Trang nhất » Tin Tức » Khuyến học dòng họ

Facebook Twitter More...DeliciousDiggFavorites

DANH SÁCH CÁC CHÁU HỌ PHÙNG ĐỖ ĐẠI HỌC TRÊN TOÀN QUỐC NĂM 2016 ĐỢT 4

Thứ bảy - 17/09/2016 16:52
307 PHÙNG VĂN TIẾN ANH 10/1/1998 24 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
308 PHÙNG THÁI NAM 1/1/1998 21.5 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
309 PHÙNG VĂN TÚ 7/10/1998 24 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
310 PHÙNG TẤN PHÚC 11/8/1998 22 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
311 PHÙNG XUÂN HƯNG 15/7/1998 23.25 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
312 PHÙNG NGỌC QUỐC 24/6/1998 23 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
313 PHÙNG VĂN MỘT 16/3/1998 20.5 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
314 PHÙNG NGỌC TẤN 4/6/1998 21 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
315 PHÙNG ANH ĐỨC 22/6/1998 44.25 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
316 PHÙNG HỮU TÀI 2/4/1998 43 Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
317 PHÙNG QUỐC BẢO 2/4/1996 20.5 Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng
318 PHÙNG THỊ NGỌC PHÚC 14/10/1998 21.75 Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng
319 PHÙNG THỊ THU TRÂM 3/12/1998 21 Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng
320 PHÙNG THỊ ĐOAN TRANG 16/02/1998 22.25 Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng
321 PHÙNG THỊ SANG 1/12/1998 23.5 Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng
322 PHÙNG THỊ HÀ TRANG 11/9/1998 23.75 Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng
323 PHÙNG TẤN ĐĂNG ĐÀN 1/6/1998 19.75 Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng
324 PHÙNG THỊ TRANG 2/6/1998 22.25 Đại học Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng
325 PHÙNG NGỌC ANH 18/11/1998 29.75 Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng
326 PHÙNG XUÂN LÂM 16/2/1998 26.25 Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng
327 PHÙNG THỊ HƯỜNG 30/1/1998 27 Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng
328 PHÙNG THỊ NHẬT LINH 7/2/1998 22.5 Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng
329 PHÙNG ĐẶNG THỊ MỸ PHÚC 24/11/1998 24.5 Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng
330 PHÙNG THỊ MINH LÝ 27/7/1998 27.75 Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng
331 PHÙNG VĂN LỢI 24/8/1997 18 Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
332 PHÙNG THỊ HƯƠNG 13/5/1997 18.5 Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
333 PHÙNG THỊ KIM TUYẾN 7/12/1998 19.25 Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
334 PHÙNG TIỂU MY 6/3/1998 19 Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
335 PHÙNG VĂN NAM 25/5/1997 18.5 Đại học Sư Phạm - Đại học Đà Nẵng
336 PHÙNG THANH AN   22.25 Đại học KHTN - TP HCM (CĐ)
337 PHÙNG VĂN HÒA   19 Đại học KHTN - TP HCM (CĐ)
338 PHÙNG QUỐC MINH KHÁNH   18.25 Đại học KHTN - TP HCM (CĐ)
339 PHÙNG THỊ NHIỀU   24.25 Đại học KHTN - TP HCM 
340 PHÙNG THỊ KIỀU TRANG   24.75 Đại học KHTN - TP HCM 
341 PHÙNG LÊ BẰNG   24.25 Đại học KHTN - TP HCM 
342 PHÙNG VĂN ĐỨC   22.75 Đại học KHTN - TP HCM 
343 PHÙNG NGUYỄN DIỆU THU 23/03/1997 23.5 Đại học Ngân Hàng -TP HCM
344 PHÙNG THỊ HUYỀN 19/05/1998 23 Đại học Ngân Hàng -TP HCM
345 PHÙNG TRỌNG TÂN 15/03/1998 22.5 Đại học Ngân Hàng -TP HCM
346 PHÙNG TÚ NGUYỆT 23/10/1998 22.5 Đại học Ngân Hàng -TP HCM
347 PHÙNG THỊ MỸ LINH 20/08/1998 22 Đại học Ngân Hàng -TP HCM
348 PHÙNG NGUYỄN ĐĂNG DUY 23/08/1998 22 Đại học Ngân Hàng -TP HCM
349 PHÙNG THỊ THANH HẢO 19/01/1998 22 Đại học Ngân Hàng -TP HCM
350 PHÙNG THỊ TUYẾT THU 16/11/1998 21.75 Đại học Ngân Hàng -TP HCM
