BAN LIÊN LẠC HỌ PHÙNG VIỆT NAM DỰ LỄ GIỖ TỔ VÀ VINH DANH NGƯỜI THÀNH ĐẠT TẠI CHI NHÁNH HỌ PHÙNG THIỆU HÓA - THANH HÓA

    Ngày 25/4/2018, Ban liên lạc họ Phùng Việt Nam gồm Trung tướng Phùng Khắc Đăng - Trưởng Ban liên lạc; ông Phùng Nguyện, ông Phùng Thuận - Thành viên Ban liên lạc đã tham dự buổi Lễ giỗ Tổ và vinh danh người thành đạt tại họ Phùng Thiệu Hóa - Thanh Hóa. Cùng tới dự có các đại biểu họ Phùng Nam Định, Hải Dương, Thạch Thất (Hà Nội), Hưng Yên, Nghệ An, Hoằng Hóa, Tĩnh Gia (Thanh Hóa),...

 

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động:

Đại diện họ Phùng Thiệu Hóa - Thanh Hóa phát biểu

Các tiết mục văn nghệ

Nghi Lễ dâng hương

Trung tướng Phùng Khắc Đăng - Trưởng Ban liên lạc họ Phùng Việt Nam dâng hương

 

Trung tướng Phùng Khắc Đăng phát biểu

Trung tướng Phùng Khắc Đăng - Trưởng Ban liên lạc họ Phùng Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng với
những người thành đạt họ Phùng Thiệu Hóa - Thanh Hóa

 

 

Ảnh: Phùng Nguyện
Họ Phùng Việt Nam

Nguồn tin: www.hophungvietnam.com.vn