Trang nhất » Tin Tức » Khuyến học dòng họ

Facebook Twitter More...DeliciousDiggFavorites

DANH SÁCH CÁC CHÁU HỌ PHÙNG ĐỖ ĐẠI HỌC TRÊN TOÀN QUỐC NĂM 2016 ĐỢT 3

Thứ sáu - 09/09/2016 22:59
213 PHÙNG THỊ MY 11/09/1998   Đại học Văn Hóa Hà Nội
214 PHÙNG THỊ MINH TRANG 05/03/1998   Đại học Văn Hóa Hà Nội
215 PHÙNG HẢI YẾN 25/09/1998   Đại học Văn Hóa Hà Nội
216 PHÙNG THỊ LINH 13/07/1997   Đại học Văn Hóa Hà Nội
217 PHÙNG THỊ LAN HƯƠNG 28/02/1997   Đại học Văn Hóa Hà Nội
218 PHÙNG THÚY TRANG 31/08/1998   Đại học Văn Hóa Hà Nội
219 PHÙNG ANH THIÊN 7/8/1998 20.75 Đại học Kiến trúc TP.HCM
220 PHÙNG VŨ THÙY TRANG 8/12/1998 18.5 Đại học Kiến trúc TP.HCM
221 PHÙNG THỊ MỸ HUYỀN 2/10/1998 20.25 Đại học Kiến trúc TP.HCM
222 PHÙNG NHƯ BẢO 1/24/1998 20.25 Đại học Kiến trúc TP.HCM
223 PHÙNG MINH NHỰT 6/11/1998 23.25 Đại học Kiến trúc TP.HCM
224 PHÙNG YẾN PHƯƠNG 09/12/1997 25.25 Đại học Ngoại Thương ( Cơ sở Hà Nội )
225 PHÙNG NGỌC QUỲNH 19/11/1997 25 Đại học Ngoại Thương ( Cơ sở Hà Nội )
226 PHÙNG PHƯƠNG THẢO 27/11/1996 26 Đại học Ngoại Thương ( Cơ sở Hà Nội )
227 PHÙNG THỊ NHƯ NAM 04/08/1997 25 Đại học Ngoại Thương ( Cơ sở Hà Nội )
228 PHÙNG KHÁNH LINH 20/10/1997 26.5 Đại học Ngoại Thương ( Cơ sở Hà Nội )
229 PHÙNG NHẬT LINH 07/08/1997 25 Đại học Ngoại Thương ( Cơ sở Hà Nội )
230 PHÙNG THỊ MAI HƯƠNG 14/10/1997 26 Đại học Ngoại Thương ( Cơ sở Hà Nội )
231 PHÙNG THÙY LINH 26/11/1997 33.42 Đại học Ngoại Thương ( Cơ sở Hà Nội )
234 PHÙNG THỊ KIM ANH 01/08/1997 27.75 Đại học Ngoại Thương ( Cơ sở Hà Nội )
235 PHÙNG THỊ HƯỜNG 20/10/1997 26.25 Đại học Ngoại Thương ( Cơ sở Hà Nội )
236 PHÙNG THỊ HƯƠNG TRANG 19/10/1997 25.5 Đại học Ngoại Thương ( Cơ sở Hà Nội )
237 PHÙNG THU HẰNG 18/12/1997 25 Đại học Ngoại Thương ( Cơ sở Hà Nội )
238 PHÙNG ĐỨC ANH 2/1/1998   Học Viện Tài Chính
239 PHÙNG THỊ QUỲNH ANH 5/3/1998   Học Viện Tài Chính
240 PHÙNG THẾ ANH 17/3/1998   Học Viện Tài Chính
241 PHÙNG TIẾN ANH 16/1/1998   Học Viện Tài Chính
242 PHÙNG NGỌC ÁNH 16/12/1997   Học Viện Tài Chính
243 PHÙNG THỊ THANH CHÚC 26/3/1998   Học Viện Tài Chính
244 PHÙNG THÙY DUNG 16/12/1998   Học Viện Tài Chính
245 PHÙNG THỊ DUYÊN 6/5/1998   Học Viện Tài Chính
246 PHÙNG THỊ MỸ DUYÊN 27/8/1998   Học Viện Tài Chính
247 PHÙNG THỊ AN GIANG 20/1/1998   Học Viện Tài Chính
248 PHÙNG VIỆT HÀ 22/11/1998   Học Viện Tài Chính
249 PHÙNG THỊ HOA  15/5/1998   Học Viện Tài Chính
250 PHÙNG THỊ HOA 6/10/1998   Học Viện Tài Chính
251 PHÙNG THỊ HOA 22/3/1998   Học Viện Tài Chính
252 PHÙNG QUANG HUY 1/1/1998   Học Viện Tài Chính
253 PHÙNG THỊ HUYỀN 7/5/1998   Học Viện Tài Chính
254 PHÙNG THỊ QUỲNH HƯƠNG 24/10/1996   Học Viện Tài Chính
255 PHÙNG MỸ LINH 31/3/1997   Học Viện Tài Chính
256 PHÙNG THỊ ÁNH LINH 16/2/1998   Học Viện Tài Chính
257 PHÙNG THỊ XUÂN MINH 12/11/1998   Học Viện Tài Chính
258 PHÙNG PHƯƠNG NGA 10/9/1998   Học Viện Tài Chính
259 PHÙNG THỊ NHÀI 8/1/1998   Học Viện Tài Chính
260 PHÙNG THỊ THẢO 13/11/1998   Học Viện Tài Chính
261 PHÙNG HÀ TRANG 4/2/1998   Học Viện Tài Chính
262 PHÙNG THỊ TRANG 19/9/1998   Học Viện Tài Chính
263 PHÙNG NGỌC THU UYÊN 23/9/1998   Học Viện Tài Chính
264 PHÙNG THỊ CẨM TÚ 6/9/1998   Học Viện Tài Chính
265 PHÙNG QUANG TRƯỜNG 2/6/1998   Học Viện Tài Chính
