BAN LIÊN LẠC HỌ PHÙNG VIỆT NAM THAM DỰ NGÀY GIỖ TỔ CHI HỌ PHÙNG ĐẠI ĐỘ - VÕNG LA - ĐÔNG ANH - HÀ NỘI

Ngày 15/4/2018, Ban liên lạc họ Phùng Việt Nam gồm Nhà văn Phùng Văn Khai - Thường trực Ban liên lạc; ông Phùng Xuân cùng các đại biểu đoàn họ Phùng Nam Định đã đến dự buổi Lễ giỗ Tổ chi họ Phùng Đại Độ - Võng La - Đông Anh - Hà Nội. Đây là ngày giỗ Tổ được tổ chức thường niên của chi họ Phùng Đại Độ - Võng La - Đông Anh.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi Lễ:

Họ Phùng Việt Nam