351 PHÙNG KHẮC NHU 30/11/1998 21.75 Đại học Ngân Hàng -TP HCM
352 PHÙNG THỊ QUỲNH ANH 20/01/1998 21.5 Đại học Ngân Hàng -TP HCM
353 PHÙNG MỸ DUYÊN 31/10/1998 21 Đại học Ngân Hàng -TP HCM
354 PHÙNG THỊ HUỆ 20/05/1998 20.75 Đại học Ngân Hàng -TP HCM
355 PHÙNG THỊ THÙY DUNG 19/10/1998 20.5 Đại học Ngân Hàng -TP HCM
356 PHÙNG NGUYỄN TƯỜNG VI 01/06/1998 20.5 Đại học Ngân Hàng -TP HCM
357 PHÙNG NGỌC VÂN ANH 15/11/1998 20.5 Đại học Ngân Hàng -TP HCM
358 PHÙNG LÊ THÚY PHƯƠNG 02/09/1998 22.75 Đại học Ngân Hàng -TP HCM
359 PHÙNG TRUNG HIẾU 20/2/1998 15.5 Đại học sân khấu, điện ảnh Hà Nội
360 PHÙNG MINH CHÂU 26/1/1998 23.5 Đại học sân khấu, điện ảnh Hà Nội
361 PHÙNG MINH NHẬT   21 Đại học sân khấu, điện ảnh Hà Nội
362 PHÙNG THỊ HẰNG NGA   19 Đại học sân khấu, điện ảnh Hà Nội
363 PHÙNG ĐÌNH MINH TRÍ 5/12/1998 15.75 Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên
364 PHÙNG VĂN KHỚI 2/5/1998 19.75 Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên
365 PHÙNG VIẾT TÀI 17/10/1998 22 Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên
366 PHÙNG ĐỨC VĂN 18/5/1998 18.75 Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên
367 PHÙNG NGỌC LINH 2/8/1998   Đại học Mỹ Thuật Việt Nam
368 PHÙNG THÁI THU TRÀ 09/05/1998 17.5 Đại học văn hóa TP-HCM
369 PHÙNG THỊ MY 24/02/1998 21 Đại học văn hóa TP-HCM
370 PHÙNG VĂN CÔNG 15/01/1997 17.5 Đại học văn hóa TP-HCM
371 PHÙNG VŨ THẢO VY 03/04/1998 17.5 Đại học văn hóa TP-HCM
372 PHÙNG THỊ PHƯƠNG 4/10/1998 20.25 Đại học Thái Nguyên
373 PHÙNG THỊ QUỲNH 10/12/1998 25.75 Đại học Thái Nguyên
374 PHÙNG ĐÌNH MINH TRÍ 5/12/1998 15.75 Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên
375 PHÙNG VIẾT TÀI 17/10/1998 22 Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên
376 PHÙNG VĂN KHỞI 2/6/1998 19.75 Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên
377 PHÙNG ĐỨC VĂN 18/5/1998 18.75 Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên
378 PHÙNG THỊ PHƯƠNG 4/10/1998 17 Đại học kỹ thuật công nghiệp Thái Nguyên
379 PHÙNG THỊ THANH HUYỀN 9/10/1998 18 Đại học sư phạm kỹ thuật Nam Định
380 PHÙNG HUY HOÀNG 12/4/1998 19.75 Đại học sư phạm kỹ thuật Nam Định
381 PHÙNG THỊ BÍCH HOAN 13/5/1998   Khoa quốc tế - Đại học Thái Nguyên
382 PHÙNG THỊ ANH 07/10/1998 21.75 Học viện nông nghiệp Việt Nam
383 PHÙNG THỊ HƯỜNG 10/10/1997 12.5 Học viện nông nghiệp Việt Nam
384 PHÙNG VĂN TÁM  20/08/1998 21.5 Học viện nông nghiệp Việt Nam
385 PHÙNG THI THÚY 09/03/1998 15.75 Học viện nông nghiệp Việt Nam
386 PHÙNG THI NHƯ Ý     Đại học nông lâm TP HCM
387 PHÙNG THỊ LAN ANH 1/1/1998 21.8 Đại học công nghiệp Việt - Hung
388 PHÙNG VĂN HIẾU 1/7/1998 22.6 Đại học công nghiệp Việt - Hung
389 PHÙNG THỊ BÍCH NGỌC 14/6/1998 21.4 Đại học công nghiệp Việt - Hung
390 PHÙNG THỊ THANH NHÀN 7/12/1998 22.3 Đại học công nghiệp Việt - Hung
391 PHÙNG NGỌC PHÚC 8/11/1997 22.7 Đại học công nghiệp Việt - Hung
392 PHÙNG ANH QUÂN 10/4/1998 15 Đại học công nghiệp Việt - Hung
393 PHÙNG ĐỨC SƠN 16/6/1998 20.4 Đại học công nghiệp Việt - Hung
394 PHÙNG VĂN THÀNH 17/12/1998 24.2 Đại học công nghiệp Việt - Hung
395 PHÙNG CHÂU THƯƠNG 14/9/1998 23 Đại học công nghiệp Việt - Hung
396 PHÙNG BÁ TRƯỜNG 1/12/1998 24.8 Đại học công nghiệp Việt - Hung
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Vua Phùng Hưng

                 

  

 

   

 

   

Địa điểm truy cập Web

Locations of Site Visitors

Danh mục

Lượt truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 29

Máy chủ tìm kiếm : 3

Khách viếng thăm : 26


Hôm nayHôm nay : 1791

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 54537

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 6618883