THÔNG BÁO KẾ HOẠCH GỬI KẾT QUẢ KỲ THI THPT QUỐC GIA CHO BAN LIÊN LẠC HỌ PHÙNG VIỆT NAM

Thực hiện các chương trình hoạt động của dòng họ Phùng Việt Nam, Ban liên lạc họ Phùng Việt Nam trân trọng thông báo về kế hoạch tiếp nhận thông tin cho các cháu đỗ đại học năm 2017:

- Khi có kết quả đỗ đại học các cháu họ Phùng trên toàn quốc gửi Giấy báo trúng tuyển, Giấy báo nhập học (Scan hoặc chụp ảnh rõ nét, đầy đủ) cùng với thông tin cá nhân (theo Mẫu thông tin cá nhân phía dưới) về địa chỉ Gmail của Ban liên lạc họ Phùng Việt Nam:

1. hophungvietnam@gmail.com
2. phungminhson611@gmail.com 
3. ns.nhuquynh@gmail.com

- Các cành nhánh, Ban liên lạc họ Phùng các tỉnh, huyện, xã sớm thống kê số lượng các cháu đỗ đại học gửi về Ban tổ chức.

 

Mẫu thông tin cá nhân:   

- Họ tên đầy đủ: ....................................................................................................
- Ngày, tháng, năm sinh: ....................................................................................
- Thuộc họ Phùng ở: Thôn.... Xã(Phường) ...... Huyện(Quận)... Tỉnh(Thành phố) .....
- Thi đỗ tại trường: ..............................................................................................
- Địa chỉ hiện tại: .................................................................................................
- Điện thoại liên hệ: Di động: .............................. Cố định:..............................
- Địa chỉ Email: ...................................................................................................
- Ảnh chân dung(3x4 hoặc 4x6):……………………………………………………


Mọi liên hệ:      

- Phùng Nguyện: 0986.477.997 - 0909.110.386

- Phùng Minh Sơn: 098.618.6116
- Phùng Trang: 0168.394.9458
- Phùng Thùy: 0167.923.0519

Tác giả bài viết: Ban liên lạc họ Phùng Việt Nam

Nguồn tin: www.hophungvietnam.com.vn