MỘT SỐ HÌNH ẢNH TRONG BUỔI LỄ KHÁNH THÀNH NHÀ THỜ TỔ HỌ PHÙNG ĐỘNG XÁ - KIM ĐỘNG - HƯNG YÊN

Ông Phùng Thủy (đội mũ) - Thành viên Ban liên lạc họ Phùng Việt Nam

Ông Phùng Thông (đeo kính) - Thành viên Ban liên lạc họ Phùng Việt Nam

Trung tướng Phùng Khắc Đăng - Trưởng Ban liên lạc họ Phùng Việt Nam phát biểu tại buổi Lễ

Đại diện họ Phùng Động Xá - Kim Động - Hưng Yên phát biểu tại buổi Lễ

Lễ cắt băng khánh thành Nhà thờ Tổ họ Phùng Động Xá - Kim Động - Hưng Yên

 

 

Tin ảnh: Họ Phùng Việt Nam

 

Nguồn tin: www.hophungvietnam.com.vn