266 Phùng Thị Thùy Dương 12/10/1998 17.5 Đại học Tài Nguyên và Môi Trường HN
267 Phùng Hưng 20/09/1998 17.5 Đại học Tài Nguyên và Môi Trường HN
268 Phùng Lan Phương 29/01/1998 18 Đại học Tài Nguyên và Môi Trường HN
269 Phùng Quỳnh Anh 16/09/1998 18.75 Đại học Tài Nguyên và Môi Trường HN
270 Phùng Thị Thùy Dương 10/01/1998 18.25 Đại học Tài Nguyên và Môi Trường HN
271 Phùng Thị Duyên 19/12/1997 17.5 Đại học Tài Nguyên và Môi Trường HN
272 Phùng Thị Trà Giang 14/06/1998 17 Đại học Tài Nguyên và Môi Trường HN
273 Phùng Thùy Linh 05/10/1998 17 Đại học Tài Nguyên và Môi Trường HN
274 Phùng Thị Thu Phương 02/12/1998 16.25 Đại học Tài Nguyên và Môi Trường HN
275 Phùng Thị Bích Thủy 01/04/1998 16.25 Đại học Tài Nguyên và Môi Trường HN
276 Phùng Xuân Lãm 26/03/1997 16 Đại học Tài Nguyên và Môi Trường HN
277 Phùng Minh Thanh 15/09/1998 15.75 Đại học Tài Nguyên và Môi Trường HN
278 Phùng Đức Thịnh 13/05/1998 18 Đại học Tài Nguyên và Môi Trường HN
279 Phùng Thái Bảo 22/01/1997 17.75 Đại học Tài Nguyên và Môi Trường HN
280 Phùng Anh Đức 02/09/1998 16.75 Đại học Tài Nguyên và Môi Trường HN
281 Phùng Văn Hảo 29/11/1998 16.75 Đại học Tài Nguyên và Môi Trường HN
282 Phùng Văn Huy 23/07/1995 16.5 Đại học Tài Nguyên và Môi Trường HN
283 Phùng Văn Ngọc 09/03/1998 16.25 Đại học Tài Nguyên và Môi Trường HN
284 Phùng Thúy Quỳnh 28/02/1998 17.25 Đại học Tài Nguyên và Môi Trường HN
285 Phùng Gia Khiêm 28/05/1998 18 Đại học Tài Nguyên và Môi Trường HN
286 Phùng Ngọc Thiện 01/10/1998 15.25 Đại học Tài Nguyên và Môi Trường HN
287 Phùng Mỹ Linh 15/05/1998 21 Đại học Tài Nguyên và Môi Trường HN
288 Phùng Văn Thuận 28/02/1998 21.5 Đại học Tài Nguyên và Môi Trường HN
289 Phùng Thị Thùy Linh 13/05/1998 16.25 Đại học Tài Nguyên và Môi Trường HN
290 Phùng Thùy Dung 18/04/1997 18.75 Đại học Tài Nguyên và Môi Trường HN
291 Phùng Việt Hà 16/12/1998 17 Đại học Tài Nguyên và Môi Trường HN
292 Phùng Minh Hải 23/10/1998 18.75 Đại học Tài Nguyên và Môi Trường HN
293 Phùng Trung Hiếu 13/10/1998 20.5 Đại học Tài Nguyên và Môi Trường HN
294 Phùng Việt Hoàng 09/10/1998 17.75 Đại học Tài Nguyên và Môi Trường HN
295 Phùng Gia Huy 15/03/1998 18 Đại học Tài Nguyên và Môi Trường HN
296 Phùng Thị Kiều Loan 26/08/1998 18 Đại học Tài Nguyên và Môi Trường HN
297 Phùng Thị Thu 31/07/1997 18.25 Đại học Tài Nguyên và Môi Trường HN
298 Phùng Đình Tuấn 22/06/1998 18.25 Đại học Tài Nguyên và Môi Trường HN
299 Phùng Việt Hoàng 06/04/1997 15.75 Đại học Tài Nguyên và Môi Trường HN
300 PHÙNG THỊ THU HÀ   21.15 Học Viện Hành Chính Quốc Gia
301 PHÙNG TRUNG HIẾU   20.6 Học Viện Hành Chính Quốc Gia
302 PHÙNG THU HÒA   19.5 Học Viện Hành Chính Quốc Gia
303 PHÙNG THỊ THIÊN ĐỊNH   24.5 Học Viện Hành Chính Quốc Gia
304 PHÙNG LÊ HUYỀN ANH   20.6 Học Viện Hành Chính Quốc Gia
305 PHÙNG THỊ THU TRANG   20.2 Học Viện Hành Chính Quốc Gia
306 PHÙNG THỊ HẰNG   19.6 Học Viện Hành Chính Quốc Gia
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Vua Phùng Hưng

                 

  

 

   

 

   

Địa điểm truy cập Web

Locations of Site Visitors

Danh mục

Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 51


Hôm nayHôm nay : 1025

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 57757

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6622103