BAN LIÊN LẠC HỌ PHÙNG VIỆT NAM DÂNG HƯƠNG TẠI KHU NHÀ THỜ PHÙNG TỘC THÀNH PHỐ HUẾ VÀ KHU MỘ NHÀ THƠ PHÙNG QUÁN

     Vừa qua, trong chuyến đi công tác tại thành phố Huế, Nhà văn Phùng Văn Khai - Thường trực Ban liên lạc họ Phùng Việt Nam đã tới thắp hương tại khu mộ Nhà thơ Phùng Quán và dâng hương tưởng niệm các bậc tiền nhân họ Phùng tại khu Nhà thờ Phùng tộc thành phố Huế.

Sau đây là một số hình ảnh:

 

 

Họ Phùng Việt Nam

Nguồn tin: www.hophungvietnam.com.vn