Trang nhất » Tin Tức » Khuyến học dòng họ

Facebook Twitter More...DeliciousDiggFavorites

DANH SÁCH CÁC CHÁU HỌ PHÙNG ĐỖ ĐẠI HỌC TRÊN TOÀN QUỐC NĂM 2016 ĐỢT 2

Thứ tư - 07/09/2016 14:19
100 PHÙNG VĂN LÂM 3/5/1997 21.75 Đại học Công Đoàn
101 PHÙNG NGUYỆT ÁNH 6/8/1998 20 Đại học Công Đoàn
102 PHÙNG THỊ HẢI LINH 21/08/1998 21.75 Đại học Công Đoàn
103 PHÙNG THỊ LAN HƯƠNG 29/09/1998 19.75 Đại học Công Đoàn
104 PHÙNG THỊ LAN 20/11/1998 20 Đại học Công Đoàn
105 PHÙNG THỊ MỸ LINH 27/10/1998 19.5 Đại học Công Đoàn
106 PHÙNG THỊ LINH 5/8/1998 20.5 Đại học Công Đoàn
107 PHÙNG THỊ LOAN 20/03/1998 20.75 Đại học Công Đoàn
108 PHÙNG THỊ BÍCH NGỌC 15/12/1998 20.75 Đại học Công Đoàn
109 PHÙNG THỊ THANH HUYỀN 16/08/1998 19 Đại học Công Đoàn
110 PHÙNG THỊ THU 20/08/1998 19.75 Đại học Công Đoàn
111 PHÙNG THỊ HẢI YẾN 31/07/1998 18 Đại học Công Đoàn
112 PHÙNG THỊ THU HUYỀN 30/09/1998 23 Đại học Công Đoàn
113 PHÙNG THỊ LINH 26/05/1998 23.75 Đại học Công Đoàn
114 PHÙNG THỊ PHƯƠNG 22/07/1998 24.5 Đại học Công Đoàn
115 PHÙNG VĂN QUANG 27/09/1998 24.75 Đại học Công Đoàn
116 PHÙNG THỊ TUYẾT 19/08/1998 23.5 Đại học Công Đoàn
117 PHÙNG THỊ VÂN 11/12/1998 24.5 Đại học Công Đoàn
118 PHÙNG THÚY NGA 24/02/1998 20.25 Đại học Lao động & Xã hội
119 PHÙNG THỊ THANH HUYỀN 16/08/1998 19 Đại học Lao động & Xã hội
120 PHÙNG HUYỀN TRANG 18/11/1998 18.75 Đại học Lao động & Xã hội
121 PHÙNG MINH ĐỨC 24/07/1998 18.5 Đại học Lao động & Xã hội
122 PHÙNG THỊ MAI LINH 24/11/1998 18.5 Đại học Lao động & Xã hội
123 PHÙNG THỊ THU 16/04/1998 16.5 Đại học Lao động & Xã hội
124 PHÙNG THỊ LAN 20/11/1998 20 Đại học Lao động & Xã hội
125 PHÙNG THỊ LAN HƯƠNG 29/09/1998 19.75 Đại học Lao động & Xã hội
126 PHÙNG MINH THIỆN 17/12/1996 19.25 Đại học Lao động & Xã hội
127 PHÙNG THỊ HUYỀN 24/01/1998 18.75 Đại học Lao động & Xã hội
128 PHÙNG THỊ THÚY DƯƠNG 1/10/1998 18.25 Đại học Lao động & Xã hội
129 PHÙNG THỊ TRANG 2/6/1998 18 Đại học Lao động & Xã hội
130 PHÙNG ANH ĐỨC 22/02/1998 21 Đại học Lao động & Xã hội
131 PHÙNG THỊ HIỀN 11/5/1998 20.5 Đại học Lao động & Xã hội
132 PHÙNG THỊ THU HÀ 10/12/1998 20 Đại học Lao động & Xã hội
133 PHÙNG THỊ CHAO 5/10/1998 19.75 Đại học Lao động & Xã hội
134 PHÙNG VĂN KHÁNH 7/10/1998 19.25 Đại học Lao động & Xã hội
135 PHÙNG HƯƠNG GIANG 30/10/1998 19 Đại học Lao động & Xã hội
136 PHÙNG KHÁNH LINH 15/04/1998 19 Đại học Lao động & Xã hội
137 PHÙNG THỊ AN CƯ 13/08/1998 19 Đại học Lao động & Xã hội
138 PHÙNG THỊ NGÂN 22/08/1998 18.75 Đại học Lao động & Xã hội
139 PHÙNG THỊ MINH HUYỀN 12/1/1998 18.75 Đại học Lao động & Xã hội
140 PHÙNG KHẮC KHÔI 26/09/1998 18.75 Đại học Lao động & Xã hội
141 PHÙNG TÙNG LINH 20/03/1998 18.25 Đại học Lao động & Xã hội
142 PHÙNG THỊ HUYỀN 30/07/1998 18.25 Đại học Lao động & Xã hội
143 PHÙNG MINH ĐỨC 24/07/1998 18.5 Đại học Điện Lực
144 PHÙNG MẠNH HÙNG 03/11/1998 18.5 Đại học Điện Lực
145 PHÙNG QUỐC KHÁNH 16/06/1998 18.5 Đại học Điện Lực
146 PHÙNG THẾ NAM 23/02/1998 19.5 Đại học Điện Lực
147 PHÙNG THỊ QUYÊN 19/09/1998 20 Đại học Điện Lực
148 PHÙNG HỮU TÀI 30/07/1998 16 Đại học Điện Lực
149 PHÙNG VĂN TÚ 14/11/1998 13.25 Đại học Điện Lực
150 PHÙNG MINH HIỀN 23/01/98   Đại học Luật Hà Nội
151 PHÙNG THU ANH 25/05/98   Đại học Luật Hà Nội
152 PHÙNG THỊ TRANG 2/6/1998   Đại học Luật Hà Nội
