÊN TOÀN QUỐC NĂM 2016 ĐỢT 1

Chủ nhật - 04/09/2016 10:50
STT Tên Năm sinh Điểm Trường
1 PHÙNG MINH NGỌC   28.5 Sĩ quan Lục quân 1
2 PHÙNG CHÍ DƯƠNG   27 Sĩ quan Lục quân 1
3 PHÙNG TIẾN ANH   24.75 Sĩ quan Lục quân 1
4 PHÙNG THANH TUẤN   24.5 Sĩ quan Lục quân 1
5 PHÙNG MINH TUẤN ANH   24.25 Sĩ quan Lục quân 1
6 PHÙNG VĂN TRÌNH   16.25 Sĩ quan Lục quân 1 (Khối C, Cao đẳng)
7 PHÙNG TRỌNG HOÀNG TÂM   12 Sĩ quan Lục quân 1 (Khối C, Cao đẳng)
8 PHÙNG THẾ LỘC   11 Sĩ quan Lục quân 1 (Khối C, Cao đẳng)
9 PHÙNG VĂN TÚ 15/11/1997 24.5 Sĩ quan Công binh
10 PHÙNG THẾ VINH 9/7/1998   Sĩ quan Thông tin (Hệ dân sự)
11 PHÙNG THẾ PHƯƠNG 7/7/1998   Sĩ quan Thông tin (Hệ dân sự)
12 PHÙNG VĂN THI   26,50 Sĩ quan Chính trị
13 PHÙNG VẦN KIÊM   26,00 Sĩ quan Chính trị
14 PHÙNG VIỆT HƯNG   25,00 Sĩ quan Chính trị
15 PHÙNG GIA DUY   23,25 Sĩ quan Chính trị
16 PHÙNG VĂN CỬ   22 Sĩ quan Chính trị
17 PHÙNG KHẮC THÀNH   22,75 Sĩ quan Chính trị
18 PHÙNG BÁ KIÊN   26 Sĩ quan Phòng hóa
19 PHÙNG QUANG HUY 9/3/1998 16.75 Học viện Khoa học Quân sự (Hệ DS)
20 PHÙNG QUANG THẮNG 30/7/1998 20 Học viện Khoa học Quân sự (Hệ DS)
21 PHÙNG THỊ LỆ THU 2/8/1998 15 Học viện Hậu cần (Hệ CĐ)
22 PHÙNG MINH QUYẾT 4/10/1998 28 Học viện Biên phòng
23 PHÙNG MẠNH HÙNG 7/5/1998 29.5 Học viện Biên phòng
24 PHÙNG VĂN NGHIỆP 16/04/1998 21.5 Học viện Biên phòng
25 PHÙNG THỊ THÚY HUYỀN 14/04/1998 21.5 Đại học Thương Mại
26 PHÙNG THỊ QUYÊN 2/7/1998 23.5 Đại học Thương Mại
27 PHÙNG THỊ XUÂN MINH 11/12/1998 22.75 Đại học Thương Mại
28 PHÙNG THỊ ÁNH HỒNG 28/08/1998 21.75 Đại học Thương Mại
29 PHÙNG THỊ HẢI LINH 21/08/1998 21.75 Đại học Thương Mại
30 PHÙNG THỊ NGA 18/03/1998 22.25 Đại học Thương Mại
31 PHÙNG VIỆT CƯỜNG 19/03/1998 21.25 Đại học Thương Mại
32 PHÙNG HỒNG CHÂM 26/06/1998 21.25 Đại học Thương Mại
33 PHÙNG THỊ HƯƠNG 1/1/1998 22.25 Đại học Thương Mại
34 PHÙNG THỊ NGA 12/11/1998 21 Đại học Thương Mại
35 PHÙNG THỊ ÁNH 15/05/1998 23.75 Đại học Thương Mại
36 PHÙNG THỊ NGỌC HIỀN 17/02/1998 23 Đại học Thương Mại
37 PHÙNG THỊ LIỄU 15/10/1998 23.25 Đại học Thương Mại
38 PHÙNG THỊ CHUNG 12/9/1998 24 Đại học Thương Mại
39 PHÙNG THỊ HOA 10/6/1998 22.25 Đại học Thương Mại
40 PHÙNG THỊ PHƯƠNG ANH 4/10/1998 22 Đại học Thương Mại
41 PHÙNG TOÀN SONG 20/04/1998 21.5 Đại học Thương Mại
42 PHÙNG THỊ THU 30/07/1998 22 Đại học Thương Mại
43 PHÙNG QUỐC KHÁNH 23/11/1998 23 Đại học Thương Mại
44 PHÙNG THỊ LUYẾN 25/04/1998 23 Đại học Thương Mại
45 PHÙNG THỊ THÙY 16/08/1998 21.5 Đại học Thương Mại
46 PHÙNG VĂN CƯƠNG 9/11/1998 22.5 Đại học Thương Mại
47 PHÙNG THỊ THANH HỒNG 24/09/1997 22.5 Đại học Thương Mại
48 PHÙNG THỊ NGỌC HUYỀN 18/07/1998 22.5 Đại học Thương Mại
49 PHÙNG MINH THƯƠNG 24/01/1998 21.5 Đại học Thương Mại
50 PHÙNG THỊ THU TRANG 22/07/1998 22 Đại học Thương Mại
51 PHÙNG ĐỨC ANH 1/2/1998 24.75 Đại học Thương Mại
52 PHÙNG THỊ ÁNH 2/5/1998 24.5 Đại học Thương Mại
53 PHÙNG THỊ HUYỀN 5/7/1998 23.5 Đại học Thương Mại
54 PHÙNG THỊ NHÀI 1/8/1998 23.5 Đại học Thương Mại
55 PHÙNG QUANG TRƯỜNG 6/2/1998 23.5 Đại học Thương Mại
