BAN LIÊN LẠC HỌ PHÙNG VIỆT NAM DÂNG HƯƠNG TẠI NHÀ THỜ PHÙNG VĂN - ĐỒNG BẢNG - ĐỒNG THÁI - BA VÌ - HÀ NỘI

Ngày 5/2/2018, Ban liên lạc họ Phùng Việt Nam gồm ông Phùng Lực - Ủy viên BLL, ông Phùng Chiến - Ủy viên BLL đã đến dâng hương tại Nhà thờ cổ họ Phùng Văn (Đồng Bảng, Đồng Thái, Ba Vì, Hà Nội).

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động:

Phía ngoài Nhà thờ họ Phùng Văn - Đồng Bảng - Đồng Thái - Ba Vì - Hà Nội

Đại diện Ban liên lạc dâng hương tại Nhà thờ

Đại diện các cụ cao tuổi chi Đồng Bảng

 

Trưởng chi Đồng Bảng - Đồng Thái - Ba Vì - Hà Nội

 
Họ Phùng Việt Nam

Nguồn tin: www.hophungvietnam.com.vn