153 PHÙNG THỊ QUỲNH HƯƠNG 24/10/96   Đại học Luật Hà Nội
154 PHÙNG THỊ THANH NHÃ 24/10/96   Đại học Luật Hà Nội
155 PHÙNG THỊ THANH HẰNG 23/11/98   Đại học Luật Hà Nội
156 PHÙNG THỊ THU HOÀI 5/8/1998   Đại học Luật Hà Nội
157 PHÙNG THỊ LEN 14/07/98   Đại học Luật Hà Nội
158 PHÙNG THỊ THẢO 21/06/97   Đại học Luật Hà Nội
159 PHÙNG KIM TUYẾN 21/04/98   Đại học Luật Hà Nội
160 PHÙNG THỊ HIỀN 30/09/98   Đại học Luật Hà Nội
161 PHÙNG THỊ OANH 24/04/97   Đại học Luật Hà Nội
162 PHÙNG DĐỨC TOẢN 5/3/1997   Đại học Luật Hà Nội
163 PHÙNG QUANG HÀO 13/04/98   Đại học Luật Hà Nội
164 PHÙNG THỊ DĐIỂM 13/04/98   Đại học Luật Hà Nội
165 PHÙNG TIẾN ĐẠT 14/01/1998   Đại học Thăng Long
166 PHÙNG THỊ NHƯ PHƯƠNG 22/04/1998   Đại học Thăng Long
167 PHÙNG MINH ANH 28/01/1997   Đại học Thăng Long
168 PHÙNG THỊ MINH PHƯỢNG 30/07/1998   Đại học Thăng Long
169 PHÙNG CAO VINH 26/12/1998   Đại học Thăng Long
170 PHÙNG THỊ VÂN ANH 28/12/1998   Đại học Thăng Long
171 PHÙNG MẠNH LÂM 10/10/1998   Đại học Thăng Long
172 PHÙNG THÚY QUỲNH 28/02/1998   Đại học Thăng Long
173 PHÙNG THỊ KHÁNH LINH 03/11/1998   Đại học Thăng Long
174 PHÙNG THỊ HƯỜNG 05/05/1998   Đại học Thăng Long
175 PHÙNG LINH TRANG 18/10/1990   Đại học Thăng Long
176 PHÙNG MINH ĐỨC 04/04/1998   Đại học Thăng Long
177 PHÙNG THỊ LAN ANH 03/06/1998   Đại học Thăng Long
178 PHÙNG MAI ANH     Học viện Ngân hàng
179 PHÙNG THỊ HOÀNG ANH     Học viện Ngân hàng
180 PHÙNG NGỌC BÍCH     Học viện Ngân hàng
181 PHÙNG CÔNG BẰNG     Học viện Ngân hàng
182 PHÙNG VIỆT CƯỜNG     Học viện Ngân hàng
183 PHÙNG HỒNG CHÂM     Học viện Ngân hàng
184 PHÙNG THỊ DUYÊN     Học viện Ngân hàng
185 PHÙNG THU GIANG     Học viện Ngân hàng
186 PHÙNG THỊ HÀ     Học viện Ngân hàng
187 PHÙNG THANH HÀ     Học viện Ngân hàng
188 PHÙNG MINH HẢI     Học viện Ngân hàng
189 PHÙNG THỊ HOÀN     Học viện Ngân hàng
190 PHÙNG VIỆT HOÀNG     Học viện Ngân hàng
191 PHÙNG TẤN HÙNG     Học viện Ngân hàng
192 PHÙNG THỊ NGỌC HUYỀN     Học viện Ngân hàng
193 PHÙNG THỊ HƯƠNG     Học viện Ngân hàng
194 PHÙNG THỊ THU HƯƠNG     Học viện Ngân hàng
195 PHÙNG VĂN LỢI     Học viện Ngân hàng
196 PHÙNG THỊ LIÊN     Học viện Ngân hàng
197 PHÙNG THỊ TRÀ MY     Học viện Ngân hàng
198 PHÙNG THÀNH NAM     Học viện Ngân hàng
199 PHÙNG THỊ KIM NGÂN     Học viện Ngân hàng
200 PHÙNG THỊ NGÂN     Học viện Ngân hàng
201 PHÙNG THỊ NHUNG     Học viện Ngân hàng
202 PHÙNG TRỌNG PHAN     Học viện Ngân hàng
203 PHÙNG THU PHƯƠNG     Học viện Ngân hàng
204 PHÙNG THỊ QUỲNH     Học viện Ngân hàng
205 PHÙNG ĐỨC THẮNG     Học viện Ngân hàng
206 PHÙNG THỊ THU     Học viện Ngân hàng
207 PHÙNG THỊ THUÝ     Học viện Ngân hàng
208 PHÙNG ANH THƯ     Học viện Ngân hàng
209 PHÙNG THỊ THU TRANG     Học viện Ngân hàng
210 PHÙNG THỊ CẨM TÚ     Học viện Ngân hàng
211 PHÙNG MINH TUẤN     Học viện Ngân hàng
212 PHÙNG THẢO VI     Học viện Ngân hàng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Vua Phùng Hưng

                 

  

 

   

 

   

Địa điểm truy cập Web

Locations of Site Visitors

Danh mục

Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 55


Hôm nayHôm nay : 1029

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 57761

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6622107