56 PHÙNG THỊ YẾN YẾN 2/5/1998 23.75 Đại học Thương Mại
57 PHÙNG HỮU TIẾN 25/08/1998 22.5 Đại học Thương Mại
58 PHÙNG THỊ THÚY  7/6/1998 22.5 Đại học Thương Mại
59 PHÙNG VIỆT HOÀNG 24/05/1998 22 Đại học Thương Mại
60 PHÙNG ANH THƯ 7/2/1998 21.25 Đại học Thương Mại
61 PHÙNG MAI ANH 27/11/1998 29.75 Đại học Thương Mại
62 PHÙNG THỊ DIỄM 15/10/1998 30.75 Đại học Thương Mại
63 PHÙNG THỊ LINH 27/12/1997 32 Đại học Thương Mại
64 PHÙNG THỊ LOAN 23/01/1998 30.25 Đại học Thương Mại
65 PHÙNG NGỌC ANH QUANG 26/03/1998 27 Đại học Y Hà Nội
66 PHÙNG MINH HIỂN 28/06/1998 28.25 Đại học Y Hà Nội
67 PHÙNG THUỲ DƯƠNG 28/12/1998 27 Đại học Y Hà Nội
68 PHÙNG GIA THÀNH 20/03/1998 27.5 Đại học Y Hà Nội
69 PHÙNG QUANG VIỆT 27/08/1998 27 Đại học Y Hà Nội
70 PHÙNG ĐỨC TUÂN 22/05/1997 26.25 Đại học Y Hà Nội
71 PHÙNG THỊ NGỌC ANH 27/09/1998 25.75 Đại học Y Hà Nội
72 PHÙNG THỊ THANH THÚY 01/08/1998 24.75 Đại học Y Hà Nội
73 PHÙNG THỊ CHIẾN 23/08/1998 24.5 Đại học Y Hà Nội
74 PHÙNG THỊ BÍCH NGỌC 26/02/1998 27 Đại học Y Hà Nội
75 PHÙNG THỊ HẠNH 20/09/1998 28.25 Đại học Dược Hà Nội
76 PHÙNG MINH HIẾN 28/06/1998 26.75 Đại học Dược Hà Nội
77 PHÙNG THỊ HƯỜNG 13/01/1998 26.75 Đại học Dược Hà Nội
78 PHÙNG THỊ THÙY LINH 19/10/1998 27.25 Đại học Dược Hà Nội
79 PHÙNG THỊ CHIẾN 23/08/1998 24.5 Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam
80 PHÙNG HỮU HẢI 16/03/1997 23,25 Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam
81 PHÙNG THỊ LỆ 28/01/1998 23 Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam
82 PHÙNG THỊ LOAN 9/7/1998 25 Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam
83 PHÙNG THỊ TRANG 29/11/1998 24 Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam
84 PHÙNG DANH CHÍNH 22/10/1998 26.75 Đại học Y Dược Hải Phòng
85 PHÙNG VĂN ĐỨC 27/06/1998 24 Đại học Y Dược Hải Phòng
86 PHÙNG THỊ HÀ 23/12/1998 24.75 Đại học Y Dược Hải Phòng
87 PHÙNG THỊ HẢI DƯƠNG 8/8/1998   Đại học Y Dược Thái Bình
88 PHÙNG THỊ BÍCH HỒNG 19/09/1998   Đại học Y Dược Thái Bình
89 PHÙNG THỊ BÍCH 27/11/1997   Đại học Y Dược Thái Bình
90 PHÙNG LINH CHI 10/3/1998   Đại học Y Dược Thái Bình
91 PHÙNG LỆ DIỄM 7/9/1998   Đại học Y Dược Thái Bình
92 PHÙNG THỊ BÍCH NGỌC 3/3/1998   Đại học Y Dược Thái Bình
93 PHÙNG THỊ THANH HOA 15/08/1998   Đại học Y Dược Thái Bình
94 PHÙNG TIẾN ANH 16/01/1998 23.25 Đại học Y Dược Vinh
95 PHÙNG THỊ BÍCH NGỌC 03/03/1998 23.25 Đại học Y Dược Vinh
96 PHÙNG THỊ THẢO NGUYÊN 19/10/1998 17.25 Đại học Y Dược Vinh (CĐ)
97 PHÙNG THỊ TRANG 02/08/1998 13.75 Đại học Y Dược Vinh (CĐ)
98 PHÙNG LINH CHI 10/3/1998 23.75 Đại học Y Dược Thái Nguyên
99 PHÙNG THÚY HÀ 28/10/1998 22.25 Đại học Y Dược Thái Nguyên
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Vua Phùng Hưng

                 

  

 

   

 

   

Địa điểm truy cập Web

Locations of Site Visitors

Danh mục

Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 60


Hôm nayHôm nay : 1033

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 57765

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6622111